Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Torsdag den 25. november 2010 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 3.Tiårsdagen for resolution 1325 om Kvinder, Fred og Sikkerhed fra FN's Sikkerhedsråd (indgivne beslutningsforslag)
 4.Årsberetning om Den Europæiske Ombudsmands aktiviteter i 2009 - Særlig beretning fra Den Europæiske Ombudsmand til Europa-Parlamentet efter forslag til henstilling til Europa-Kommissionen i klage 676/2008/RT ( jf. artikel 205, stk. 2, første del, i forretningsordenen) - 26. årsberetning om kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten (2008) (forhandling)
 5.Konkurrencereglerne for horisontalt samarbejde (forhandling)
 6.Bekæmpelse af kolorektal cancer i EU (skriftlig erklæring)
 7.Camp Achraf (skriftlig erklæring)
 8.Afstemningstid
  
8.1.2011-budgettet (afstemning)
  
8.2.Menneskerettigheder, sociale og miljømæssige standarder i internationale handelsaftaler (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
8.3.Årsberetning om Den Europæiske Ombudsmands aktiviteter i 2009 (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
8.4.Særlig beretning fra Den Europæiske Ombudsmand til Europa-Parlamentet efter forslag til henstilling til Europa-Kommissionen i klage 676/2008/RT ( jf. artikel 205, stk. 2, første del, i forretningsordenen) (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
8.5.26. årsberetning om kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten (2008) (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
8.6.Public service radio- og tv-virksomhed i den digitale tidsalder: fremtiden for det tosidede radio- og tv-system (afstemning)
  
8.7.Tiårsdagen for resolution 1325 om Kvinder, Fred og Sikkerhed fra FN's Sikkerhedsråd (afstemning)
  
8.8.Situationen i biavlssektoren (afstemning)
  
8.9.Frem mod en ny energistrategi for Europa 2011-2020 (afstemning)
  
8.10.Forberedelser til klimakonferencen i Cancún (29. november - 10. december 2010) (afstemning)
  
8.11.Situationen i Vestsahara (afstemning)
  
8.12.Ukraine (afstemning)
  
8.13.International handelspolitik i lyset af de krav, som klimaændringerne medfører (afstemning)
  
8.14.Virksomhedernes sociale ansvar i internationale handelsaftaler (afstemning)
  
8.15.Konkurrencereglerne for horisontalt samarbejde (afstemning)
 9.Stemmeforklaringer
 10.Stemmerettelser og -intentioner
 11.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 12.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  
12.1.Irak - navnlig dødsstraffen (herunder sagen Tariq Aziz) og angreb på kristne samfund
  
12.2.Tibet - planer om at gøre kinesisk til det vigtigste undervisningssprog
  
12.3.Burma - valgets forløb og løsladelsen af oppositionsleder Aung San Suu Kyi
 13.Afstemningstid
  
13.1.Irak - navnlig dødsstraffen (herunder sagen Tariq Aziz) og angreb på kristne samfund (afstemning)
  
13.2.Tibet - planer om at gøre kinesisk til det vigtigste undervisningssprog (afstemning)
  
13.3.Burma - valgets forløb og løsladelsen af oppositionsleder Aung San Suu Kyi (afstemning)
 14.Stemmerettelser og -intentioner
 15.Modtagne dokumenter
 16.Skriftlige erklæringer i registret (forretningsordenens artikel 123)
 17.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 18.Tidspunkt for næste møde
 19.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
 Bilag 1 - Bekæmpelse af kolorektal cancer i EU (skriftlig erklæring)
 Bilag 2 - Camp Achraf (skriftlig erklæring)
Protokol (233 kb) Tilstedeværelsesliste (57 kb)    Afstemning ved navneopråb (1541 kb) Bilag 1 (9 kb) Bilag 2 (8 kb) 
 
Protokol (259 kb) Tilstedeværelsesliste (23 kb) Afstemningsresultater (527 kb) Afstemning ved navneopråb (1207 kb)    
 
Protokol (273 kb) Tilstedeværelsesliste (62 kb) Afstemningsresultater (654 kb) Afstemning ved navneopråb (1135 kb)    
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik