Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2010 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 3.10η επέτειος του ψηφίσματος 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί )
 4.Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή το 2009 - Ειδική έκθεση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε συνέχεια του σχεδίου σύστασης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την καταγγελία 676/2008/RT (σύμφωνα με το άρθρο 205, παράγραφος 2, 1ο μέρος) - 26η ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου (2008) (συζήτηση)
 5.Κανόνες ανταγωνισμού σχετικά με την οριζόντια συνεργασία (συζήτηση)
 6.Καταπολέμηση του ορθοκολικού καρκίνου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (γραπτή δήλωση)
 7.Στρατόπεδο Ασράφ (γραπτή δήλωση)
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  
8.1.Προϋπολογισμός 2011 (ψηφοφορία)
  
8.2.Ανθρώπινα δικαιώματα και κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα στις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.3.Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή το 2009 (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.4.Ειδική έκθεση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε συνέχεια του σχεδίου σύστασης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την καταγγελία 676/2008/RT (σύμφωνα με το άρθρο 205, παράγραφος 2, 1ο μέρος) (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.5.26η ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου (2008) (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.6.Τα κρατικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα στην ψηφιακή εποχή: το μέλλον του διττού συστήματος (ψηφοφορία)
  
8.7.10η επέτειος του ψηφίσματος 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια (ψηφοφορία)
  
8.8.Η κατάσταση στον μελισσοκομικό τομέα (ψηφοφορία)
  
8.9.Μία νέα ενεργειακή στρατηγική για την Ευρώπη την περίοδο 2011-2020 (ψηφοφορία)
  
8.10.Προετοιμασίες ενόψει της Διάσκεψης του Κανκούν για την κλιματική αλλαγή (29 Νοεμβρίου - 10 Δεκεμβρίου 2010) (ψηφοφορία)
  
8.11.Η κατάσταση στη Δυτική Σαχάρα (ψηφοφορία)
  
8.12.Ουκρανία (ψηφοφορία)
  
8.13.Διεθνείς εμπορικές πολιτικές στο πλαίσιο των επιτακτικών αναγκών που επιβάλλουν οι κλιματικές αλλαγές (ψηφοφορία)
  
8.14.Εταιρική κοινωνική ευθύνη σε διεθνείς εμπορικές συμφωνίες (ψηφοφορία)
  
8.15.Κανόνες ανταγωνισμού σχετικά με την οριζόντια συνεργασία (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 11.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 12.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  
12.1.Ιράκ - ειδικότερα η θανατική ποινή (συμπεριλαμβανόμενης της περίπτωσης του Tariq Aziz) και επιθέσεις κατά χριστιανικών κοινοτήτων
  
12.2.Θιβέτ - σχέδια επιβολής της κινεζικής γλώσσας ως κύριας γλώσσας διδασκαλίας
  
12.3.Βιρμανία - διεξαγωγή εκλογών και απελευθέρωση της αρχηγού της αντιπολίτευσης Aung San Suu Kyi
 13.Ώρα των ψηφοφοριών
  
13.1.Ιράκ - ειδικότερα η θανατική ποινή (συμπεριλαμβανόμενης της περίπτωσης του Tariq Aziz) και επιθέσεις κατά χριστιανικών κοινοτήτων (ψηφοφορία)
  
13.2.Θιβέτ - σχέδια επιβολής της κινεζικής γλώσσας ως κύριας γλώσσας διδασκαλίας (ψηφοφορία)
  
13.3.Βιρμανία - διεξαγωγή εκλογών και απελευθέρωση της αρχηγού της αντιπολίτευσης Aung San Suu Kyi (ψηφοφορία)
 14.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 15.Κατάθεση εγγράφωv
 16.Γραπτές δηλώσεις καταχωριζόμενες στο πρωτόκολλο (άρθρο 123 του Κανονισμού)
 17.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 18.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 19.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
 Παράρτηµα 1 - Καταπολέμηση του ορθοκολικού καρκίνου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (γραπτή δήλωση)
 Παράρτηµα 2 - Στρατόπεδο Ασράφ (γραπτή δήλωση)
Συνοπτικά πρακτικά (277 kb) Κατάσταση παρόντων (57 kb)    Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1541 kb) Παράρτημα 1 (9 kb) Παράρτημα 2 (9 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (299 kb) Κατάσταση παρόντων (23 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (640 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1223 kb)    
 
Συνοπτικά πρακτικά (298 kb) Κατάσταση παρόντων (71 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (687 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1169 kb)    
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου