Edellinen 
 Seuraava 
RCVVOTESPVTACRE
Pöytäkirja
Torstai 25. marraskuuta 2010 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 3.10 vuotta YK:n turvallisuusneuvoston naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskevasta päätöslauselmasta 1325 (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 4.Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomus 2009 - Euroopan oikeusasiamiehen erityiskertomus Euroopan parlamentille kantelua 676/2008/RT koskevan Euroopan komissiolle annetun suositusluonnoksen johdosta (työjärjestyksen 205 artiklan 2 kohta, 1. osa) - 26. vuosikertomus Euroopan unionin oikeuden soveltamisen valvonnasta (2008) (keskustelu)
 5.Kilpailualan horisontaaliset yhteistyösäännöt (keskustelu)
 6.Paksu- ja peräsuolen syövän torjunta (kirjallinen kannanotto)
 7.Ashrafin leiri (kirjallinen kannanotto)
 8.Äänestykset
  
8.1.Vuoden 2011 talousarvio (äänestys)
  
8.2.Ihmisoikeudet sekä sosiaali- ja ympäristönormit kansainvälisissä kauppasopimuksissa (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
8.3.Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomus 2009 (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
8.4.Euroopan oikeusasiamiehen erityiskertomus Euroopan parlamentille kantelua 676/2008/RT koskevan Euroopan komissiolle annetun suositusluonnoksen johdosta (työjärjestyksen 205 artiklan 2 kohta, 1. osa) (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
8.5.26. vuosikertomus Euroopan unionin oikeuden soveltamisen valvonnasta (2008) (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
8.6.Julkinen yleisradiotoiminta digitaaliaikana: kaksoisjärjestelmän tulevaisuus (äänestys)
  
8.7.10 vuotta YK:n turvallisuusneuvoston naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskevasta päätöslauselmasta 1325 (äänestys)
  
8.8.Mehiläishoitoalan tilanne (äänestys)
  
8.9.Kohti uutta Euroopan energiastrategiaa kaudelle 2011-2020 (äänestys)
  
8.10.Cancúnin ilmastonmuutoskokouksen (29. marraskuuta - 10. joulukuuta 2010) valmistelut (äänestys)
  
8.11.Länsi-Saharan tilanne (äänestys)
  
8.12.Ukraina (äänestys)
  
8.13.Kansainvälinen kauppapolitiikka ja ilmastonmuutoksen haasteet (äänestys)
  
8.14.Yritysten yhteiskuntavastuu kansainvälisissä kauppasopimuksissa (äänestys)
  
8.15.Kilpailualan horisontaaliset yhteistyösäännöt (äänestys)
 9.Äänestysselitykset
 10.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 11.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 12.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  
12.1.Irak - erityisesti kuolemanrangaistus (mukaan lukien Tariq Azizin tapaus) ja hyökkäykset kristittyjen yhteisöjä vastaan
  
12.2.Tiibet - suunnitelmat kiinan kielen muuttamisesta pääopetuskieleksi
  
12.3.Burma - vaalien järjestäminen ja oppositiojohtaja Aung San Suu Kyin vapauttaminen
 13.Äänestykset
  
13.1.Irak - erityisesti kuolemanrangaistus (mukaan lukien Tariq Azizin tapaus) ja hyökkäykset kristittyjen yhteisöjä vastaan (äänestys)
  
13.2.Tiibet - suunnitelmat kiinan kielen muuttamisesta pääopetuskieleksi (äänestys)
  
13.3.Burma - vaalien järjestäminen ja oppositiojohtaja Aung San Suu Kyin vapauttaminen (äänestys)
 14.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 15.Vastaanotetut asiakirjat
 16.Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 123 artikla)
 17.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 18.Seuraavien istuntojen aikataulu
 19.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
 Liite 1 - Paksu- ja peräsuolen syövän torjunta Euroopan unionissa (kirjallinen kannanotto)
 Liite 2 - Ashrafin leiri (kirjallinen kannanotto)
Pöytäkirja (255 kb) Läsnäololista (57 kb)    Nimenhuutoäänestysten tulokset (1541 kb) Liite 1 (9 kb) Liite 2 (9 kb) 
 
Pöytäkirja (249 kb) Läsnäololista (23 kb) Äänestysten tulokset (615 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (1207 kb)    
 
Pöytäkirja (268 kb) Läsnäololista (62 kb) Äänestysten tulokset (645 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (1069 kb)    
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö