Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Torsdagen den 25 november 2010 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Beslut om vissa dokument
 3.10:e årsdagen av resolution 1325 från FN:s säkerhetsråd om kvinnor samt fred och säkerhet (ingivna resolutionsförslag)
 4.Europeiska ombudsmannens verksamhetsrapport för 2009 - Särskild rapport från Europeiska ombudsmannen till Europaparlamentet efter förslaget till rekommendation till Europeiska kommissionen avseende klagomål 676/2008/RT (enligt artikel 205.2, 1:a delen, i arbetsordningen) - 26:e årsrapporten om kontroll av tillämpningen av Europeiska unionens lagstiftning (2008) (debatt)
 5.Konkurrensreglerna för horisontellt samarbete (debatt)
 6.Kampen mot kolorektal cancer i Europeiska unionen (skriftlig förklaring)
 7.Ashraflägret (skriftlig förklaring)
 8.Omröstning
  8.1.Budget för 2011 (omröstning)
  8.2.Mänskliga rättigheter samt sociala normer och miljönormer i internationella handelsavtal (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  8.3.Europeiska ombudsmannens verksamhetsrapport för 2009 (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  8.4.Särskild rapport från Europeiska ombudsmannen till Europaparlamentet efter förslaget till rekommendation till Europeiska kommissionen avseende klagomål 676/2008/RT (enligt artikel 205.2, 1:a delen, i arbetsordningen) (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  8.5.26:e årsrapporten om kontroll av tillämpningen av Europeiska unionens lagstiftning (2008) (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  8.6.Offentligägd radio och TV i den digitala tidsåldern: framtiden för det dubbla systemet (omröstning)
  8.7.10:e årsdagen av resolution 1325 från FN:s säkerhetsråd om kvinnor samt fred och säkerhet (omröstning)
  8.8.Situationen i biodlingssektorn (omröstning)
  8.9.Mot en ny energistrategi för Europa 2011–2020 (omröstning)
  8.10.Förberedelser inför klimatkonferensen i Cancún (29 november–10 december 2010) (omröstning)
  8.11.Situationen i Västsahara (omröstning)
  8.12.Ukraina (omröstning)
  8.13.Internationell handelspolitik inom ramen för de krav som klimatförändringarna medför (omröstning)
  8.14.Företagens sociala ansvar vid internationella handelsavtal (omröstning)
  8.15.Konkurrensreglerna för horisontellt samarbete (omröstning)
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 12.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  12.1.Irak – i synnerhet dödsstraffet (inbegripet Tariq Aziz-fallet) och angreppen på kristna samfund
  12.2.Tibet – planer på att göra kinesiska till det huvudsakliga undervisningsspråket
  12.3.Burma – genomförandet av valet och frisläppandet av oppositionsledaren Aung San Suu Kyi
 13.Omröstning
  13.1.Irak – i synnerhet dödsstraffet (inbegripet Tariq Aziz-fallet) och angreppen på kristna samfund (omröstning)
  13.2.Tibet – planer på att göra kinesiska till det huvudsakliga undervisningsspråket (omröstning)
  13.3.Burma – genomförandet av valet och frisläppandet av oppositionsledaren Aung San Suu Kyi (omröstning)
 14.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 15.Inkomna dokument
 16.Skriftliga förklaringar för införande i registret (artikel 123 i arbetsordningen)
 17.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 18.Datum för nästa sammanträdesperiod
 19.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA
 Bilaga 1 - Kampen mot kolorektal cancer i Europeiska unionen (skriftlig förklaring)
 Bilaga 2 – Ashraflägret (skriftlig förklaring)
Protokoll (255 kb) Närvarolista (57 kb)    Omröstningar med namnupprop (1541 kb) Bilaga 1 (9 kb) Bilaga 2 (8 kb) 
 
Protokoll (262 kb) Närvarolista (23 kb) Omröstningsresultat (619 kb) Omröstningar med namnupprop (1207 kb)    
 
Protokoll (269 kb) Närvarolista (63 kb) Omröstningsresultat (644 kb) Omröstningar med namnupprop (1067 kb)    
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy