Föregående 
 Nästa 
RCVVOTESPVTACRE
Protokoll
Torsdagen den 25 november 2010 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Beslut om vissa dokument
 3.10:e årsdagen av resolution 1325 från FN:s säkerhetsråd om kvinnor samt fred och säkerhet (ingivna resolutionsförslag)
 4.Europeiska ombudsmannens verksamhetsrapport för 2009 - Särskild rapport från Europeiska ombudsmannen till Europaparlamentet efter förslaget till rekommendation till Europeiska kommissionen avseende klagomål 676/2008/RT (enligt artikel 205.2, 1:a delen, i arbetsordningen) - 26:e årsrapporten om kontroll av tillämpningen av Europeiska unionens lagstiftning (2008) (debatt)
 5.Konkurrensreglerna för horisontellt samarbete (debatt)
 6.Kampen mot kolorektal cancer i Europeiska unionen (skriftlig förklaring)
 7.Ashraflägret (skriftlig förklaring)
 8.Omröstning
  
8.1.Budget för 2011 (omröstning)
  
8.2.Mänskliga rättigheter samt sociala normer och miljönormer i internationella handelsavtal (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.3.Europeiska ombudsmannens verksamhetsrapport för 2009 (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.4.Särskild rapport från Europeiska ombudsmannen till Europaparlamentet efter förslaget till rekommendation till Europeiska kommissionen avseende klagomål 676/2008/RT (enligt artikel 205.2, 1:a delen, i arbetsordningen) (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.5.26:e årsrapporten om kontroll av tillämpningen av Europeiska unionens lagstiftning (2008) (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.6.Offentligägd radio och TV i den digitala tidsåldern: framtiden för det dubbla systemet (omröstning)
  
8.7.10:e årsdagen av resolution 1325 från FN:s säkerhetsråd om kvinnor samt fred och säkerhet (omröstning)
  
8.8.Situationen i biodlingssektorn (omröstning)
  
8.9.Mot en ny energistrategi för Europa 2011–2020 (omröstning)
  
8.10.Förberedelser inför klimatkonferensen i Cancún (29 november–10 december 2010) (omröstning)
  
8.11.Situationen i Västsahara (omröstning)
  
8.12.Ukraina (omröstning)
  
8.13.Internationell handelspolitik inom ramen för de krav som klimatförändringarna medför (omröstning)
  
8.14.Företagens sociala ansvar vid internationella handelsavtal (omröstning)
  
8.15.Konkurrensreglerna för horisontellt samarbete (omröstning)
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 12.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  
12.1.Irak – i synnerhet dödsstraffet (inbegripet Tariq Aziz-fallet) och angreppen på kristna samfund
  
12.2.Tibet – planer på att göra kinesiska till det huvudsakliga undervisningsspråket
  
12.3.Burma – genomförandet av valet och frisläppandet av oppositionsledaren Aung San Suu Kyi
 13.Omröstning
  
13.1.Irak – i synnerhet dödsstraffet (inbegripet Tariq Aziz-fallet) och angreppen på kristna samfund (omröstning)
  
13.2.Tibet – planer på att göra kinesiska till det huvudsakliga undervisningsspråket (omröstning)
  
13.3.Burma – genomförandet av valet och frisläppandet av oppositionsledaren Aung San Suu Kyi (omröstning)
 14.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 15.Inkomna dokument
 16.Skriftliga förklaringar för införande i registret (artikel 123 i arbetsordningen)
 17.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 18.Datum för nästa sammanträdesperiod
 19.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA
 Bilaga 1 - Kampen mot kolorektal cancer i Europeiska unionen (skriftlig förklaring)
 Bilaga 2 – Ashraflägret (skriftlig förklaring)
Protokoll (255 kb) Närvarolista (57 kb)    Resultat av omröstningarna med namnupprop (1541 kb) Bilaga 1 (9 kb) Bilaga 2 (8 kb) 
 
Protokoll (262 kb) Närvarolista (23 kb) Omröstningsresultat (619 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (1207 kb)    
 
Protokoll (269 kb) Närvarolista (63 kb) Omröstningsresultat (644 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (1067 kb)    
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy