Index 
Jegyzőkönyv
PDF 280kWORD 295k
2010. november 25., Csütörtök - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok
 3.Az ENSZ Biztonsági Tanácsának a nőkről, a békéről és a biztonságról szóló 1325 sz. határozatának 10. évfordulója (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 4.Az európai ombudsman 2009. évi tevékenységéről szóló éves jelentés - Az európai ombudsman különjelentése az Európai Parlamentnek az Európai Bizottság 676/2008/RT panaszra adott ajánlástervezetét követően (az eljárási szabályzat 205. cikke (2) bekezdésének első része értelmében) - Az európai uniós jog alkalmazásának nyomon követéséről szóló 26. éves jelentés (2008) (vita)
 5.A horizontális együttműködési versenyszabályok (vita)
 6.A végbélrák elleni küzdelemről az Európai Unióban (írásbeli nyilatkozat)
 7.Az asrafi tábor (írásbeli nyilatkozat)
 8.Szavazások órája
  
8.1.2011. évi költségvetés (szavazás)
  
8.2.Az emberi jogok, a szociális és környezetvédelmi normák a nemzetközi kereskedelmi megállapodásokban (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
8.3.Az európai ombudsman 2009. évi tevékenységéről szóló éves jelentés (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
8.4.Az európai ombudsman különjelentése az Európai Parlamentnek az Európai Bizottság 676/2008/RT panaszra adott ajánlástervezetét követően (az eljárási szabályzat 205. cikke (2) bekezdésének első része értelmében) (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
8.5.Az európai uniós jog alkalmazásának nyomon követéséről szóló 26. éves jelentés (2008) (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
8.6.Közszolgálati műsorszolgáltatás a digitális korszakban: a kettős rendszer jövője (szavazás)
  
8.7.Az ENSZ Biztonsági Tanácsának a nőkről, a békéről és a biztonságról szóló 1325 sz. határozatának 10. évfordulója (szavazás)
  
8.8.A méhészeti ágazat helyzete (szavazás)
  
8.9.Új európai energiastratégia felé (szavazás)
  
8.10.A 2010. november 29. és december 10. között megrendezésre kerülő cancúni éghajlat-változási konferencia előkészítése (szavazás)
  
8.11.A nyugat-szaharai helyzet (szavazás)
  
8.12.Ukrajna (szavazás)
  
8.13.Nemzetközi kereskedelempolitika az éghajlatváltozással kapcsolatos követelmények összefüggésében (szavazás)
  
8.14.Vállalati és szociális felelősség a nemzetközi kereskedelmi megállapodásokban (szavazás)
  
8.15.A horizontális együttműködési versenyszabályok (szavazás)
 9.A szavazáshoz fűzött indokolások
 10.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 11.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 12.Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)
  
12.1.Irak – különösen a halálbüntetés (beleértve Tarik Aziz ügyét) és a keresztény közösségek elleni támadások
  
12.2.Tibet – arra vonatkozó tervek, hogy a kínait tegyék az oktatás fő nyelvévé
  
12.3.Burma – választások tartása és Aung Szan Szú Kji ellenzéki vezető szabadon bocsátása
 13.Szavazások órája
  
13.1.Irak – különösen a halálbüntetés (beleértve Tarik Aziz ügyét) és a keresztény közösségek elleni támadások (szavazás)
  
13.2.Tibet – arra vonatkozó tervek, hogy a kínait tegyék az oktatás fő nyelvévé (szavazás)
  
13.3.Burma – választások tartása és Aung Szan Szú Kji ellenzéki vezető szabadon bocsátása (szavazás)
 14.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 15.Dokumentumok benyújtása
 16.Nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 123. cikke)
 17.A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása
 18.A következő ülések időpontjai
 19.Az ülésszak megszakítása
 JELENLÉTI ÍV
 1. melléklet - A végbélrák elleni küzdelem az Európai Unióban (írásbeli nyilatkozat)
 2. melléklet - Az asrafi tábor (írásbeli nyilatkozat)


JEGYZŐKÖNYV

2010. NOVEMBER 25., CSÜTÖRTÖK

ELNÖKÖL: Alejo VIDAL-QUADRAS
alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 9.00-kor nyitják meg.


2. Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok

Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről (az eljárási szabályzat 48. cikke)

AFET bizottság

- Az instabilitásból eredő migrációs áramlások: az EU külpolitikájának hatásköre és szerepe (2010/2269(INI))
(vélemény: LIBE, DEVE)

CONT bizottság

- 2009. évi mentesítés: az ügynökségek teljesítménye, pénzgazdálkodása és ellenőrzése (2010/2271(INI))
(vélemény: REGI)

- A Közösségek pénzügyi érdekeinek védelme – Csalás elleni küzdelem – Éves jelentés 2009 (2010/2247(INI))
(vélemény: AGRI, BUDG, REGI)

DEVE bizottság

- A fejlődő országok gátinfrastruktúrája megerősítésének finanszírozása (2010/2270(INI))
(vélemény: ENVI)

ECON bizottság

- Az EBB éves jelentése 2009 (2010/2248(INI))
(vélemény: CONT)

EMPL bizottság

- A munkavállalók Európai Unión belüli mobilitásának előmozdítása (2010/2273(INI))
(vélemény: FEMM, LIBE)

- A fogyatékkal élők mobilitása és integrációja, a foglalkoztatási irányelv végrehajtása a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelemben (2010/2272(INI))
(vélemény: PETI)

ENVI bizottság

- A fertőző szivacsos agyvelőbántalmakról (TSE) és az azzal kapcsolatos takarmány- és élelmiszer-ellenőrzésekről szóló EU-jogszabályok – végrehajtás és kitekintés (2010/2249(INI))

FEMM bizottság

- Női vezetők a kis- és középvállalkozásokban (2010/2275(INI))
(vélemény: EMPL, REGI)

IMCO bizottság

- Egységes piac az európaiaknak (2010/2278(INI))
(vélemény: PETI, CULT, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, TRAN, REGI)

- Egységes piac a vállalkozásokért és a növekedésért (2010/2277(INI))
(vélemény: PETI, CULT, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, TRAN, REGI)

- Egyetemes szolgáltatás és a „112” segélyhívó szám (2010/2274(INI))
(vélemény: ENVI)

ITRE bizottság

- Innovatív Unió: Európa átalakítása a válság utáni világnak megfelelően (2010/2245(INI))
(vélemény: CULT, ENVI, EMPL, JURI, ECON, INTA, IMCO, REGI)

LIBE bizottság

- A romák integrációjának európai uniós stratégiája (2010/2276(INI))
(vélemény: FEMM, CULT, REGI, EMPL)


Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről (az eljárási szabályzat 121. cikkének (3) bekezdése)

AFET bizottság

- Az EU és Líbia közötti keretmegállapodásról szóló tárgyalások (2010/2268(INI))
(vélemény: INTA)


Társbizottságok

AFET bizottság

- Az instabilitásból eredő migrációs áramlások: az EU külpolitikájának hatásköre és szerepe (2010/2269(INI))
(vélemény: LIBE)
Társbizottságok: AFET, DEVE
(Az Elnökök Értekezletének 2010.11.18-i határozatát követően)

IMCO bizottság

- Egyetemes szolgáltatás és a „112” segélyhívó szám (2010/2274(INI))
Társbizottságok: IMCO, ENVI
(Az Elnökök Értekezletének 2010.11.18-i határozatát követően)

LIBE bizottság

- A romák integrációjának európai uniós stratégiája (2010/2276(INI))
(vélemény: FEMM, CULT, REGI)
Társbizottságok: LIBE, EMPL
(Az Elnökök Értekezletének 2010.11.18-i határozatát követően)


Az eljárási szabályzat módosítása (az eljárási szabályzat 212. cikke)

AFCO bizottság

- A biztosjelöltek meghallgatásáról szóló rendelet módosítása (2010/2231(REG)) .


3. Az ENSZ Biztonsági Tanácsának a nőkről, a békéről és a biztonságról szóló 1325 sz. határozatának 10. évfordulója (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az ENSZ Biztonsági Tanácsának a nőkről, a békéről és a biztonságról szóló 1325 sz. határozatának 10. évfordulója

A vita időpontja: 2010. november 23. (2010.11.23-i jegyzőkönyv, 4. pont).

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Edit Bauer, Philippe Juvin, Lena Kolarska-Bobińska, Eduard Kukan, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Morin-Chartier, Mariya Nedelcheva és Eleni Theocharous, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, az ENSZ Biztonsági Tanácsa a nőkről, a békéről és a biztonságról szóló 1325. (2000) számú határozatának tizedik évfordulója (B7-0624/2010);

- Britta Thomsen, Richard Howitt, Véronique De Keyser, Ana Gomes, Maria Eleni Koppa, Roberto Gualtieri, Marc Tarabella, Silvia-Adriana Ţicău és Rovana Plumb, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, az ENSZ Biztonsági Tanácsának a nőkről, a békéről és a biztonságról szóló 1325. számú határozata tizedik évfordulójáról (B7-0625/2010);

- Norica Nicolai és Marielle De Sarnez, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, az ENSZ Biztonsági Tanácsának a nőkről, a békéről és a biztonságról szóló 1325. számú határozata tizedik évfordulójáról (B7-0626/2010);

- Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, az ENSZ Biztonsági Tanácsa a nőkről, a békéről és a biztonságról szóló 1325. (2000) számú határozatának tizedik évfordulója (B7-0627/2010);

- Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson, Sabine Lösing, Cornelia Ernst, Bairbre de Brún és Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az ENSZ Biztonsági Tanácsa a nőkről, a békéről és a biztonságról szóló 1325. (2000) számú határozatának tizedik évfordulója (B7-0628/2010);

- Barbara Lochbihler, Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Reinhard Bütikofer, Marije Cornelissen, Frieda Brepoels, Bart Staes, Jan Philipp Albrecht, Keith Taylor, Jill Evans, Indrek Tarand, Oriol Junqueras Vies, Malika Benarab-Attou, Michèle Rivasi és Catherine Grèze, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az ENSZ Biztonsági Tanácsának a nőkről, a békéről és a biztonságról szóló 1325. számú határozata tizedik évfordulójáról (B7-0649/2010).

Szavazás: 2010.11.25-i jegyzőkönyv, 8.7. pont.


4. Az európai ombudsman 2009. évi tevékenységéről szóló éves jelentés - Az európai ombudsman különjelentése az Európai Parlamentnek az Európai Bizottság 676/2008/RT panaszra adott ajánlástervezetét követően (az eljárási szabályzat 205. cikke (2) bekezdésének első része értelmében) - Az európai uniós jog alkalmazásának nyomon követéséről szóló 26. éves jelentés (2008) (vita)

Jelentés az európai ombudsman 2009. évi tevékenységéről szóló éves jelentésről [2010/2059(INI)] - Petíciós Bizottság. Előadó: Mariya Nedelcheva (A7-0275/2010)

Jelentés az Európai Ombudsman által a 676/2008/RT számú panasz ügyében az Európai Bizottsághoz intézett ajánlástervezetet követően készített különjelentésről [2010/2086(INI)] - Petíciós Bizottság. Előadó: Chrysoula Paliadeli (A7-0293/2010)

Jelentés az európai uniós jogszabályok alkalmazásának nyomon követéséről szóló 26. éves jelentésről (2008) [2010/2076(INI)] - Jogi Bizottság. Előadó: Eva Lichtenberger (A7-0291/2010)

Mariya Nedelcheva, Chrysoula Paliadeli és Eva Lichtenberger előterjeszti a jelentéseket.

Felszólal: Nikiforos Diamandouros (európai ombudsman) és Maroš Šefčovič (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Rainer Wieland (a PETI bizottság véleményének előadója), Elena Băsescu, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Monika Flašíková Beňová, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Margrete Auken, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Oldřich Vlasák, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Willy Meyer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Nikolaos Salavrakos, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Martin Ehrenhauser, független, Tadeusz Zwiefka, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Anneli Jäätteenmäki és Gerald Häfner.

ELNÖKÖL: Isabelle DURANT
alelnök

Felszólal: Marek Henryk Migalski, Rui Tavares, John Stuart Agnew, Csanád Szegedi, Peter Jahr, Sylvana Rapti, Oriol Junqueras Vies, Jaroslav Paška, Csaba Sógor, Kriton Arsenis, Salvatore Iacolino, Vilija Blinkevičiūtė, Jarosław Leszek Wałęsa és Simon Busuttil.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Pascale Gruny, Mairead McGuinness, Andrew Henry William Brons és Andreas Mölzer.

Felszólal: Maroš Šefčovič, Nikiforos Diamandouros, Mariya Nedelcheva, Chrysoula Paliadeli és Eva Lichtenberger.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2010.11.25-i jegyzőkönyv, 8.3. pont, 2010.11.25-i jegyzőkönyv, 8.4. pont és 2010.11.25-i jegyzőkönyv, 8.5. pont.


5. A horizontális együttműködési versenyszabályok (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-0131/2010) felteszi: Sharon Bowles, az ECON bizottság nevében, a Bizottsághoz: A versenyre vonatkozó horizontális együttműködési szabályok felülvizsgálata (B7-0565/2010)

José Manuel García-Margallo y Marfil (a szerző helyettese) kifejti a szóbeli választ igénylő kérdést.

Maroš Šefčovič (a Bizottság alelnöke) válaszol a szóbeli választ igénylő kérdésre.

Felszólal: Arturs Krišjānis Kariņš, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Antolín Sánchez Presedo, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Sylvie Goulard, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Andreas Schwab és George Sabin Cutaş.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Paul Rübig.

Felszólal: Maroš Šefčovič.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 115. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

- Sharon Bowles, az AFET bizottság nevében, a versenyre vonatkozó horizontális együttműködési szabályok felülvizsgálatáról (B7-0623/2010).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2010.11.25-i jegyzőkönyv, 8.15. pont.


(Az ülést 11.30-kor a szavazások órájáig felfüggesztik, és 12.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL: Gianni PITTELLA
alelnök

6. A végbélrák elleni küzdelemről az Európai Unióban (írásbeli nyilatkozat)

A Pavel Poc, Frieda Brepoels, Cristian Silviu Buşoi, Jo Leinen és Lojze Peterle képviselők által benyújtott 0068/2010. számú, a végbélrák elleni küzdelemről az Európai Unióban című írásbeli nyilatkozat 2010. november 25-i dátummal megkapta a Parlament összes képviselője többségének aláírását, így azt az eljárási szabályzat 123. cikke (3) és (4) bekezdésének megfelelően továbbítják a címzettekhez, és az aláírók nevének feltüntetésével közzéteszik a mai ülésen elfogadott szövegek között (P7_TA(2010)0451) (lásd: 1. melléklet).

Felszólal: Pavel Poc.


7. Az asrafi tábor (írásbeli nyilatkozat)

Az Alejo Vidal-Quadras, Stephen Hughes, Kristiina Ojuland, Søren Bo Søndergaard és Struan Stevenson képviselők által benyújtott 0075/2010. számú, az asrafi táborról szóló írásbeli nyilatkozat 2010. november 25-i dátummal megkapta a Parlament összes képviselője többségének aláírását, így azt az eljárási szabályzat 123. cikke (3) és (4) bekezdésének megfelelően továbbítják a címzettekhez, és az aláírók nevének feltüntetésével közzéteszik a mai ülésen elfogadott szövegek között (P7_TA(2010)0452) (lásd: 2. melléklet).

Felszólal: Struan Stevenson.


8. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.

A név szerinti szavazások eredményei a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában állnak rendelkezésre és az Europarl oldalon tekinthetők meg.


8.1. 2011. évi költségvetés (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány, amelyet az eljárási szabályzat 78. cikkének megfelelően nyújtott be Joseph Daul, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Martin Schulz, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, és Rebecca Harms, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a 2011-es pénzügyi évre vonatkozó költségvetésről szóló, jelenleg zajló tárgyalásokról (B7-0683/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2010)0433)


8.2. Az emberi jogok, a szociális és környezetvédelmi normák a nemzetközi kereskedelmi megállapodásokban (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az emberi jogokról, valamint a szociális és környezetvédelmi normákról a nemzetközi kereskedelmi megállapodásokban [2009/2219(INI)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Tokia Saïfi (A7-0312/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2010)0434)


8.3. Az európai ombudsman 2009. évi tevékenységéről szóló éves jelentés (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az európai ombudsman 2009. évi tevékenységéről szóló éves jelentésről [2010/2059(INI)] - Petíciós Bizottság. Előadó: Mariya Nedelcheva (A7-0275/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2010)0435)


8.4. Az európai ombudsman különjelentése az Európai Parlamentnek az Európai Bizottság 676/2008/RT panaszra adott ajánlástervezetét követően (az eljárási szabályzat 205. cikke (2) bekezdésének első része értelmében) (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Ombudsman által a 676/2008/RT számú panasz ügyében az Európai Bizottsághoz intézett ajánlástervezetet követően készített különjelentésről [2010/2086(INI)] - Petíciós Bizottság. Előadó: Chrysoula Paliadeli (A7-0293/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2010)0436)


8.5. Az európai uniós jog alkalmazásának nyomon követéséről szóló 26. éves jelentés (2008) (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az európai uniós jogszabályok alkalmazásának nyomon követéséről szóló 26. éves jelentésről (2008) [2010/2076(INI)] - Jogi Bizottság. Előadó: Eva Lichtenberger (A7-0291/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2010)0437)


8.6. Közszolgálati műsorszolgáltatás a digitális korszakban: a kettős rendszer jövője (szavazás)

Jelentés a közszolgálati műsorszolgáltatás a digitális korszakban: a kettős rendszer jövőjéről [2010/2028(INI)] - Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadó: Ivo Belet (A7-0286/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2010)0438)

Felszólalások

Ivo Belet (előadó), a szavazás előtt.


8.7. Az ENSZ Biztonsági Tanácsának a nőkről, a békéről és a biztonságról szóló 1325 sz. határozatának 10. évfordulója (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0624/2010, B7-0625/2010, B7-0626/2010, B7-0627/2010, B7-0628/2010 és B7-0649/2010

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B7-0624/2010

(amely a B7-0624/2010, B7-0625/2010, B7-0626/2010, B7-0627/2010 és B7-0649/2010 helyébe lép)

előterjesztették a következő képviselők:

Edit Bauer, Philippe Juvin, Lena Kolarska-Bobińska, Elisabeth Jeggle, Mariya Nedelcheva, Eleni Theocharous, Elisabeth Morin-Chartier, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;
Véronique De Keyser, Maria Eleni Koppa, Ana Gomes, Richard Howitt, Roberto Gualtieri, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;
Norica Nicolai, Marielle De Sarnez, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;
Barbara Lochbihler, Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Indrek Tarand, Bart Staes, Nicole Kiil-Nielsen, Eva Lichtenberger, Frieda Brepoels, Catherine Grèze, Marije Cornelissen, Judith Sargentini, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében;
Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P7_TA(2010)0439)

(A B7-0628/2010 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


8.8. A méhészeti ágazat helyzete (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0622/2010

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2010)0440)


8.9. Új európai energiastratégia felé (szavazás)

Jelentés: a 2011–2020-as időszakra vonatkozó új európai energiastratégia felé [2010/2108(INI)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Lena Kolarska-Bobińska (A7-0313/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2010)0441)

Felszólalások

Hannes Swoboda, aki szóbeli módosítást javasol az 1. módosításhoz, és Konrad Szymański, a javaslat ellen. A módosítást nem fogadják el, mivel több mint 40 képviselő ellenzi annak figyelembe vételét.


8.10. A 2010. november 29. és december 10. között megrendezésre kerülő cancúni éghajlat-változási konferencia előkészítése (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0616/2010

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2010)0442)


8.11. A nyugat-szaharai helyzet (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0675/2010, B7-0676/2010, B7-0677/2010, B7-0678/2010, B7-0679/2010, B7-0680/2010 és B7-0682/2010

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B7-0675/2010

(amely a B7-0675/2010, B7-0676/2010, B7-0677/2010, B7-0678/2010, B7-0679/2010, B7-0680/2010 és B7-0682/2010 helyébe lép)

előterjesztették a következő képviselők:

Ioannis Kasoulides, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Santiago Fisas Ayxela, Marco Scurria, Ernst Strasser, Cristian Dan Preda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;
Adrian Severin, Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon, Guido Milana, Norbert Neuser, Ana Gomes, Gilles Pargneaux, Ulrike Rodust, Andres Perello Rodriguez, Richard Howitt, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;
Ivo Vajgl, Kristiina Ojuland, Luigi de Magistris, Izaskun Bilbao Barandica, Carl Haglund, Ramon Tremosa i Balcells, Anneli Jäätteenmäki, Graham Watson, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;
Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Ulrike Lunacek, Hélène Flautre, Jill Evans, Oriol Junqueras Vies, Judith Sargentini, François Alfonsi, Isabella Lövin, Barbara Lochbihler, Michèle Rivasi, Catherine Grèze, Frieda Brepoels, Martin Häusling, Jean Lambert, Bart Staes, Franziska Keller, José Bové, Indrek Tarand, Emilie Turunen, Margrete Auken, Alyn Smith, Eva Joly, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében;
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Zbigniew Ziobro, Jacek Olgierd Kurski, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében;
Willy Meyer, João Ferreira, Sabine Lösing, Sabine Wils, Miguel Portas, Rui Tavares, Marisa Matias, Bairbre de Brún, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében;
Fiorello Provera, a(z) EFD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P7_TA(2010)0443)


8.12. Ukrajna (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0650/2010, B7-0671/2010, B7-0672/2010, B7-0673/2010, B7-0674/2010 és B7-0681/2010

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B7-0650/2010

(amely a B7-0650/2010, B7-0671/2010, B7-0672/2010, B7-0673/2010, B7-0674/2010 és B7-0681/2010 helyébe lép)

előterjesztették a következő képviselők:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Ioannis Kasoulides, Gunnar Hökmark, Inese Vaidere, Paweł Zalewski, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska, Joachim Zeller, Traian Ungureanu, Jan Kozłowski, Jacek Protasiewicz, Mário David, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;
Adrian Severin, Hannes Swoboda, Marek Siwiec, Kristian Vigenin, Vilija Blinkevičiūtė, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;
Adina-Ioana Vălean, Siiri Oviir, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Marielle De Sarnez, az ALDE képviselőcsoport nevében;
Rebecca Harms, Werner Schulz, Indrek Tarand, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében;
Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański, a(z) ECR képviselőcsoport nevében;
Jaromír Kohlíček, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P7_TA(2010)0444)

Felszólalások

Michael Gahler szóbeli módosítást terjeszt elő a 8. bekezdéshez, amelyet elfogadnak.


8.13. Nemzetközi kereskedelempolitika az éghajlatváltozással kapcsolatos követelmények összefüggésében (szavazás)

Jelentés a nemzetközi kereskedelempolitikáról az éghajlatváltozás által támasztott követelmények összefüggésében [2010/2103(INI)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Yannick Jadot (A7-0310/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2010)0445)

Felszólalások

Yannick Jadot (előadó) szóbeli módosítást terjeszt elő a 22. bekezdéshez, amelyet elfogadnak.


8.14. Vállalati és szociális felelősség a nemzetközi kereskedelmi megállapodásokban (szavazás)

Jelentés a nemzetközi kereskedelmi megállapodásokban a vállalati társadalmi felelősségvállalásról [2009/2201(INI)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Harlem Désir (A7-0317/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2010)0446)

Felszólalások

Harlem Désir (előadó) szóbeli módosítást terjeszt elő a 32. bekezdéshez, amelyet elfogadnak.


8.15. A horizontális együttműködési versenyszabályok (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0623/2010

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2010)0447)


9. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 170. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

2011. évi költségvetés - B7-0683/2010

Laima Liucija Andrikienė, Peter Jahr, Hannu Takkula

Tokia Saïfi-jelentés - A7-0312/2010

Antonello Antinoro, Laima Liucija Andrikienė, Daniel Hannan

Ivo Belet-jelentés - A7-0286/2010

Peter Jahr, Hannu Takkula, Sonia Alfano

Az ENSZ Biztonsági Tanácsának a nőkről, a békéről és a biztonságról szóló 1325 sz. határozatának 10. évfordulója - RC-B7-0624/2010

Anneli Jäätteenmäki, Laima Liucija Andrikienė

A méhészeti ágazat helyzete - B7-0622/2010

Dimitar Stoyanov

Lena Kolarska-Bobińska-jelentés - A7-0313/2010

Jens Rohde, Jan Březina, Laima Liucija Andrikienė, Hannu Takkula, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Seán Kelly

A 2010. november 29. és december 10. között megrendezésre kerülő cancúni éghajlat-változási konferencia előkészítése - B7-0616/2010

Jens Rohde

A nyugat-szaharai helyzet - RC-B7-0675/2010

Antonio Masip Hidalgo, Anneli Jäätteenmäki

Ukrajna - RC-B7-0650/2010

Dimitar Stoyanov, Laima Liucija Andrikienė

Yannick Jadot-jelentés - A7-0310/2010

Jarosław Kalinowski

Harlem Désir-jelentés - A7-0317/2010

Jarosław Kalinowski

A horizontális együttműködési versenyszabályok - B7-0623/2010

Jarosław Kalinowski


10. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

°
° ° °

Potito Salatto közli, hogy a szavazókártyájához kapcsolódó technikai problémák miatt nem tudott részt venni a B7-0683/2010 állásfoglalási indítványról és a Tokia Saïfi-jelentésről (A7-0312/2010) folytatott szavazás során.

Anja Weisgerber közli, hogy nem működött a szavazógépe a Tokia Saïfi-jelentésről (A7-0312/2010) folytatott szavazás során.

Sonia Alfano közli, hogy szavazógépe nem működött a B7-0623/2010 állásfoglalási indítványról folytatott szavazás során.


(A 13.20-kor megszakított ülést 15.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL: Diana WALLIS
alelnök

11. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


12. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)

(Az állásfoglalásra irányuló indítványok címe és szerzője tekintetében lásd: 2010.11.23-i jegyzőkönyv, 2. pont.)


12.1. Irak – különösen a halálbüntetés (beleértve Tarik Aziz ügyét) és a keresztény közösségek elleni támadások

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0629/2010, B7-0630/2010, B7-0631/2010, B7-0632/2010, B7-0633/2010 és B7-0634/2010

Bastiaan Belder, Véronique De Keyser, Anneli Jäätteenmäki, Peter van Dalen, Frieda Brepoels, Miguel Portas és Constance Le Grip előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Mario Mauro, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Ana Gomes, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Marietje Schaake, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Franz Obermayr, független, Esther de Lange, Mitro Repo, Tunne Kelam, Justas Vincas Paleckis és Bernd Posselt.

A „catch the eye” eljárás szerint felszólal: Bogusław Sonik, Carl Schlyter, Konrad Szymański, Catherine Soullie és Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Felszólal: Janusz Lewandowski (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2010.11.25-i jegyzőkönyv, 13.1. pont.


12.2. Tibet – arra vonatkozó tervek, hogy a kínait tegyék az oktatás fő nyelvévé

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0637/2010, B7-0638/2010, B7-0640/2010, B7-0642/2010, B7-0643/2010 és B7-0644/2010

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietje Schaake, Ryszard Czarnecki, Heidi Hautala és Thomas Mann előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Kristiina Ojuland, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Reinhard Bütikofer, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Joanna Katarzyna Skrzydlewska és Cristian Dan Preda, aki „kék kártyás” kérdést intéz Reinhard Bütikoferhez, aki erre válaszol.

A „catch the eye” eljárás szerint felszólal: Csaba Sógor, Zuzana Brzobohatá, Jaroslav Paška, Csanád Szegedi, Angelika Werthmann, Bogusław Sonik és Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Felszólal: Janusz Lewandowski (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2010.11.25-i jegyzőkönyv, 13.2. pont.


12.3. Burma – választások tartása és Aung Szan Szú Kji ellenzéki vezető szabadon bocsátása

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0635/2010, B7-0636/2010, B7-0639/2010, B7-0641/2010, B7-0645/2010, B7-0646/2010 és B7-0647/2010

Véronique De Keyser, Marietje Schaake, Adam Bielan, Barbara Lochbihler, Rui Tavares és Bernd Posselt előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Cristian Dan Preda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, David Martin, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, és Ryszard Czarnecki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében.

A „catch the eye” eljárás szerint felszólal: George Sabin Cutaş, Marc Tarabella, Sergio Paolo Francesco Silvestris és Bogusław Sonik.

Felszólal: Janusz Lewandowski (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2010.11.25-i jegyzőkönyv, 13.3. pont.


13. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.

A név szerinti szavazások eredményei a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában állnak rendelkezésre és az Europarl oldalon tekinthetők meg.


13.1. Irak – különösen a halálbüntetés (beleértve Tarik Aziz ügyét) és a keresztény közösségek elleni támadások (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0629/2010, B7-0630/2010, B7-0631/2010, B7-0632/2010, B7-0633/2010, B7-0634/2010 és B7-0648/2010

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 16. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B7-0629/2010

(amely a B7-0629/2010, B7-0630/2010, B7-0631/2010, B7-0632/2010, B7-0633/2010 és B7-0648/2010 helyébe lép)

előterjesztették a következő képviselők:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Constance Le Grip, Mario Mauro, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Tunne Kelam, Elisabeth Jeggle, Cristiana Muscardini, Bogusław Sonik, Thomas Mann, Sari Essayah, Csaba Sógor, Martin Kastler, Carlo Casini, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;
Véronique De Keyser, Gianni Pittella, Silvia Costa, David-Maria Sassoli, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;
Louis Michel, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Alexandra Thein, Renate Weber, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Antonyia Parvanova, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;
Frieda Brepoels, Jill Evans, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Jan Philipp Albrecht, Raül Romeva i Rueda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében;
Charles Tannock, Struan Stevenson, Peter van Dalen, a(z) ECR képviselőcsoport nevében;
Fiorello Provera, Bastiaan Belder, a(z) EFD képviselőcsoport nevében;
Cornelis de Jong.

Elfogadva (P7_TA(2010)0448)

(A B7-0634/2010 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)

Felszólalások

Véronique De Keyser, a szavazás előtt a 3. módosításról, Mario Mauro pontosítását kéri e módosítással kapcsolatban.


13.2. Tibet – arra vonatkozó tervek, hogy a kínait tegyék az oktatás fő nyelvévé (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0637/2010, B7-0638/2010, B7-0640/2010, B7-0642/2010, B7-0643/2010 és B7-0644/2010

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 17. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B7-0637/2010

(amely a B7-0637/2010, B7-0638/2010, B7-0640/2010, B7-0642/2010, B7-0643/2010 és B7-0644/2010 helyébe lép)

előterjesztették a következő képviselők:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Thomas Mann, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė, Csaba Sógor, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Sari Essayah, Martin Kastler, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;
Véronique De Keyser, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;
Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Leonidas Donskis, Renate Weber, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Antonyia Parvanova, Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Sonia Alfano, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;
Heidi Hautala, Eva Lichtenberger, Raül Romeva i Rueda, François Alfonsi, Frieda Brepoels, Catherine Grèze, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében;
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Konrad Szymański, Tomasz Piotr Poręba, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Roberts Zīle, a(z) ECR képviselőcsoport nevében;
Fiorello Provera, a(z) EFD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P7_TA(2010)0449)


13.3. Burma – választások tartása és Aung Szan Szú Kji ellenzéki vezető szabadon bocsátása (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0635/2010, B7-0636/2010, B7-0639/2010, B7-0641/2010, B7-0645/2010, B7-0646/2010 és B7-0647/2010

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 18. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B7-0635/2010

(amely a B7-0635/2010, B7-0636/2010, B7-0639/2010, B7-0641/2010, B7-0645/2010, B7-0646/2010 és B7-0647/2010 helyébe lép)

előterjesztették a következő képviselők:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Thomas Mann, Sari Essayah és Csaba Sógor, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;
Véronique De Keyser, Marc Tarabella és Rovana Plumb, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;
Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Niccolò Rinaldi, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Frédérique Ries, Renate Weber, Marietje Schaake, Antonyia Parvanova, Adina-Ioana Vălean, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland és Anneli Jäätteenmäki, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;
Barbara Lochbihler, Christian Engström, Emilie Turunen, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda és Gerald Häfner, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében;
Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Nirj Deva, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański, Marek Henryk Migalski és Ryszard Czarnecki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében;
Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében;
Fiorello Provera, a(z) EFD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P7_TA(2010)0450)


14. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

°
° ° °

Véronique De Keyser közli, hogy a szavazókártyájával kapcsolatos technikai probléma miatt nem tudott részt venni az RC-B7-0629/2010 közös állásfoglalási indítványról folytatott szavazáson.


15. Dokumentumok benyújtása

A Tanács és a Bizottság az alábbi dokumentumokat nyújtotta be:

- Javaslat az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Jordán Hasimita Királyság közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodáshoz a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz való csatlakozásának figyelembevétele céljából csatolt jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozatra (06903/2010 - C7-0384/2010 - 2007/0231(NLE))

utalva:

illetékes :

AFET

vélemény :

INTA

- Javaslat a Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselőinek határozatára az egyrészről az Amerikai Egyesült Államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti légiközlekedési megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv megkötéséről (15381/2010 - C7-0385/2010 - 2010/0112(NLE))

utalva:

illetékes :

TRAN

- A Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadott, egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről Kanada közötti légiközlekedési megállapodás megkötéséről szóló határozatra irányuló javaslat (15380/2010 - C7-0386/2010 - 2009/0018(NLE))

utalva:

illetékes :

TRAN

- Javaslat a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok kezeléséről szóló tanácsi irányelvre (COM(2010)0618 - C7-0387/2010 - 2010/0306(NLE))

utalva:

illetékes :

ITRE

vélemény :

ENVI, EMPL

- Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006.május17-i intézményközi megállapodás 28.pontja alapján történő igénybevételéről (Hollandia „EGF/2010/012NL/Noord Holland ICT” referenciaszámú kérelme) szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslat (COM(2010)0685 - C7-0389/2010 - 2010/2279(BUD))

utalva:

illetékes :

BUDG

vélemény :

EMPL

- A DEC 48/2010. számú, előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó javaslat - III. szakasz - Bizottság (N7-0074/2010 - C7-0390/2010 - 2010/2280(GBD))

utalva:

illetékes :

BUDG

- Az Európai Unió és Grúzia közötti, a vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslat (11324/2010 - C7-0391/2010 - 2010/0106(NLE))

utalva:

illetékes :

LIBE

vélemény :

AFET

- Az Európai Unió és Grúzia közötti, az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslat (15507/2010 - C7-0392/2010 - 2010/0108(NLE))

utalva:

illetékes :

LIBE

vélemény :

AFET


16. Nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 123. cikke)

A nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatokra adott aláírások száma (az eljárási szabályzat 123. cikkének (3) bekezdése):

Dokumentum száma

Szerző

Aláírások

60/2010

Dieter-Lebrecht Koch, Thomas Ulmer

64

61/2010

Britta Thomsen, Elizabeth Lynne, Ilda Figueiredo, Karima Delli, Jacek Protasiewicz

268

62/2010

Joanna Senyszyn, Ivo Belet, Mary Honeyball, Seán Kelly, Hannu Takkula

307

63/2010

Filip Kaczmarek

71

64/2010

Arlene McCarthy, Hélène Flautre, Sirpa Pietikäinen, Eva-Britt Svensson

109

65/2010

Vincenzo Iovine

33

66/2010

Vincenzo Iovine

38

67/2010

Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Paul Rübig, Alejo Vidal-Quadras

124

68/2010

Pavel Poc, Frieda Brepoels, Cristian Silviu Buşoi, Jo Leinen, Alojz Peterle

411

69/2010

Catherine Grèze, Jean-Luc Bennahmias, Cornelia Ernst, Kinga Göncz, Barbara Lochbihler

97

70/2010

Paolo Bartolozzi, Leonardo Domenici, Niccolò Rinaldi, Helga Trüpel

136

71/2010

Jean-Paul Besset, Chris Davies, Sirpa Pietikäinen, Daciana Octavia Sârbu

329

72/2010

Elizabeth Lynne, Roberta Angelilli, Tanja Fajon, Raül Romeva i Rueda

105

73/2010

Oreste Rossi

41

74/2010

Aldo Patriciello, Alfredo Pallone, Gabriele Albertini, Barbara Matera, Licia Ronzulli

69

75/2010

Alejo Vidal-Quadras, Stephen Hughes, Kristiina Ojuland, Søren Bo Søndergaard, Struan Stevenson

401

76/2010

Jiří Maštálka, Vladimír Remek

20

77/2010

Silvia-Adriana Ţicău, Fiona Hall, Marisa Matias, Algirdas Saudargas, Claude Turmes

134

78/2010

László Surján, Michał Tomasz Kamiński, Carl Haglund, Salvador Garriga Polledo

63

79/2010

Oreste Rossi

38

80/2010

Marisa Matias, Jo Leinen, Michèle Rivasi, Herbert Reul, Antonyia Parvanova

182

81/2010

Fiona Hall, Inés Ayala Sender, Isabelle Durant, Dieter-Lebrecht Koch, Sabine Wils

65

82/2010

Alexander Alvaro, Carlos Coelho, Stavros Lambrinidis, Judith Sargentini, Rui Tavares

41

83/2010

Elisabetta Gardini

16

84/2010

Marc Tarabella, Regina Bastos, Pascal Canfin, Marie-Christine Vergiat, Renate Weber

49

85/2010

Françoise Castex, Jean-Luc Bennahmias, Frank Engel, Miguel Portas, Heide Rühle

59

86/2010

Giommaria Uggias, François Alfonsi, Véronique De Keyser, João Ferreira, Niccolò Rinaldi

97

87/2010

Nicole Sinclaire, Mike Nattrass

27

88/2010

Malcolm Harbour, Bendt Bendtsen, Cornelis de Jong, Edit Herczog, Olle Schmidt

87

89/2010

Zuzana Roithová, Alexander Alvaro, Stavros Lambrinidis, Miroslav Ouzký, Manfred Weber

43

90/2010

Mario Mauro, Hannes Swoboda, Konrad Szymański, Hannu Takkula

67

91/2010

Franz Obermayr

17

92/2010

Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Ivars Godmanis, Bogusław Liberadzki, Justas Vincas Paleckis

23


17. A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása

Ezen ülés jegyzőkönyvét az eljárási szabályzat 179. cikkének (2) bekezdése értelmében a Parlament következő ülésének kezdetén jóváhagyásra terjesztik elő.

A Parlament beleegyezésével az elfogadott szövegeket haladéktalanul eljuttatják a címzettekhez.


18. A következő ülések időpontjai

A következő ülések időpontjai: 2010. december 13–16.


19. Az ülésszak megszakítása

Az Európai Parlament ülésszakát megszakítják.

Az ülést 16.30-kor berekesztik.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borsellino, Borys, Bové, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cramer, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Dorfmann, Duff, Durant, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Gahler, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez , Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lamberts, Lambrinidis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Leichtfried, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Peillon, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Provera, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Ziobro, Zwiefka


1. melléklet - A végbélrák elleni küzdelem az Európai Unióban (írásbeli nyilatkozat)

A Pavel Poc, Frieda Brepoels, Cristian Silviu Buşoi, Jo Leinen és Lojze Peterle által benyújtott 0068/2010. számú írásbeli nyilatkozat a végbélrák elleni küzdelemről az Európai Unióban (2010.11.25-i jegyzőkönyv, 6. pont és P7_TA(2010)0451), melyet 411 képviselő írt alá:

János Áder, Gabriele Albertini, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, François Alfonsi, Alexander Alvaro, Luís Paulo Alves, Laima Liucija Andrikienė, Antonello Antinoro, Elena Oana Antonescu, Pablo Arias Echeverría, Kader Arif, Kriton Arsenis, Robert Atkins, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Georges Bach, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Raffaele Baldassarre, Burkhard Balz, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Edit Bauer, Catherine Bearder, Bastiaan Belder, Ivo Belet, Malika Benarab-Attou, Bendt Bendtsen, Jean-Luc Bennahmias, Sergio Berlato, Luigi Berlinguer, Thijs Berman, Jean-Paul Besset, Slavi Binev, Lothar Bisky, Mara Bizzotto, Sebastian Valentin Bodu, Mario Borghezio, Rita Borsellino, Piotr Borys, Emine Bozkurt, Frieda Brepoels, Jan Březina, Elmar Brok, Andrew Henry William Brons, Zuzana Brzobohatá, Cristian Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Milan Cabrnoch, Wim van de Camp, Antonio Cancian, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Françoise Castex, Jean-Marie Cavada, Nessa Childers, Ole Christensen, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Marije Cornelissen, António Fernando Correia De Campos, Silvia Costa, Michael Cramer, Corina Creţu, Jürgen Creutzmann, Rosario Crocetta, Brian Crowley, George Sabin Cutaş, Ryszard Czarnecki, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, William (The Earl of) Dartmouth, Mário David, Francesco De Angelis, Bairbre de Brún, Paolo De Castro, Véronique De Keyser, Karima Delli, Luigi de Magistris, Luigi Ciriaco De Mita, Proinsias De Rossa, Albert Deß, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Leonardo Domenici, Andrew Duff, Isabelle Durant, Robert Dušek, Christian Ehler, Saïd El Khadraoui, Ioan Enciu, Ismail Ertug, Sari Essayah, Rosa Estaràs Ferragut, Edite Estrela, Jill Evans, Tanja Fajon, Richard Falbr, João Ferreira, Carlo Fidanza, Ilda Figueiredo, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Knut Fleckenstein, Ashley Fox, Pat the Cope Gallagher, José Manuel García-Margallo y Marfil, Elisabetta Gardini, Jean-Paul Gauzès, Gerben-Jan Gerbrandy, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sven Giegold, Adam Gierek, Ana Gomes, Kinga Göncz, Nick Griffin, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Pascale Gruny, Enrique Guerrero Salom, Cristina Gutiérrez-Cortines, Sergio Gutiérrez Prieto, Takis Hadjigeorgiou, Gerald Häfner, Fiona Hall, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Rebecca Harms, Satu Hassi, Heidi Hautala, Jiří Havel, Anna Hedh, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Elie Hoarau, Monika Hohlmeier, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Salvatore Iacolino, Stanimir Ilchev, Vincenzo Iovine, Ville Itälä, Cătălin Sorin Ivan, Peter Jahr, Lívia Járóka, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Romana Jordan Cizelj, Oriol Junqueras Vies, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Karin Kadenbach, Jarosław Kalinowski, Sandra Kalniete, Othmar Karas, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Metin Kazak, Tunne Kelam, Alan Kelly, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Christa Klaß, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Lena Kolarska-Bobińska, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Edvard Kožušník, Holger Krahmer, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Werner Kuhn, Eduard Kukan, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Vytautas Landsbergis, Giovanni La Via, Stéphane Le Foll, Klaus-Heiner Lehne, Jo Leinen, Bogusław Liberadzki, Kartika Tamara Liotard, Krzysztof Lisek, Morten Løkkegaard, Isabella Lövin, Sarah Ludford, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ulrike Lunacek, Elizabeth Lynne, George Lyon, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Toine Manders, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Riikka Manner, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Jiří Maštálka, Clemente Mastella, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato Adrover, Iosif Matula, Kyriakos Mavronikolas, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Nuno Melo, Emilio Menéndez del Valle, Judith A. Merkies, Morten Messerschmidt, Alajos Mészáros, Willy Meyer, Louis Michel, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Alexander Mirsky, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Claude Moraes, Claudio Morganti, Elisabeth Morin-Chartier, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Krisztina Morvai, Jan Mulder, Cristiana Muscardini, Mike Nattrass, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, James Nicholson, Norica Nicolai, Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Ria Oomen-Ruijten, Miroslav Ouzký, Siiri Oviir, Justas Vincas Paleckis, Alfredo Pallone, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Antonyia Parvanova, Jaroslav Paška, Marit Paulsen, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Gianni Pittella, Rovana Plumb, Pavel Poc, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Fiorello Provera, Miloslav Ransdorf, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Vladimír Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Niccolò Rinaldi, Michèle Rivasi, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Zuzana Roithová, Raül Romeva i Rueda, Licia Ronzulli, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Libor Rouček, Alfreds Rubiks, Heide Rühle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Potito Salatto, Nikolaos Salavrakos, Antolín Sánchez Presedo, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Algirdas Saudargas, Vilja Savisaar-Toomast, Christel Schaldemose, Carl Schlyter, Olle Schmidt, Birgit Schnieber-Jastram, Helmut Scholz, György Schöpflin, Elisabeth Schroedter, Werner Schulz, Edward Scicluna, Giancarlo Scottà, Marco Scurria, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Peter Simon, Brian Simpson, Peter Skinner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Alyn Smith, Monika Smolková, Csaba Sógor, Bogusław Sonik, Catherine Soullie, Francesco Enrico Speroni, Bart Staes, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Dirk Sterckx, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Theodor Dumitru Stolojan, Dimitar Stoyanov, Ivo Strejček, Michèle Striffler, László Surján, Gianluca Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, József Szájer, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Charles Tannock, Marc Tarabella, Salvatore Tatarella, Keith Taylor, Zoran Thaler, Alexandra Thein, Michael Theurer, Britta Thomsen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský, Catherine Trautmann, Michail Tremopoulos, Kyriacos Triantaphyllides, Helga Trüpel, Rafał Trzaskowski, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Corneliu Vadim Tudor, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Adina-Ioana Vălean, Frank Vanhecke, Geoffrey Van Orden, Gianni Vattimo, Derek Vaughan, Bernadette Vergnaud, Sabine Verheyen, Alejo Vidal-Quadras, Oldřich Vlasák, Jarosław Leszek Wałęsa, Renate Weber, Anja Weisgerber, Angelika Werthmann, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Sabine Wils, Janusz Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Jan Zahradil, Boris Zala, Paweł Zalewski, Iva Zanicchi, Tatjana Ždanoka, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke, Roberts Zīle, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka


2. melléklet - Az asrafi tábor (írásbeli nyilatkozat)

Az Alejo Vidal-Quadras, Stephen Hughes, Kristiina Ojuland, Søren Bo Søndergaard és Struan Stevenson által benyújtott 0075/2010. számú írásbeli nyilatkozat az asrafi táborról (2010.11.25-i jegyzőkönyv, 7. pont és P7_TA(2010)0452), melyet 401 képviselő írt alá:

Damien Abad, János Áder, Gabriele Albertini, François Alfonsi, Alexander Alvaro, Josefa Andrés Barea, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Antonello Antinoro, Elena Oana Antonescu, Pablo Arias Echeverría, Kader Arif, Richard Ashworth, Robert Atkins, Sophie Auconie, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Georges Bach, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Raffaele Baldassarre, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Regina Bastos, Edit Bauer, Catherine Bearder, Christophe Béchu, Bastiaan Belder, Ivo Belet, Adam Bielan, Izaskun Bilbao Barandica, Slavi Binev, Lothar Bisky, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Sebastian Valentin Bodu, Lajos Bokros, Vito Bonsignore, Piotr Borys, José Bové, Jan Březina, Andrew Henry William Brons, Udo Bullmann, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Milan Cabrnoch, Alain Cadec, Martin Callanan, Wim van de Camp, David Campbell Bannerman, Antonio Cancian, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Carlo Casini, Françoise Castex, Pilar del Castillo Vera, Jean-Marie Cavada, Alejandro Cercas, Andrea Češková, Nessa Childers, Nikolaos Chountis, Ole Christensen, Philip Claeys, Sergio Gaetano Cofferati, Giovanni Collino, Lara Comi, Corina Creţu, Rosario Crocetta, Brian Crowley, George Sabin Cutaş, Tadeusz Cymański, Ryszard Czarnecki, Frédéric Daerden, Peter van Dalen, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Mário David, Chris Davies, Francesco De Angelis, Bairbre de Brún, Luigi de Magistris, Marielle De Sarnez, Albert Deß, Tamás Deutsch, Nirj Deva, Leonardo Domenici, Andrew Duff, Martin Ehrenhauser, Lena Ek, Saïd El Khadraoui, James Elles, Ioan Enciu, Derk Jan Eppink, Ismail Ertug, Sari Essayah, Rosa Estaràs Ferragut, Edite Estrela, Hynek Fajmon, Tanja Fajon, Richard Falbr, Diogo Feio, Markus Ferber, José Manuel Fernandes, Carlo Fidanza, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Karl-Heinz Florenz, Lorenzo Fontana, Vicky Ford, Jacqueline Foster, Ashley Fox, Kinga Gál, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Salvador Garriga Polledo, Jean-Paul Gauzès, Jens Geier, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Adam Gierek, Julie Girling, Luis de Grandes Pascual, Nathalie Griesbeck, Nick Griffin, Marek Józef Gróbarczyk, Matthias Groote, Andrzej Grzyb, Cristina Gutiérrez-Cortines, Takis Hadjigeorgiou, Carl Haglund, Fiona Hall, Thomas Händel, Małgorzata Handzlik, Ágnes Hankiss, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Heidi Hautala, Roger Helmer, Jacky Hénin, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Elie Hoarau, Monika Hohlmeier, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Stanimir Ilchev, Carlos José Iturgaiz Angulo, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Peter Jahr, Lívia Járóka, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Elisabeth Jeggle, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Cornelis de Jong, Romana Jordan Cizelj, Dan Jørgensen, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Karin Kadenbach, Jarosław Kalinowski, Sandra Kalniete, Syed Kamall, Michał Tomasz Kamiński, Sajjad Karim, Arturs Krišjānis Kariņš, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Seán Kelly, Timothy Kirkhope, Christa Klaß, Wolf Klinz, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Jan Kozłowski, Edvard Kožušník, Eduard Kukan, Jacek Olgierd Kurski, Alain Lamassoure, Vytautas Landsbergis, Giovanni La Via, Stéphane Le Foll, Constance Le Grip, Patrick Le Hyaric, Jo Leinen, Bogusław Liberadzki, Kartika Tamara Liotard, Krzysztof Lisek, Morten Løkkegaard, Veronica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz White, Petru Constantin Luhan, Astrid Lulling, Elizabeth Lynne, George Lyon, Linda McAvan, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Thomas Mann, Riikka Manner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Clemente Mastella, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato Adrover, Iosif Matula, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Hans-Peter Mayer, Jaime Mayor Oreja, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Jean-Luc Mélenchon, Nuno Melo, Íñigo Méndez de Vigo, Morten Messerschmidt, Alajos Mészáros, Louis Michel, Marek Henryk Migalski, Miroslav Mikolášik, Gay Mitchell, Claude Moraes, Claudio Morganti, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Tiziano Motti, Jan Mulder, Cristiana Muscardini, Mike Nattrass, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, James Nicholson, Norica Nicolai, Rareş-Lucian Niculescu, Lambert van Nistelrooij, Sławomir Witold Nitras, Raimon Obiols, Kristiina Ojuland, Jan Olbrycht, Miroslav Ouzký, Siiri Oviir, Ivari Padar, Justas Vincas Paleckis, Alfredo Pallone, Vladko Todorov Panayotov, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Marit Paulsen, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Mirosław Piotrowski, Mario Pirillo, Gianni Pittella, Rovana Plumb, Pavel Poc, Tomasz Piotr Poręba, Miguel Portas, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Vittorio Prodi, Evelyn Regner, Mitro Repo, Frédérique Ries, Dominique Riquet, Crescenzio Rivellini, Zuzana Roithová, Licia Ronzulli, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Alfreds Rubiks, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Potito Salatto, Nikolaos Salavrakos, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Jacek Saryusz-Wolski, Algirdas Saudargas, Vilja Savisaar-Toomast, Olle Schmidt, György Schöpflin, Edward Scicluna, Giancarlo Scottà, Marco Scurria, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Czesław Adam Siekierski, Brian Simpson, Nicole Sinclaire, Peter Skinner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Monika Smolková, Csaba Sógor, Timo Soini, Renate Sommer, Søren Bo Søndergaard, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Catherine Soullie, Francesco Enrico Speroni, Bart Staes, Peter Šťastný, Dirk Sterckx, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Ivo Strejček, Michèle Striffler, Robert Sturdy, László Surján, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, József Szájer, Konrad Szymański, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Salvatore Tatarella, Rui Tavares, Keith Taylor, Nuno Teixeira, Eleni Theocharous, Britta Thomsen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Patrizia Toia, László Tőkés, Evžen Tošenovský, Ramon Tremosa i Balcells, Kyriacos Triantaphyllides, Rafał Trzaskowski, Ioannis A. Tsoukalas, Emilie Turunen, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Vladimir Urutchev, Corneliu Vadim Tudor, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Kathleen Van Brempt, Frank Vanhecke, Geoffrey Van Orden, Gianni Vattimo, Derek Vaughan, Marie-Christine Vergiat, Alejo Vidal-Quadras, Oldřich Vlasák, Dominique Vlasto, Axel Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Graham Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Jan Zahradil, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski, Iva Zanicchi, Artur Zasada, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke, Roberts Zīle, Zbigniew Ziobro, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat