Index 
Proces-verbal
PDF 275kWORD 297k
Joi, 25 noiembrie 2010 - Strasbourg
1.Deschiderea şedinţei
 2.Decizii privind anumite documente
 3.Cea de-a 10-a aniversare a Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind femeile, pacea și securitatea (propuneri de rezoluţie depuse)
 4.Raportul anual privind activităţile Ombudsmanului European în 2009 - Raportul special al Ombudsmanului European către Parlamentul European în urma proiectului de recomandare prezentat Comisiei Europene în plângerea 676/2008RT [în conformitate cu articolul 205 alineatul (2) prima parte] - Al 26-lea raport anual privind monitorizarea aplicării legislaţiei Uniunii Europene (2008) (dezbatere)
 5.Normele de cooperare orizontală în domeniul concurenței (dezbatere)
 6.Lupta împotriva cancerului colorectal în Uniunea Europeană (declaraţie scrisă)
 7.Tabăra de la Aşraf (declaraţie scrisă)
 8.Votare
  
8.1.Bugetul 2011 (vot)
  
8.2.Drepturile omului şi standardele sociale şi de mediu în acordurile comerciale internaţionale (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.3.Raportul anual privind activităţile Ombudsmanului European în 2009 (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.4.Raportul special al Ombudsmanului European către Parlamentul European în urma proiectului de recomandare prezentat Comisiei Europene în plângerea 676/2008RT [în conformitate cu articolul 205 alineatul (2) prima parte] (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.5.Al 26-lea raport anual privind monitorizarea aplicării legislaţiei Uniunii Europene (2008) (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.6.Serviciile publice de radiodifuziune în era digitală: viitorul sistemului dual (vot)
  
8.7.Cea de-a 10-a aniversare a Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind femeile, pacea și securitatea (vot)
  
8.8.Situaţia din sectorul apicol (vot)
  
8.9.Către o nouă strategie energetică pentru Europa 2011-2020 (vot)
  
8.10.Pregătirile pentru Conferinţa de la Cancun privind schimbările climatice (29 noiembrie - 10 decembrie 2010) (vot)
  
8.11.Situaţia în Sahara Occidentală (vot)
  
8.12.Ucraina (vot)
  
8.13.Politica comercială internaţională în contextul imperativelor schimbărilor climatice (vot)
  
8.14.Responsabilitatea socială a întreprinderilor în acordurile comerciale internaționale (vot)
  
8.15.Normele de cooperare orizontală în domeniul concurenței (vot)
 9.Explicaţii privind votul
 10.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 11.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 12.Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (dezbatere)
  
12.1.Irak - în special pedeapsa cu moartea (inclusiv cazul lui Tariq Aziz) şi atacurile împotriva comunităţilor creştine
  
12.2.Tibet - planuri de a transforma chineza în principala limbă de predare
  
12.3.Myanmar - desfăşurarea alegerilor şi eliberarea liderului opoziţiei, Aung San Suu Kyi
 13.Votare
  
13.1.Irak - în special pedeapsa cu moartea (inclusiv cazul lui Tariq Aziz) şi atacurile împotriva comunităţilor creştine (vot)
  
13.2.Tibet - planuri de a transforma chineza în principala limbă de predare (vot)
  
13.3.Myanmar - desfăşurarea alegerilor şi eliberarea liderului opoziţiei, Aung San Suu Kyi (vot)
 14.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 15.Depunere de documente
 16.Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 123 din Regulamentul de procedură)
 17.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei şedinţe
 18.Calendarul următoarelor şedinţe
 19.Întreruperea sesiunii
 LISTĂ DE PREZENŢĂ
 Anexa 1 - Lupta împotriva cancerului colorectal în Uniunea Europeană (declaraţie scrisă)
 Anexa 2 - Tabăra de la Așraf (declaraţie scrisă)


A PREZIDAT: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vicepreşedinte

1. Deschiderea şedinţei

Şedinţa a fost deschisă la ora 9.00.


2. Decizii privind anumite documente

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie iniţiativă (articolul 48 din Regulamentul de procedură)

AFET

- Fluxuri migratorii cauzate de instabilitate: domeniul şi rolul politicii externe a UE (2010/2269(INI))
(aviz: LIBE, DEVE)


CONT

- Descărcarea de gestiune pentru 2009: performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor (2010/2271(INI))
(aviz: REGI)

- Protecţia intereselor financiare ale Comunităţilor - Combaterea fraudei - Raport anual 2009 (2010/2247(INI))
(aviz: AGRI, BUDG, REGI)


DEVE

- Finanţarea consolidării infrastructurii în materie de diguri în ţările în curs de dezvoltare (2010/2270(INI))
(aviz: ENVI)


ECON

- Raportul anual al BEI pentru 2009 (2010/2248(INI))
(aviz: CONT)


EMPL

- Promovarea mobilităţii lucrătorilor în cadrul Uniunii Europene (2010/2273(INI))
(aviz: FEMM, LIBE)

- Mobilitatea şi incluziunea persoanelor cu handicap: punerea în aplicare a Directivei privind ocuparea forței de muncă în scopul combaterii discriminării (2010/2272(INI))
(aviz: PETI)


ENVI

- Legislaţia UE privind encefalopatiile spongiforme transmisibile (EST) şi controalele conexe asupra alimentelor şi a hranei pentru animale - punere în aplicare şi perspective (2010/2249(INI))


FEMM

- Spiritul antreprenorial al femeilor în cadrul IMM-urilor (2010/2275(INI))
(aviz: EMPL, REGI)


IMCO

- Piaţa unică pentru europeni (2010/2278(INI))
(aviz: PETI, CULT, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, TRAN, REGI)

- Piaţa unică pentru întreprinderi şi creştere (2010/2277(INI))
(aviz: PETI, CULT, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, TRAN, REGI)

- Serviciul universal şi numărul de urgenţă "112" (2010/2274(INI))
(aviz: ENVI)


ITRE

- O Uniune a inovării: Transformarea Europei pentru o lume post-criză (2010/2245(INI))
(aviz: CULT, ENVI, EMPL, JURI, ECON, INTA, IMCO, REGI)


LIBE

- Strategia UE pentru integrarea romilor (2010/2276(INI))
(aviz: FEMM, CULT, REGI, EMPL)


Decizie de a întocmi rapoarte din proprie iniţiativă (articolul 121 alineatul (3) din Regulamentul de procedură)

AFET

- Negocierile privind Acordul-cadru UE-Libia (2010/2268(INI))
(aviz: INTA)


Comisii asociate

AFET

- Fluxuri migratorii cauzate de instabilitate: domeniul şi rolul politicii externe a UE (2010/2269(INI))
(aviz: LIBE)
Comisii asociate AFET, DEVE
(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 18.11.2010)


IMCO

- Serviciul universal şi numărul de urgenţă "112" (2010/2274(INI))
Comisii asociate IMCO, ENVI
(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 18.11.2010)


LIBE

- Strategia UE pentru integrarea romilor (2010/2276(INI))
(aviz: FEMM, CULT, REGI)
Comisii asociate LIBE, EMPL
(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 18.11.2010)

Modificarea Regulamentului de procedură (articolul 212 din Regulamentul de procedură)

AFCO

- Modificarea Regulamentului de procedură în ceea ce priveşte audierile comisarilor desemnați (2010/2231(REG)) .


3. Cea de-a 10-a aniversare a Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind femeile, pacea și securitatea (propuneri de rezoluţie depuse)

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Cea de-a 10-a aniversare a Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind femeile, pacea și securitatea

Dezbaterea a avut loc la 23 noiembrie 2010 (punctul 4 al PV din 23.11.2010).

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- Edit Bauer, Philippe Juvin, Lena Kolarska-Bobińska, Eduard Kukan, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Morin-Chartier, Mariya Nedelcheva şi Eleni Theocharous, în numele Grupului PPE, referitoare la cea de-a zecea aniversare a Rezoluției 1325 (2000) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite privind femeile, pacea și securitatea (B7-0624/2010);

- Britta Thomsen, Richard Howitt, Véronique De Keyser, Ana Gomes, Maria Eleni Koppa, Roberto Gualtieri, Marc Tarabella, Silvia-Adriana Ţicău şi Rovana Plumb, în numele Grupului S&D, referitoare la cea de-a zecea aniversare a Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite privind femeile, pacea și securitatea (B7-0625/2010);

- Norica Nicolai şi Marielle De Sarnez, în numele Grupului ALDE, referitoare la cea de-a zecea aniversare a Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite privind femeile, pacea și securitatea (B7-0626/2010);

- Charles Tannock, în numele Grupului ECR, referitoare la cea de-a zecea aniversare a Rezoluției 1325 (2000) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite privind femeile, pacea și securitatea (B7-0627/2010);

- Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson, Sabine Lösing, Cornelia Ernst, Bairbre de Brún şi Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la cea de-a zecea aniversare a Rezoluției 1325 (2000) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite privind femeile, pacea și securitatea (B7-0628/2010);

- Barbara Lochbihler, Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Reinhard Bütikofer, Marije Cornelissen, Frieda Brepoels, Bart Staes, Jan Philipp Albrecht, Keith Taylor, Jill Evans, Indrek Tarand, Oriol Junqueras Vies, Malika Benarab-Attou, Michèle Rivasi şi Catherine Grèze, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la cea de-a zecea aniversare a Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite privind femeile, pacea și securitatea (B7-0649/2010).

Vot: punctul 8.7 al PV din 25.11.2010.


4. Raportul anual privind activităţile Ombudsmanului European în 2009 - Raportul special al Ombudsmanului European către Parlamentul European în urma proiectului de recomandare prezentat Comisiei Europene în plângerea 676/2008RT [în conformitate cu articolul 205 alineatul (2) prima parte] - Al 26-lea raport anual privind monitorizarea aplicării legislaţiei Uniunii Europene (2008) (dezbatere)

Raport referitor la raportul anual privind activităţile Ombudsmanului European în 2009 [2010/2059(INI)] - Comisia pentru petiţii. Raportoare: Mariya Nedelcheva (A7-0275/2010)

Raport referitor la raportul special al Ombudsmanului European în urma proiectului său de recomandare prezentat Comisiei Europene în plângerea 676/2008RT [2010/2086(INI)] - Comisia pentru petiţii. Raportoare: Chrysoula Paliadeli (A7-0293/2010)

Raport referitor la cel de-al 26-lea raport anual privind monitorizarea aplicării legislației Uniunii Europene (2008) [2010/2076(INI)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Eva Lichtenberger (A7-0291/2010)

Mariya Nedelcheva, Chrysoula Paliadeli şi Eva Lichtenberger şi-au prezentat rapoartele.

Au intervenit: Nikiforos Diamandouros (Ombudsmanul European) şi Maroš Šefčovič (vicepreşedintele Comisiei).

Au intervenit: Rainer Wieland (raportorul pentru aviz al Comisiei PETI), Elena Băsescu, în numele Grupului PPE, Monika Flašíková Beňová, în numele Grupului S&D, Margrete Auken, în numele Grupului Verts/ALE, Oldřich Vlasák, în numele Grupului ECR, Willy Meyer, în numele Grupului GUE/NGL, Nikolaos Salavrakos, în numele Grupului EFD, Martin Ehrenhauser, neafiliat, Tadeusz Zwiefka, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Anneli Jäätteenmäki şi Gerald Häfner.

A PREZIDAT: Isabelle DURANT
Vicepreşedintă

Au intervenit: Marek Henryk Migalski, Rui Tavares, John Stuart Agnew, Csanád Szegedi, Peter Jahr, Sylvana Rapti, Oriol Junqueras Vies, Jaroslav Paška, Csaba Sógor, Kriton Arsenis, Salvatore Iacolino, Vilija Blinkevičiūtė, Jarosław Leszek Wałęsa şi Simon Busuttil.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Pascale Gruny, Mairead McGuinness, Andrew Henry William Brons şi Andreas Mölzer.

Au intervenit: Maroš Šefčovič, Nikiforos Diamandouros, Mariya Nedelcheva, Chrysoula Paliadeli şi Eva Lichtenberger.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.3 al PV din 25.11.2010, punctul 8.4 al PV din 25.11.2010 şi punctul 8.5 al PV din 25.11.2010.


5. Normele de cooperare orizontală în domeniul concurenței (dezbatere)

Întrebare orală (O-0131/2010) adresată de Sharon Bowles, în numele Comisiei ECON, Comisiei: Revizuirea normelor de cooperare orizontală în domeniul concurenței (B7-0565/2010)

José Manuel García-Margallo y Marfil (supleant al autorului) a dezvoltat întrebarea orală.

Maroš Šefčovič (vicepreşedinte al Comisiei) a răspuns la întrebarea orală

Au intervenit: Arturs Krišjānis Kariņš, în numele Grupului PPE, Antolín Sánchez Presedo, în numele Grupului S&D, Sylvie Goulard, în numele Grupului ALDE, Andreas Schwab şi George Sabin Cutaş.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Paul Rübig.

A intervenit Maroš Šefčovič.

Propunere de rezoluţie depusă, în temeiul articolului 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Sharon Bowles, în numele Comisiei AFET, referitoare la revizuirea normelor de cooperare orizontală în domeniul concurenței (B7-0623/2010).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.15 al PV din 25.11.2010.


(Şedinţa, suspendată la 11.30 în aşteptarea votării, a fost reluată la 12.00)

A PREZIDAT: Gianni PITTELLA
Vicepreşedinte

6. Lupta împotriva cancerului colorectal în Uniunea Europeană (declaraţie scrisă)

Declaraţia scrisă 0068/2010 depusă de deputaţii Pavel Poc, Frieda Brepoels, Cristian Silviu Buşoi, Jo Leinen şi Lojze Peterle privind lupta împotriva cancerului colorectal în Uniunea Europeană a întrunit în data de 25 noiembrie 2010 semnăturile majorităţii membrilor care compun Parlamentul; prin urmare, ea va fi transmisă, în conformitate cu articolul 123 alineatele (3) şi (4) din Regulamentul de procedură, destinatarilor respectivi şi publicată în Textele adoptate ale prezentei şedinţe (P7_TA(2010)0451), cu menţionarea numelor semnatarilor în procesul-verbal (a se vedea anexa 1).

A intervenit Pavel Poc.


7. Tabăra de la Aşraf (declaraţie scrisă)

Declaraţia scrisă 0075/2010 depusă de deputaţii Alejo Vidal-Quadras, Stephen Hughes, Kristiina Ojuland, Søren Bo Søndergaard şi Struan Stevenson, privind tabăra de la Aşraf a întrunit în data de 25 noiembrie 2010 semnăturile majorităţii membrilor care compun Parlamentul; prin urmare, ea va fi transmisă, în conformitate cu articolul 123 alineatele (3) şi (4) din Regulamentul de procedură, destinatarilor respectivi şi publicată în Textele adoptate ale prezentei şedinţe (P7_TA(2010)0452), cu menţionarea numelor semnatarilor în procesul-verbal (a se vedea anexa 2).

A intervenit Struan Stevenson.


8. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică şi pot fi consultate pe Europarl.


8.1. Bugetul 2011 (vot)

Propunere de rezoluţie, depusă conform articolului 78 din Regulamentul de procedură, de Joseph Daul, în numele Grupului PPE, Martin Schulz, în numele Grupului S&D, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, şi Rebecca Harms, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la negocierile în curs asupra bugetului 2011 (B7-0683/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2010)0433)


8.2. Drepturile omului şi standardele sociale şi de mediu în acordurile comerciale internaţionale (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la drepturile omului și standardele sociale și de mediu în acordurile comerciale internaționale [2009/2219(INI)] - Comisia pentru comerţ internaţional. Raportoare: Tokia Saïfi (A7-0312/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2010)0434)


8.3. Raportul anual privind activităţile Ombudsmanului European în 2009 (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la raportul anual privind activităţile Ombudsmanului European în 2009 [2010/2059(INI)] - Comisia pentru petiţii. Raportoare: Mariya Nedelcheva (A7-0275/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2010)0435)


8.4. Raportul special al Ombudsmanului European către Parlamentul European în urma proiectului de recomandare prezentat Comisiei Europene în plângerea 676/2008RT [în conformitate cu articolul 205 alineatul (2) prima parte] (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la raportul special al Ombudsmanului European în urma proiectului său de recomandare prezentat Comisiei Europene în plângerea 676/2008RT [2010/2086(INI)] - Comisia pentru petiţii. Raportoare: Chrysoula Paliadeli (A7-0293/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2010)0436)


8.5. Al 26-lea raport anual privind monitorizarea aplicării legislaţiei Uniunii Europene (2008) (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la cel de-al 26-lea raport anual privind monitorizarea aplicării legislației Uniunii Europene (2008) [2010/2076(INI)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Eva Lichtenberger (A7-0291/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2010)0437)


8.6. Serviciile publice de radiodifuziune în era digitală: viitorul sistemului dual (vot)

Raport referitor la serviciile publice de radiodifuziune în era digitală: viitorul sistemului dual [2010/2028(INI)] - Comisia pentru cultură şi educaţie. Raportor: Ivo Belet (A7-0286/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2010)0438)

Intervenţii

Ivo Belet (raportor), înaintea votării.


8.7. Cea de-a 10-a aniversare a Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind femeile, pacea și securitatea (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0624/2010, B7-0625/2010, B7-0626/2010, B7-0627/2010, B7-0628/2010 şi B7-0649/2010

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0624/2010

(care înlocuieşte B7-0624/2010, B7-0625/2010, B7-0626/2010, B7-0627/2010 şi B7-0649/2010)

depusă de următorii deputaţi:

Edit Bauer, Philippe Juvin, Lena Kolarska-Bobińska, Elisabeth Jeggle, Mariya Nedelcheva, Eleni Theocharous, Elisabeth Morin-Chartier, în numele Grupului PPE;
Véronique De Keyser, Maria Eleni Koppa, Ana Gomes, Richard Howitt, Roberto Gualtieri, în numele Grupului S&D;
Norica Nicolai, Marielle De Sarnez, în numele Grupului ALDE;
Barbara Lochbihler, Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Indrek Tarand, Bart Staes, Nicole Kiil-Nielsen, Eva Lichtenberger, Frieda Brepoels, Catherine Grèze, Marije Cornelissen, Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE;
Charles Tannock, în numele Grupului ECR.

Adoptat (P7_TA(2010)0439)

(Propunerea de rezoluţie B7-0628/2010 a devenit caducă.)


8.8. Situaţia din sectorul apicol (vot)

Propunere de rezoluţie B7-0622/2010

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2010)0440)


8.9. Către o nouă strategie energetică pentru Europa 2011-2020 (vot)

Raport referitor la „Către o nouă strategie energetică pentru Europa 2011-2020” [2010/2108(INI)] - Comisia pentru industrie, cercetare şi energie. Raportoare: Lena Kolarska-Bobińska (A7-0313/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2010)0441)

Intervenţii

Hannes Swoboda, pentru a propune un amendament oral la amendamentul 1şi Konrad Szymański, care s-a exprimat împotriva propunerii în cauză. Amendamentul nu a fost reţinut, întrucât peste 40 de deputaţi s-au opus acestui lucru.


8.10. Pregătirile pentru Conferinţa de la Cancun privind schimbările climatice (29 noiembrie - 10 decembrie 2010) (vot)

Propunere de rezoluţie B7-0616/2010

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2010)0442)


8.11. Situaţia în Sahara Occidentală (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0675/2010, B7-0676/2010, B7-0677/2010, B7-0678/2010, B7-0679/2010, B7-0680/2010 şi B7-0682/2010

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0675/2010

(care înlocuieşte B7-0675/2010, B7-0676/2010, B7-0677/2010, B7-0678/2010, B7-0679/2010, B7-0680/2010 şi B7-0682/2010)

depusă de următorii deputaţi:

Ioannis Kasoulides, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Santiago Fisas Ayxela, Marco Scurria, Ernst Strasser, Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE;
Adrian Severin, Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon, Guido Milana, Norbert Neuser, Ana Gomes, Gilles Pargneaux, Ulrike Rodust, Andres Perello Rodriguez, Richard Howitt, în numele Grupului S&D;
Ivo Vajgl, Kristiina Ojuland, Luigi de Magistris, Izaskun Bilbao Barandica, Carl Haglund, Ramon Tremosa i Balcells, Anneli Jäätteenmäki, Graham Watson, în numele Grupului ALDE;
Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Ulrike Lunacek, Hélène Flautre, Jill Evans, Oriol Junqueras Vies, Judith Sargentini, François Alfonsi, Isabella Lövin, Barbara Lochbihler, Michèle Rivasi, Catherine Grèze, Frieda Brepoels, Martin Häusling, Jean Lambert, Bart Staes, Franziska Keller, José Bové, Indrek Tarand, Emilie Turunen, Margrete Auken, Alyn Smith, Eva Joly, în numele Grupului Verts/ALE;
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Zbigniew Ziobro, Jacek Olgierd Kurski, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR;
Willy Meyer, João Ferreira, Sabine Lösing, Sabine Wils, Miguel Portas, Rui Tavares, Marisa Matias, Bairbre de Brún, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL;
Fiorello Provera, în numele Grupului EFD.

Adoptat (P7_TA(2010)0443)


8.12. Ucraina (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0650/2010, B7-0671/2010, B7-0672/2010, B7-0673/2010, B7-0674/2010 şi B7-0681/2010

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0650/2010

(care înlocuieşte B7-0650/2010, B7-0671/2010, B7-0672/2010, B7-0673/2010, B7-0674/2010 şi B7-0681/2010)

depusă de următorii deputaţi:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Ioannis Kasoulides, Gunnar Hökmark, Inese Vaidere, Paweł Zalewski, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska, Joachim Zeller, Traian Ungureanu, Jan Kozłowski, Jacek Protasiewicz, Mário David, în numele Grupului PPE;
Adrian Severin, Hannes Swoboda, Marek Siwiec, Kristian Vigenin, Vilija Blinkevičiūtė, în numele Grupului S&D;
Adina-Ioana Vălean, Siiri Oviir, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Marielle De Sarnez, în numele Grupului ALDE;
Rebecca Harms, Werner Schulz, Indrek Tarand, în numele Grupului Verts/ALE;
Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański, în numele Grupului ECR;
Jaromír Kohlíček, în numele Grupului GUE/NGL.

Adoptat (P7_TA(2010)0444)

Intervenţii

Michael Gahler a prezentat un amendament oral la punctul 8, care a fost reţinut.


8.13. Politica comercială internaţională în contextul imperativelor schimbărilor climatice (vot)

Raport referitor la politica comercială internațională în contextul imperativelor legate de schimbările climatice [2010/2103(INI)] - Comisia pentru comerţ internaţional. Raportor: Yannick Jadot (A7-0310/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2010)0445)

Intervenţii

Yannick Jadot (raportor) a prezentat un amendament oral la punctul 22, care a fost reţinut.


8.14. Responsabilitatea socială a întreprinderilor în acordurile comerciale internaționale (vot)

Raport referitor la responsabilitatea socială a întreprinderilor în acordurile comerciale internaționale [2009/2201(INI)] - Comisia pentru comerţ internaţional. Raportor: Harlem Désir (A7-0317/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2010)0446)

Intervenţii

Harlem Désir (raportor) a prezentat un amendament oral la punctul 32, care a fost reţinut.


8.15. Normele de cooperare orizontală în domeniul concurenței (vot)

Propunere de rezoluţie B7-0623/2010

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2010)0447)


9. Explicaţii privind votul

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 170 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

Explicaţii orale privind votul:

Bugetul 2011 - B7-0683/2010

Laima Liucija Andrikienė, Peter Jahr, Hannu Takkula

Raport Tokia Saïfi - A7-0312/2010

Antonello Antinoro, Laima Liucija Andrikienė, Daniel Hannan

Raport Ivo Belet - A7-0286/2010

Peter Jahr, Hannu Takkula, Sonia Alfano

Cea de-a 10-a aniversare a Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind femeile, pacea și securitatea - RC-B7-0624/2010

Anneli Jäätteenmäki, Laima Liucija Andrikienė

Situaţia din sectorul apicol - B7-0622/2010

Dimitar Stoyanov

Raport Lena Kolarska-Bobińska - A7-0313/2010

Jens Rohde, Jan Březina, Laima Liucija Andrikienė, Hannu Takkula, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Seán Kelly

Pregătirile pentru Conferinţa de la Cancun privind schimbările climatice (29 noiembrie - 10 decembrie 2010) - B7-0616/2010

Jens Rohde

Situaţia în Sahara Occidentală - RC-B7-0675/2010

Antonio Masip Hidalgo, Anneli Jäätteenmäki

Ucraina - RC-B7-0650/2010

Dimitar Stoyanov, Laima Liucija Andrikienė

Raport Yannick Jadot - A7-0310/2010

Jarosław Kalinowski

Raport Harlem Désir - A7-0317/2010

Jarosław Kalinowski

Normele de cooperare orizontală în domeniul concurenței - B7-0623/2010

Jarosław Kalinowski


10. Corectarea voturilor şi intenţiile de vot

Corectările voturilor şi intenţiile de vot figurează pe site-ul „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of vote (roll-call votes)”, precum şi în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maxim două săptămâni de la data votului.

După acest termen, lista corectărilor voturilor şi a intenţiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă şi publicată în Jurnalul Oficial.

°
° ° °

Potito Salatto a anunţat că, din motive tehnice legate de funcţionarea cartelei sale de vot, nu a putut participa la votarea propunerii de rezoluţie B7-0683/2010 şi a raportului Tokia Saïfi - A7-0312/2010.

Anja Weisgerber a anunţat că terminalul său de vot nu a funcţionat în timpul votării raportului Tokia Saïfi - A7-0312/2010.

Sonia Alfanoa anunţat că terminalul său de vot nu a funcţionat în timpul votării propunerii de rezoluţie B7-0623/2010.


(Şedinţa, suspendată la 13.20, a fost reluată la 15.00.)

A PREZIDAT: Diana WALLIS
Vicepreşedintă

11. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente

Procesul-verbal al şedinţei precedente a fost aprobat.


12. Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (dezbatere)

(Pentru titlurile şi autorii propunerilor de rezoluţie, a se vedea punctul 2 al PV din 23.11.2010)


12.1. Irak - în special pedeapsa cu moartea (inclusiv cazul lui Tariq Aziz) şi atacurile împotriva comunităţilor creştine

Propuneri de rezoluţii B7-0629/2010, B7-0630/2010, B7-0631/2010, B7-0632/2010, B7-0633/2010 şi B7-0634/2010

Bastiaan Belder, Véronique De Keyser, Anneli Jäätteenmäki, Peter van Dalen, Frieda Brepoels, Miguel Portas şi Constance Le Grip au prezentat propunerile de rezoluţie.

Au intervenit: Mario Mauro, în numele Grupului PPE, Ana Gomes, în numele Grupului S&D, Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE, Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, Franz Obermayr, neafiliat, Esther de Lange, Mitro Repo, Tunne Kelam, Justas Vincas Paleckis şi Bernd Posselt.

Următorii deputaţi au intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye”: Bogusław Sonik, Carl Schlyter, Konrad Szymański, Catherine Soullie şi Sergio Paolo Francesco Silvestris.

A intervenit Janusz Lewandowski (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 13.1 al PV din 25.11.2010.


12.2. Tibet - planuri de a transforma chineza în principala limbă de predare

Propuneri de rezoluţii B7-0637/2010, B7-0638/2010, B7-0640/2010, B7-0642/2010, B7-0643/2010 şi B7-0644/2010

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietje Schaake, Ryszard Czarnecki, Heidi Hautala şi Thomas Mann au prezentat propunerile de rezoluţie.

Au intervenit: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, în numele Grupului PPE, Kristiina Ojuland, în numele Grupului ALDE, Reinhard Bütikofer, în numele Grupului Verts/ALE, Joanna Katarzyna Skrzydlewska şi Cristian Dan Preda, care i-a adresat o întrebare în conformitate cu procedura „cartonaşul albastru” lui Reinhard Bütikofer; acesta a oferit un răspuns.

Următorii deputaţi au intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye”: Csaba Sógor, Zuzana Brzobohatá, Jaroslav Paška, Csanád Szegedi, Angelika Werthmann, Bogusław Sonik şi Sergio Paolo Francesco Silvestris.

A intervenit Janusz Lewandowski (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 13.2 al PV din 25.11.2010.


12.3. Myanmar - desfăşurarea alegerilor şi eliberarea liderului opoziţiei, Aung San Suu Kyi

Propuneri de rezoluţii B7-0635/2010, B7-0636/2010, B7-0639/2010, B7-0641/2010, B7-0645/2010, B7-0646/2010 şi B7-0647/2010

Véronique De Keyser, Marietje Schaake, Adam Bielan, Barbara Lochbihler, Rui Tavares şi Bernd Posselt au prezentat propunerile de rezoluţie.

Au intervenit: Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, David Martin, în numele Grupului S&D, şi Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR.

Următorii deputaţi au intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye”: George Sabin Cutaş, Marc Tarabella, Sergio Paolo Francesco Silvestris şi Bogusław Sonik.

A intervenit Janusz Lewandowski (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 13.3 al PV din 25.11.2010.


13. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică şi pot fi consultate pe Europarl.


13.1. Irak - în special pedeapsa cu moartea (inclusiv cazul lui Tariq Aziz) şi atacurile împotriva comunităţilor creştine (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0629/2010, B7-0630/2010, B7-0631/2010, B7-0632/2010, B7-0633/2010, B7-0634/2010 şi B7-0648/2010

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 16)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0629/2010

(care înlocuieşte B7-0629/2010, B7-0630/2010, B7-0631/2010, B7-0632/2010, B7-0633/2010 şi B7-0648/2010)

depusă de următorii deputaţi:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Constance Le Grip, Mario Mauro, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Tunne Kelam, Elisabeth Jeggle, Cristiana Muscardini, Bogusław Sonik, Thomas Mann, Sari Essayah, Csaba Sógor, Martin Kastler, Carlo Casini, în numele Grupului PPE;
Véronique De Keyser, Gianni Pittella, Silvia Costa, David-Maria Sassoli, în numele Grupului S&D;
Louis Michel, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Alexandra Thein, Renate Weber, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Antonyia Parvanova, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, în numele Grupului ALDE;
Frieda Brepoels, Jill Evans, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Jan Philipp Albrecht, Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE;
Charles Tannock, Struan Stevenson, Peter van Dalen, în numele Grupului ECR;
Fiorello Provera, Bastiaan Belder, în numele Grupului EFD;
Cornelis de Jong.

Adoptat (P7_TA(2010)0448)

(Propunerea de rezoluţie B7-0634/2010 a devenit caducă.)

Intervenţii

Véronique De Keyser, înainte de votarea amendamentului 3, pentru a-i solicita o lămurire lui Mario Mauro cu privire la amendamentul în cauză.


13.2. Tibet - planuri de a transforma chineza în principala limbă de predare (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0637/2010, B7-0638/2010, B7-0640/2010, B7-0642/2010, B7-0643/2010 şi B7-0644/2010

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 17)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0637/2010

(care înlocuieşte B7-0637/2010, B7-0638/2010, B7-0640/2010, B7-0642/2010, B7-0643/2010 şi B7-0644/2010)

depusă de următorii deputaţi:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Thomas Mann, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė, Csaba Sógor, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Sari Essayah, Martin Kastler, în numele Grupului PPE;
Véronique De Keyser, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, în numele Grupului S&D;
Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Leonidas Donskis, Renate Weber, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Antonyia Parvanova, Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Sonia Alfano, în numele Grupului ALDE;
Heidi Hautala, Eva Lichtenberger, Raül Romeva i Rueda, François Alfonsi, Frieda Brepoels, Catherine Grèze, în numele Grupului Verts/ALE;
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Konrad Szymański, Tomasz Piotr Poręba, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Roberts Zīle, în numele Grupului ECR;
Fiorello Provera, în numele Grupului EFD.

Adoptat (P7_TA(2010)0449)


13.3. Myanmar - desfăşurarea alegerilor şi eliberarea liderului opoziţiei, Aung San Suu Kyi (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0635/2010, B7-0636/2010, B7-0639/2010, B7-0641/2010, B7-0645/2010, B7-0646/2010 şi B7-0647/2010

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 18)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0635/2010

(care înlocuieşte B7-0635/2010, B7-0636/2010, B7-0639/2010, B7-0641/2010, B7-0645/2010, B7-0646/2010 şi B7-0647/2010)

depusă de următorii deputaţi:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Thomas Mann, Sari Essayah şi Csaba Sógor, în numele Grupului PPE;
Véronique De Keyser, Marc Tarabella şi Rovana Plumb, în numele Grupului S&D;
Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Niccolò Rinaldi, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Frédérique Ries, Renate Weber, Marietje Schaake, Antonyia Parvanova, Adina-Ioana Vălean, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland şi Anneli Jäätteenmäki, în numele Grupului ALDE;
Barbara Lochbihler, Christian Engström, Emilie Turunen, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda şi Gerald Häfner, în numele Grupului Verts/ALE;
Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Nirj Deva, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański, Marek Henryk Migalski şi Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR;
Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL;
Fiorello Provera, în numele Grupului EFD.

Adoptat (P7_TA(2010)0450)


14. Corectarea voturilor şi intenţiile de vot

Corectările voturilor şi intenţiile de vot figurează pe site-ul „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of vote (roll-call votes)”, precum şi în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maxim două săptămâni de la data votului.

După acest termen, lista corectărilor voturilor şi a intenţiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă şi publicată în Jurnalul Oficial.

°
° ° °

Véronique De Keyser a anunţat că, din motive tehnice legate de funcţionarea cartelei sale de vot, nu a putut participa la votarea propunerii comune de rezoluţie RC-B7-0629/2010.


15. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente de către Consiliu şi Comisie:

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea unui protocol la Acordul euromediteraneean de asociere între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Regatul Haşemit al Iordaniei, pe de altă parte, pentru a ţine seama de aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană (06903/2010 - C7-0384/2010 - 2007/0231(NLE))

retrimis

fond :

AFET

aviz :

INTA

- Propunere de decizie a Consiliului şi a reprezentanţilor guvernelor statelor membre reuniţi în cadrul Consiliului cu privire la încheierea Protocolului de modificare a Acordului privind transportul aerian dintre Statele Unite ale Americii, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de altă parte (15381/2010 - C7-0385/2010 - 2010/0112(NLE))

retrimis

fond :

TRAN

- Propunere de decizie a Consiliului şi a reprezentanţilor guvernelor statelor membre reuniţi în cadrul Consiliului cu privire la încheierea Acordului privind transportul aerian dintre Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Canada, pe de altă parte (15380/2010 - C7-0386/2010 - 2009/0018(NLE))

retrimis

fond :

TRAN

- Propunere de directivă a Consiliului privind gestionarea combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive (COM(2010)0618 - C7-0387/2010 - 2010/0306(NLE))

retrimis

fond :

ITRE

aviz :

ENVI, EMPL

- Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (cererea EGF/2010/012 NL/Noord Holland ICT, Țările de Jos) (COM(2010)0685 - C7-0389/2010 - 2010/2279(BUD))

retrimis

fond :

BUDG

aviz :

EMPL

- Propunere de virament de credite DEC 48/2010 - Secțiunea III - Comisia (N7-0074/2010 - C7-0390/2010 - 2010/2280(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană şi Georgia privind facilitarea eliberării vizelor (11324/2010 - C7-0391/2010 - 2010/0106(NLE))

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

AFET

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană şi Georgia privind readmisia persoanelor aflate în situaţie de şedere ilegală (15507/2010 - C7-0392/2010 - 2010/0108(NLE))

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

AFET


16. Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 123 din Regulamentul de procedură)

Numărul de semnături întrunite de declaraţiile scrise înscrise în registru [articolul 123 alineatul (3) din Regulamentul de procedură]:

Numărul documentului

Autor/Autoare

Semnături

60/2010

Dieter-Lebrecht Koch, Thomas Ulmer

64

61/2010

Britta Thomsen, Elizabeth Lynne, Ilda Figueiredo, Karima Delli, Jacek Protasiewicz

268

62/2010

Joanna Senyszyn, Ivo Belet, Mary Honeyball, Seán Kelly, Hannu Takkula

307

63/2010

Filip Kaczmarek

71

64/2010

Arlene McCarthy, Hélène Flautre, Sirpa Pietikäinen, Eva-Britt Svensson

109

65/2010

Vincenzo Iovine

33

66/2010

Vincenzo Iovine

38

67/2010

Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Paul Rübig, Alejo Vidal-Quadras

124

68/2010

Pavel Poc, Frieda Brepoels, Cristian Silviu Buşoi, Jo Leinen, Alojz Peterle

411

69/2010

Catherine Grèze, Jean-Luc Bennahmias, Cornelia Ernst, Kinga Göncz, Barbara Lochbihler

97

70/2010

Paolo Bartolozzi, Leonardo Domenici, Niccolò Rinaldi, Helga Trüpel

136

71/2010

Jean-Paul Besset, Chris Davies, Sirpa Pietikäinen, Daciana Octavia Sârbu

329

72/2010

Elizabeth Lynne, Roberta Angelilli, Tanja Fajon, Raül Romeva i Rueda

105

73/2010

Oreste Rossi

41

74/2010

Aldo Patriciello, Alfredo Pallone, Gabriele Albertini, Barbara Matera, Licia Ronzulli

69

75/2010

Alejo Vidal-Quadras, Stephen Hughes, Kristiina Ojuland, Søren Bo Søndergaard, Struan Stevenson

401

76/2010

Jiří Maštálka, Vladimír Remek

20

77/2010

Silvia-Adriana Ţicău, Fiona Hall, Marisa Matias, Algirdas Saudargas, Claude Turmes

134

78/2010

László Surján, Michał Tomasz Kamiński, Carl Haglund, Salvador Garriga Polledo

63

79/2010

Oreste Rossi

38

80/2010

Marisa Matias, Jo Leinen, Michèle Rivasi, Herbert Reul, Antonyia Parvanova

182

81/2010

Fiona Hall, Inés Ayala Sender, Isabelle Durant, Dieter-Lebrecht Koch, Sabine Wils

65

82/2010

Alexander Alvaro, Carlos Coelho, Stavros Lambrinidis, Judith Sargentini, Rui Tavares

41

83/2010

Elisabetta Gardini

16

84/2010

Marc Tarabella, Regina Bastos, Pascal Canfin, Marie-Christine Vergiat, Renate Weber

49

85/2010

Françoise Castex, Jean-Luc Bennahmias, Frank Engel, Miguel Portas, Heide Rühle

59

86/2010

Giommaria Uggias, François Alfonsi, Véronique De Keyser, João Ferreira, Niccolò Rinaldi

97

87/2010

Nicole Sinclaire, Mike Nattrass

27

88/2010

Malcolm Harbour, Bendt Bendtsen, Cornelis de Jong, Edit Herczog, Olle Schmidt

87

89/2010

Zuzana Roithová, Alexander Alvaro, Stavros Lambrinidis, Miroslav Ouzký, Manfred Weber

43

90/2010

Mario Mauro, Hannes Swoboda, Konrad Szymański, Hannu Takkula

67

91/2010

Franz Obermayr

17

92/2010

Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Ivars Godmanis, Bogusław Liberadzki, Justas Vincas Paleckis

23


17. Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei şedinţe

În conformitate cu articolul 179 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, procesul-verbal al prezentei şedinţe va fi supus aprobării Parlamentului la începutul următoarei şedinţe.

Cu acordul Parlamentului, textele adoptate vor fi transmise deja destinatarilor.


18. Calendarul următoarelor şedinţe

Următoarele şedinţe vor avea loc între 13 decembrie 2010 şi 16 decembrie 2010.


19. Întreruperea sesiunii

Sesiunea Parlamentului European a fost întreruptă.

Şedinţa a fost ridicată la 16.30.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Secretar General

Preşedinte


LISTĂ DE PREZENŢĂ

Au semnat:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borsellino, Borys, Bové, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cramer, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Dorfmann, Duff, Durant, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Gahler, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez , Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lamberts, Lambrinidis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Leichtfried, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Peillon, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Provera, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Ziobro, Zwiefka


Anexa 1 - Lupta împotriva cancerului colorectal în Uniunea Europeană (declaraţie scrisă)

Declaraţia scrisă 0068/2010 depusă de Pavel Poc, Frieda Brepoels, Cristian Silviu Buşoi, Jo Leinen şi Lojze Peterle, privind lupta împotriva cancerului colorectal în Uniunea Europeană, (punctul 6 al PV din 25.11.2010 şi P7_TA(2010)0451) a fost semnată de 411 deputaţi:

János Áder, Gabriele Albertini, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, François Alfonsi, Alexander Alvaro, Luís Paulo Alves, Laima Liucija Andrikienė, Antonello Antinoro, Elena Oana Antonescu, Pablo Arias Echeverría, Kader Arif, Kriton Arsenis, Robert Atkins, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Georges Bach, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Raffaele Baldassarre, Burkhard Balz, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Edit Bauer, Catherine Bearder, Bastiaan Belder, Ivo Belet, Malika Benarab-Attou, Bendt Bendtsen, Jean-Luc Bennahmias, Sergio Berlato, Luigi Berlinguer, Thijs Berman, Jean-Paul Besset, Slavi Binev, Lothar Bisky, Mara Bizzotto, Sebastian Valentin Bodu, Mario Borghezio, Rita Borsellino, Piotr Borys, Emine Bozkurt, Frieda Brepoels, Jan Březina, Elmar Brok, Andrew Henry William Brons, Zuzana Brzobohatá, Cristian Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Milan Cabrnoch, Wim van de Camp, Antonio Cancian, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Françoise Castex, Jean-Marie Cavada, Nessa Childers, Ole Christensen, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Marije Cornelissen, António Fernando Correia De Campos, Silvia Costa, Michael Cramer, Corina Creţu, Jürgen Creutzmann, Rosario Crocetta, Brian Crowley, George Sabin Cutaş, Ryszard Czarnecki, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, William (The Earl of) Dartmouth, Mário David, Francesco De Angelis, Bairbre de Brún, Paolo De Castro, Véronique De Keyser, Karima Delli, Luigi de Magistris, Luigi Ciriaco De Mita, Proinsias De Rossa, Albert Deß, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Leonardo Domenici, Andrew Duff, Isabelle Durant, Robert Dušek, Christian Ehler, Saïd El Khadraoui, Ioan Enciu, Ismail Ertug, Sari Essayah, Rosa Estaràs Ferragut, Edite Estrela, Jill Evans, Tanja Fajon, Richard Falbr, João Ferreira, Carlo Fidanza, Ilda Figueiredo, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Knut Fleckenstein, Ashley Fox, Pat the Cope Gallagher, José Manuel García-Margallo y Marfil, Elisabetta Gardini, Jean-Paul Gauzès, Gerben-Jan Gerbrandy, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sven Giegold, Adam Gierek, Ana Gomes, Kinga Göncz, Nick Griffin, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Pascale Gruny, Enrique Guerrero Salom, Cristina Gutiérrez-Cortines, Sergio Gutiérrez Prieto, Takis Hadjigeorgiou, Gerald Häfner, Fiona Hall, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Rebecca Harms, Satu Hassi, Heidi Hautala, Jiří Havel, Anna Hedh, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Elie Hoarau, Monika Hohlmeier, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Salvatore Iacolino, Stanimir Ilchev, Vincenzo Iovine, Ville Itälä, Cătălin Sorin Ivan, Peter Jahr, Lívia Járóka, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Romana Jordan Cizelj, Oriol Junqueras Vies, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Karin Kadenbach, Jarosław Kalinowski, Sandra Kalniete, Othmar Karas, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Metin Kazak, Tunne Kelam, Alan Kelly, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Christa Klaß, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Lena Kolarska-Bobińska, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Edvard Kožušník, Holger Krahmer, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Werner Kuhn, Eduard Kukan, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Vytautas Landsbergis, Giovanni La Via, Stéphane Le Foll, Klaus-Heiner Lehne, Jo Leinen, Bogusław Liberadzki, Kartika Tamara Liotard, Krzysztof Lisek, Morten Løkkegaard, Isabella Lövin, Sarah Ludford, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ulrike Lunacek, Elizabeth Lynne, George Lyon, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Toine Manders, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Riikka Manner, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Jiří Maštálka, Clemente Mastella, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato Adrover, Iosif Matula, Kyriakos Mavronikolas, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Nuno Melo, Emilio Menéndez del Valle, Judith A. Merkies, Morten Messerschmidt, Alajos Mészáros, Willy Meyer, Louis Michel, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Alexander Mirsky, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Claude Moraes, Claudio Morganti, Elisabeth Morin-Chartier, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Krisztina Morvai, Jan Mulder, Cristiana Muscardini, Mike Nattrass, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, James Nicholson, Norica Nicolai, Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Ria Oomen-Ruijten, Miroslav Ouzký, Siiri Oviir, Justas Vincas Paleckis, Alfredo Pallone, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Antonyia Parvanova, Jaroslav Paška, Marit Paulsen, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Gianni Pittella, Rovana Plumb, Pavel Poc, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Fiorello Provera, Miloslav Ransdorf, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Vladimír Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Niccolò Rinaldi, Michèle Rivasi, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Zuzana Roithová, Raül Romeva i Rueda, Licia Ronzulli, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Libor Rouček, Alfreds Rubiks, Heide Rühle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Potito Salatto, Nikolaos Salavrakos, Antolín Sánchez Presedo, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Algirdas Saudargas, Vilja Savisaar-Toomast, Christel Schaldemose, Carl Schlyter, Olle Schmidt, Birgit Schnieber-Jastram, Helmut Scholz, György Schöpflin, Elisabeth Schroedter, Werner Schulz, Edward Scicluna, Giancarlo Scottà, Marco Scurria, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Peter Simon, Brian Simpson, Peter Skinner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Alyn Smith, Monika Smolková, Csaba Sógor, Bogusław Sonik, Catherine Soullie, Francesco Enrico Speroni, Bart Staes, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Dirk Sterckx, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Theodor Dumitru Stolojan, Dimitar Stoyanov, Ivo Strejček, Michèle Striffler, László Surján, Gianluca Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, József Szájer, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Charles Tannock, Marc Tarabella, Salvatore Tatarella, Keith Taylor, Zoran Thaler, Alexandra Thein, Michael Theurer, Britta Thomsen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský, Catherine Trautmann, Michail Tremopoulos, Kyriacos Triantaphyllides, Helga Trüpel, Rafał Trzaskowski, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Corneliu Vadim Tudor, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Adina-Ioana Vălean, Frank Vanhecke, Geoffrey Van Orden, Gianni Vattimo, Derek Vaughan, Bernadette Vergnaud, Sabine Verheyen, Alejo Vidal-Quadras, Oldřich Vlasák, Jarosław Leszek Wałęsa, Renate Weber, Anja Weisgerber, Angelika Werthmann, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Sabine Wils, Janusz Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Jan Zahradil, Boris Zala, Paweł Zalewski, Iva Zanicchi, Tatjana Ždanoka, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke, Roberts Zīle, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka


Anexa 2 - Tabăra de la Așraf (declaraţie scrisă)

Declaraţia scrisă 0075/2010 depusă de Alejo Vidal-Quadras, Stephen Hughes, Kristiina Ojuland, Søren Bo Søndergaard şi Struan Stevenson, privind tabăra de la Așraf (punctul 7 al PV din 25.11.2010 şi P7_TA(2010)0452), a fost semnată de 401 deputaţi:

Damien Abad, János Áder, Gabriele Albertini, François Alfonsi, Alexander Alvaro, Josefa Andrés Barea, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Antonello Antinoro, Elena Oana Antonescu, Pablo Arias Echeverría, Kader Arif, Richard Ashworth, Robert Atkins, Sophie Auconie, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Georges Bach, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Raffaele Baldassarre, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Regina Bastos, Edit Bauer, Catherine Bearder, Christophe Béchu, Bastiaan Belder, Ivo Belet, Adam Bielan, Izaskun Bilbao Barandica, Slavi Binev, Lothar Bisky, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Sebastian Valentin Bodu, Lajos Bokros, Vito Bonsignore, Piotr Borys, José Bové, Jan Březina, Andrew Henry William Brons, Udo Bullmann, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Milan Cabrnoch, Alain Cadec, Martin Callanan, Wim van de Camp, David Campbell Bannerman, Antonio Cancian, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Carlo Casini, Françoise Castex, Pilar del Castillo Vera, Jean-Marie Cavada, Alejandro Cercas, Andrea Češková, Nessa Childers, Nikolaos Chountis, Ole Christensen, Philip Claeys, Sergio Gaetano Cofferati, Giovanni Collino, Lara Comi, Corina Creţu, Rosario Crocetta, Brian Crowley, George Sabin Cutaş, Tadeusz Cymański, Ryszard Czarnecki, Frédéric Daerden, Peter van Dalen, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Mário David, Chris Davies, Francesco De Angelis, Bairbre de Brún, Luigi de Magistris, Marielle De Sarnez, Albert Deß, Tamás Deutsch, Nirj Deva, Leonardo Domenici, Andrew Duff, Martin Ehrenhauser, Lena Ek, Saïd El Khadraoui, James Elles, Ioan Enciu, Derk Jan Eppink, Ismail Ertug, Sari Essayah, Rosa Estaràs Ferragut, Edite Estrela, Hynek Fajmon, Tanja Fajon, Richard Falbr, Diogo Feio, Markus Ferber, José Manuel Fernandes, Carlo Fidanza, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Karl-Heinz Florenz, Lorenzo Fontana, Vicky Ford, Jacqueline Foster, Ashley Fox, Kinga Gál, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Salvador Garriga Polledo, Jean-Paul Gauzès, Jens Geier, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Adam Gierek, Julie Girling, Luis de Grandes Pascual, Nathalie Griesbeck, Nick Griffin, Marek Józef Gróbarczyk, Matthias Groote, Andrzej Grzyb, Cristina Gutiérrez-Cortines, Takis Hadjigeorgiou, Carl Haglund, Fiona Hall, Thomas Händel, Małgorzata Handzlik, Ágnes Hankiss, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Heidi Hautala, Roger Helmer, Jacky Hénin, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Elie Hoarau, Monika Hohlmeier, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Stanimir Ilchev, Carlos José Iturgaiz Angulo, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Peter Jahr, Lívia Járóka, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Elisabeth Jeggle, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Cornelis de Jong, Romana Jordan Cizelj, Dan Jørgensen, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Karin Kadenbach, Jarosław Kalinowski, Sandra Kalniete, Syed Kamall, Michał Tomasz Kamiński, Sajjad Karim, Arturs Krišjānis Kariņš, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Seán Kelly, Timothy Kirkhope, Christa Klaß, Wolf Klinz, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Jan Kozłowski, Edvard Kožušník, Eduard Kukan, Jacek Olgierd Kurski, Alain Lamassoure, Vytautas Landsbergis, Giovanni La Via, Stéphane Le Foll, Constance Le Grip, Patrick Le Hyaric, Jo Leinen, Bogusław Liberadzki, Kartika Tamara Liotard, Krzysztof Lisek, Morten Løkkegaard, Veronica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz White, Petru Constantin Luhan, Astrid Lulling, Elizabeth Lynne, George Lyon, Linda McAvan, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Thomas Mann, Riikka Manner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Clemente Mastella, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato Adrover, Iosif Matula, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Hans-Peter Mayer, Jaime Mayor Oreja, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Jean-Luc Mélenchon, Nuno Melo, Íñigo Méndez de Vigo, Morten Messerschmidt, Alajos Mészáros, Louis Michel, Marek Henryk Migalski, Miroslav Mikolášik, Gay Mitchell, Claude Moraes, Claudio Morganti, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Tiziano Motti, Jan Mulder, Cristiana Muscardini, Mike Nattrass, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, James Nicholson, Norica Nicolai, Rareş-Lucian Niculescu, Lambert van Nistelrooij, Sławomir Witold Nitras, Raimon Obiols, Kristiina Ojuland, Jan Olbrycht, Miroslav Ouzký, Siiri Oviir, Ivari Padar, Justas Vincas Paleckis, Alfredo Pallone, Vladko Todorov Panayotov, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Marit Paulsen, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Mirosław Piotrowski, Mario Pirillo, Gianni Pittella, Rovana Plumb, Pavel Poc, Tomasz Piotr Poręba, Miguel Portas, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Vittorio Prodi, Evelyn Regner, Mitro Repo, Frédérique Ries, Dominique Riquet, Crescenzio Rivellini, Zuzana Roithová, Licia Ronzulli, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Alfreds Rubiks, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Potito Salatto, Nikolaos Salavrakos, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Jacek Saryusz-Wolski, Algirdas Saudargas, Vilja Savisaar-Toomast, Olle Schmidt, György Schöpflin, Edward Scicluna, Giancarlo Scottà, Marco Scurria, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Czesław Adam Siekierski, Brian Simpson, Nicole Sinclaire, Peter Skinner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Monika Smolková, Csaba Sógor, Timo Soini, Renate Sommer, Søren Bo Søndergaard, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Catherine Soullie, Francesco Enrico Speroni, Bart Staes, Peter Šťastný, Dirk Sterckx, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Ivo Strejček, Michèle Striffler, Robert Sturdy, László Surján, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, József Szájer, Konrad Szymański, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Salvatore Tatarella, Rui Tavares, Keith Taylor, Nuno Teixeira, Eleni Theocharous, Britta Thomsen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Patrizia Toia, László Tőkés, Evžen Tošenovský, Ramon Tremosa i Balcells, Kyriacos Triantaphyllides, Rafał Trzaskowski, Ioannis A. Tsoukalas, Emilie Turunen, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Vladimir Urutchev, Corneliu Vadim Tudor, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Kathleen Van Brempt, Frank Vanhecke, Geoffrey Van Orden, Gianni Vattimo, Derek Vaughan, Marie-Christine Vergiat, Alejo Vidal-Quadras, Oldřich Vlasák, Dominique Vlasto, Axel Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Graham Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Jan Zahradil, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski, Iva Zanicchi, Artur Zasada, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke, Roberts Zīle, Zbigniew Ziobro, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka

Aviz juridic - Politica de confidențialitate