Kazalo 
Zapisnik
PDF 265kWORD 283k
Četrtek, 25. november 2010 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Sklepi o določenih dokumentih
 3.Deseta obletnica resolucije Varnostnega sveta ZN št. 1325 o ženskah, miru in varnosti (vloženi predlogi resolucij)
 4.Letno poročilo o dejavnostih Evropskega varuha človekovih pravic za leto 2009 - Posebno poročilo Evropskega varuha človekovih pravic Evropskemu parlamentu po osnutku priporočila Evropski komisiji v pritožbi št. 676/2008/RT (skladno s členom 205(2), 1.del) - 26. letno poročilo o spremljanju uporabe prava Evropske unije (2008) (razprava)
 5.Pravila o konkurenci za horizontalno sodelovanje (razprava)
 6.Boj proti kolorektalnemu raku v Evropski uniji (pisna izjava)
 7.Tabor Ašraf (pisna izjava)
 8.Čas glasovanja
  
8.1.Proračun za leto 2011 (glasovanje)
  
8.2.Človekove pravice, socialni in okoljski standardi v mednarodnih trgovinskih sporazumih (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
8.3.Letno poročilo o dejavnostih Evropskega varuha človekovih pravic za leto 2009 (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
8.4.Posebno poročilo Evropskega varuha človekovih pravic Evropskemu parlamentu po osnutku priporočila Evropski komisiji v pritožbi št. 676/2008/RT (skladno s členom 205(2), 1.del) (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
8.5.26. letno poročilo o spremljanju uporabe prava Evropske unije (2008) (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
8.6.Javna radiotelevizija v digitalni dobi: prihodnost dvojnega sistema (glasovanje)
  
8.7.Deseta obletnica resolucije Varnostnega sveta ZN št. 1325 o ženskah, miru in varnosti (glasovanje)
  
8.8.Razmere na področju čebelarstva (glasovanje)
  
8.9.Na poti k novi energetski strategiji za Evropo 2011–2020 (glasovanje)
  
8.10.Priprave na konferenco o podnebnih spremembah v Cancunu (29. november - 10. december 2010) (glasovanje)
  
8.11.Razmere v Zahodni Sahari (glasovanje)
  
8.12.Ukrajina (glasovanje)
  
8.13.Mednarodna trgovinska politika v okviru zahtev glede podnebnih sprememb (glasovanje)
  
8.14.Družbena odgovornost gospodarskih družb v mednarodnih trgovinskih sporazumih (glasovanje)
  
8.15.Pravila o konkurenci za horizontalno sodelovanje (glasovanje)
 9.Obrazložitve glasovanja
 10.Popravki in namere glasovanja
 11.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 12.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)
  
12.1.Irak - zlasti smrtna kazen (vključno s primerom Tarika Aziza) in napadi na krščanske skupnosti
  
12.2.Tibet - načrti, da bi kitajščina postala glavni jezik poučevanja
  
12.3.Burma - potekanje volitev in izpustitev vodje opozicije Aung San Suu Kyi
 13.Čas glasovanja
  
13.1.Irak - zlasti smrtna kazen (vključno s primerom Tarika Aziza) in napadi na krščanske skupnosti (glasovanje)
  
13.2.Tibet - načrti, da bi kitajščina postala glavni jezik poučevanja (glasovanje)
  
13.3.Burma - potekanje volitev in izpustitev vodje opozicije Aung San Suu Kyi (glasovanje)
 14.Popravki in namere glasovanja
 15.Predložitev dokumentov
 16.Pisne izjave, zabeležene v registru (člen 123 poslovnika)
 17.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 18.Datum naslednjih sej
 19.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH
 Priloga 1 - Boj proti kolorektalnemu raku v Evropski uniji (pisna izjava)
 Priloga 2 - Tabor Ašraf (pisna izjava)


PREDSEDSTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 9.00.


2. Sklepi o določenih dokumentih

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila (člen 48 poslovnika)

odbor AFET

- Migracijski tokovi, ki izhajajo iz nestanovitnosti: področje delovanja in vloga zunanje politike EU (2010/2269(INI))
(mnenje: LIBE, DEVE)

odbor CONT

- Razrešnica 2009: uspešnost, finančno poslovodenje in nadzor agencij (2010/2271(INI))
(mnenje: REGI)

- Zaščita finančnih interesov Evropske unije – Boj proti goljufijam – Letno poročilo 2009 (2010/2247(INI))
(mnenje: AGRI, BUDG, REGI)

odbor DEVE

- Financiranje krepitve infrastrukture jezov v državah v razvoju (2010/2270(INI))
(mnenje: ENVI)

odbor ECON

- Letno poročilo EIB za leto 2009 (2010/2248(INI))
(mnenje: CONT)

odbor EMPL

- Spodbujanje mobilnosti delavcev v Evropski uniji (2010/2273(INI))
(mnenje: FEMM, LIBE)

- Mobilnost in vključevanje invalidov, izvajanje direktive o zaposlovanju pri protidiskriminaciji (2010/2272(INI))
(mnenje: PETI)

odbor ENVI

- Zakonodaja EU o prenosljivi spongiformni encefalopatiji (TSE) in s tem povezanem nadzoru živil in krme - izvajanje in obeti (2010/2249(INI))

odbor FEMM

- Žensko podjetništvo v malih in srednjih podjetjih (2010/2275(INI))
(mnenje: EMPL, REGI)

odbor IMCO

- Enotni trg za Evropejce (2010/2278(INI))
(mnenje: PETI, CULT, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, TRAN, REGI)

- Enotni trg za podjetja in rast (2010/2277(INI))
(mnenje: PETI, CULT, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, TRAN, REGI)

- Univerzalna storitev in številka za klic v sili 112 (2010/2274(INI))
(mnenje: ENVI)

odbor ITRE

- Unija inovacij: preoblikovanje Evrope za obdobje po krizi (2010/2245(INI))
(mnenje: CULT, ENVI, EMPL, JURI, ECON, INTA, IMCO, REGI)

odbor LIBE

- Strategija EU o vključevanju Romov (2010/2276(INI))
(mnenje: FEMM, CULT, REGI, EMPL)

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila(člen 121(3) poslovnika)

odbor AFET

- Pogajanja o okvirnem sporazumu med EU in Libijo (2010/2268(INI))
(mnenje: INTA)

Pridruženi odbori

odbor AFET

- Migracijski tokovi, ki izhajajo iz nestanovitnosti: področje delovanja in vloga zunanje politike EU (2010/2269(INI))
(mnenje: LIBE)
Pridruženi odbori AFET, DEVE
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 18.11.2010)

odbor IMCO

- Univerzalna storitev in številka za klic v sili 112 (2010/2274(INI))
Pridruženi odbori IMCO, ENVI
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 18.11.2010)

odbor LIBE

- Strategija EU o vključevanju Romov (2010/2276(INI))
(mnenje: FEMM, CULT, REGI)
Pridružena odbora LIBE, EMPL
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 18.11.2010)

Spremembe poslovnika (člen 212 poslovnika)

odbor AFCO

- Sprememba poslovnika predstavitev kandidatov za komisarje (2010/2231(REG))


3. Deseta obletnica resolucije Varnostnega sveta ZN št. 1325 o ženskah, miru in varnosti (vloženi predlogi resolucij)

Izjavi Sveta in Komisije: Deseta obletnica resolucije Varnostnega sveta ZN št. 1325 o ženskah, miru in varnosti

Razprava je potekala 23. novembra 2010 (točka 4 zapisnika z dne 23.11.2010).

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 110(2) poslovnika zaključi razprava:

- Edit Bauer, Philippe Juvin, Lena Kolarska-Bobińska, Eduard Kukan, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Morin-Chartier, Mariya Nedelcheva in Eleni Theocharous v imenu skupine PPE, o 10. obletnici resolucije varnostnega sveta OZN 1325 (2000) o ženskah, miru in varnosti (B7-0624/2010);

- Britta Thomsen, Richard Howitt, Véronique De Keyser, Ana Gomes, Maria Eleni Koppa, Roberto Gualtieri, Marc Tarabella, Silvia-Adriana Ţicău in Rovana Plumb v imenu skupine S&D, o 10. obletnici resolucije Varnostnega sveta št. 1325 o ženskah, miru in varnosti (B7-0625/2010);

- Norica Nicolai in Marielle De Sarnez v imenu skupine ALDE, o 10. obletnici resolucije Varnostnega sveta št. 1325 o ženskah, miru in varnosti (B7-0626/2010);

- Charles Tannock v imenu skupine ECR, o 10. obletnici resolucije varnostnega sveta OZN 1325 (2000) o ženskah, miru in varnosti (B7-0627/2010);

- Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson, Sabine Lösing, Cornelia Ernst, Bairbre de Brún in Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL, o 10. obletnici resolucije varnostnega sveta OZN št. 1325 (2000) o ženskah, miru in varnosti (B7-0628/2010);

- Barbara Lochbihler, Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Reinhard Bütikofer, Marije Cornelissen, Frieda Brepoels, Bart Staes, Jan Philipp Albrecht, Keith Taylor, Jill Evans, Indrek Tarand, Oriol Junqueras Vies, Malika Benarab-Attou, Michèle Rivasi in Catherine Grèze v imenu skupine Verts/ALE, o 10. obletnici resolucije Varnostnega sveta št. 1325 o ženskah, miru in varnosti (B7-0649/2010).

Glasovanje: točka 8.7 zapisnika z dne 25.11.2010.


4. Letno poročilo o dejavnostih Evropskega varuha človekovih pravic za leto 2009 - Posebno poročilo Evropskega varuha človekovih pravic Evropskemu parlamentu po osnutku priporočila Evropski komisiji v pritožbi št. 676/2008/RT (skladno s členom 205(2), 1.del) - 26. letno poročilo o spremljanju uporabe prava Evropske unije (2008) (razprava)

Poročilo o letnem poročilu o dejavnostih Evropskega varuha človekovih pravic za leto 2009 [2010/2059(INI)] - Odbor za peticije. Poročevalka: Mariya Nedelcheva (A7-0275/2010)

Poročilo o posebnem poročilu Evropskega varuha človekovih pravic Evropskemu parlamentu po osnutku priporočila Evropski komisiji v pritožbi št. 676/2008/RT [2010/2086(INI)] - Odbor za peticije. Poročevalka: Chrysoula Paliadeli (A7-0293/2010)

Poročilo o 26. letnem poročilu o spremljanju uporabe prava Evropske unije (2008) [2010/2076(INI)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Eva Lichtenberger (A7-0291/2010)

Mariya Nedelcheva, Chrysoula Paliadeli in Eva Lichtenberger so predstavili poročila.

Govorila sta Nikiforos Diamandouros (evropski varuh človekovih pravic) in Maroš Šefčovič (podpredsednik Komisije).

Govorili so Rainer Wieland (pripravljalec mnenja odbora PETI), Elena Băsescu v imenu skupine PPE, Monika Flašíková Beňová v imenu skupine S&D, Margrete Auken v imenu skupine Verts/ALE, Oldřich Vlasák v imenu skupine ECR, Willy Meyer v imenu skupine GUE/NGL, Nikolaos Salavrakos v imenu skupine EFD, Martin Ehrenhauser samostojni poslanec, Tadeusz Zwiefka, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Anneli Jäätteenmäki in Gerald Häfner.

PREDSEDSTVO: Isabelle DURANT
podpredsednica

Govorili so Marek Henryk Migalski, Rui Tavares, John Stuart Agnew, Csanád Szegedi, Peter Jahr, Sylvana Rapti, Oriol Junqueras Vies, Jaroslav Paška, Csaba Sógor, Kriton Arsenis, Salvatore Iacolino, Vilija Blinkevičiūtė, Jarosław Leszek Wałęsa in Simon Busuttil.

Po postopku "catch the eye" so govorili Pascale Gruny, Mairead McGuinness, Andrew Henry William Brons in Andreas Mölzer.

Govorili so Maroš Šefčovič, Nikiforos Diamandouros, Mariya Nedelcheva, Chrysoula Paliadeli in Eva Lichtenberger.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.3 zapisnika z dne 25.11.2010, točka 8.4 zapisnika z dne 25.11.2010 in točka 8.5 zapisnika z dne 25.11.2010.


5. Pravila o konkurenci za horizontalno sodelovanje (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-0131/2010), ki ga je postavila Sharon Bowles v imenu odbora ECON Komisiji: Revizija pravil o konkurenci za horizontalno sodelovanje (B7-0565/2010)

José Manuel García-Margallo y Marfil (namesto vlagatelja) je predstavil vprašanje za ustni odgovor.

Maroš Šefčovič (podpredsednik Komisije) je odgovoril na vprašanje za ustni odgovor

Govorili so Arturs Krišjānis Kariņš v imenu skupine PPE, Antolín Sánchez Presedo v imenu skupine S&D, Sylvie Goulard v imenu skupine ALDE, Andreas Schwab in George Sabin Cutaş.

Po postopku "catch the eye" je govoril Paul Rübig.

Govoril je Maroš Šefčovič.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 115(5) poslovnika zaključi razprava:

- Sharon Bowles, v imenu odbora AFET, o reviziji pravil o konkurenci za horizontalno sodelovanje (B7-0623/2010).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.15 zapisnika z dne 25.11.2010.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 11.30 v pričakovanju začetka časa glasovanja, se je nadaljevala ob 12.30.)

PREDSEDSTVO: Gianni PITTELLA
podpredsednik

6. Boj proti kolorektalnemu raku v Evropski uniji (pisna izjava)

Pisno izjavo št. 0068/2010 o boju proti kolorektalnemu raku v Evropski uniji, ki so jo vložili poslanci Pavel Poc, Frieda Brepoels, Cristian Silviu Buşoi, Jo Leinen in Lojze Peterle, je do 25. novembra 2010 podpisala večina poslancev Parlamenta in bo zato v skladu s členom 123(3) in (4) poslovnika posredovana naslovnikom in objavljena v Sprejetih besedilih te seje (P7_TA(2010)0451), imena podpisnikov pa navedena v zapisniku (glej prilogo 1).

Govoril je Pavel Poc.


7. Tabor Ašraf (pisna izjava)

Pisno izjavo št. 0075/2010 o taboru Ašraf, ki so jo vložili poslanci Alejo Vidal-Quadras, Stephen Hughes, Kristiina Ojuland, Søren Bo Søndergaard in Struan Stevenson, je do 25. novembra 2010 podpisala večina poslancev Parlamenta in bo zato v skladu s členom 123(3) in (4) poslovnika posredovana naslovnikom in objavljena v Sprejetih besedilih te seje (P7_TA(2010)0452), imena podpisnikov pa navedena v zapisniku (glej prilogo 2).

Govoril je Struan Stevenson.


8. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


8.1. Proračun za leto 2011 (glasovanje)

Predlog resolucije, ki so ga v skladu s členom 78 poslovnika vložili Joseph Daul v imenu skupine PPE, Martin Schulz v imenu skupine S&D, Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, in Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE, o tekočih pogajanjih o proračunu za leto 2011 (B7-0683/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2010)0433)


8.2. Človekove pravice, socialni in okoljski standardi v mednarodnih trgovinskih sporazumih (člen 138 poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o človekovih pravicah ter socialnih in okoljskih standardih v mednarodnih trgovinskih sporazumih [2009/2219(INI)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalka: Tokia Saïfi (A7-0312/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2010)0434)


8.3. Letno poročilo o dejavnostih Evropskega varuha človekovih pravic za leto 2009 (člen 138 poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o letnem poročilu o dejavnostih Evropskega varuha človekovih pravic za leto 2009 [2010/2059(INI)] - Odbor za peticije. Poročevalka: Mariya Nedelcheva (A7-0275/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2010)0435)


8.4. Posebno poročilo Evropskega varuha človekovih pravic Evropskemu parlamentu po osnutku priporočila Evropski komisiji v pritožbi št. 676/2008/RT (skladno s členom 205(2), 1.del) (člen 138 poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o posebnem poročilu Evropskega varuha človekovih pravic Evropskemu parlamentu po osnutku priporočila Evropski komisiji v pritožbi št. 676/2008/RT [2010/2086(INI)] - Odbor za peticije. Poročevalka: Chrysoula Paliadeli (A7-0293/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2010)0436)


8.5. 26. letno poročilo o spremljanju uporabe prava Evropske unije (2008) (člen 138 poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o 26. letnem poročilu o spremljanju uporabe prava Evropske unije (2008) [2010/2076(INI)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Eva Lichtenberger (A7-0291/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2010)0437)


8.6. Javna radiotelevizija v digitalni dobi: prihodnost dvojnega sistema (glasovanje)

Poročilo o javni radioteleviziji v digitalni dobi: prihodnost dvojnega sistema [2010/2028(INI)] - Odbor za kulturo in izobraževanje. Poročevalec: Ivo Belet (A7-0286/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2010)0438)

Govorili so

Ivo Belet (poročevalec), pred glasovanjem.


8.7. Deseta obletnica resolucije Varnostnega sveta ZN št. 1325 o ženskah, miru in varnosti (glasovanje)

Predlogi resolucij B7-0624/2010, B7-0625/2010, B7-0626/2010, B7-0627/2010, B7-0628/2010 in B7-0649/2010

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B7-0624/2010

(ki nadomešča B7-0624/2010, B7-0625/2010, B7-0626/2010, B7-0627/2010 in B7-0649/2010)

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Edit Bauer, Philippe Juvin, Lena Kolarska-Bobińska, Elisabeth Jeggle, Mariya Nedelcheva, Eleni Theocharous, Elisabeth Morin-Chartier v imenu skupine PPE;
Véronique De Keyser, Maria Eleni Koppa, Ana Gomes, Richard Howitt, Roberto Gualtieri v imenu skupine S&D;
Norica Nicolai, Marielle De Sarnez v imenu skupine ALDE;
Barbara Lochbihler, Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Indrek Tarand, Bart Staes, Nicole Kiil-Nielsen, Eva Lichtenberger, Frieda Brepoels, Catherine Grèze, Marije Cornelissen, Judith Sargentini v imenu skupine Verts/ALE;
Charles Tannock v imenu skupine ECR.

Sprejeto (P7_TA(2010)0439)

(Predlog resolucije B7-0628/2010 je brezpredmeten.)


8.8. Razmere na področju čebelarstva (glasovanje)

Predlog resolucije B7-0622/2010

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2010)0440)


8.9. Na poti k novi energetski strategiji za Evropo 2011–2020 (glasovanje)

Poročilo o poti k novi energetski strategiji za Evropo 2011–2020 [2010/2108(INI)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalka: Lena Kolarska-Bobińska (A7-0313/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2010)0441)

Govorili so

Hannes Swoboda, ki je podal ustni predlog spremembe k predlogu spremembe 1, in Konrad Szymański, ki je bil proti temu predlogu. Ta predlog spremembe ni bil upoštevan, saj je njegovi obravnavi nasprotovalo več kot 40 poslancev.


8.10. Priprave na konferenco o podnebnih spremembah v Cancunu (29. november - 10. december 2010) (glasovanje)

Predlog resolucije B7-0616/2010

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2010)0442)


8.11. Razmere v Zahodni Sahari (glasovanje)

Predlogi resolucij B7-0675/2010, B7-0676/2010, B7-0677/2010, B7-0678/2010, B7-0679/2010, B7-0680/2010 in B7-0682/2010

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B7-0675/2010

(ki nadomešča B7-0675/2010, B7-0676/2010, B7-0677/2010, B7-0678/2010, B7-0679/2010, B7-0680/2010 in B7-0682/2010)

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Ioannis Kasoulides, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Santiago Fisas Ayxela, Marco Scurria, Ernst Strasser, Cristian Dan Preda v imenu skupine PPE;
Adrian Severin, Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon, Guido Milana, Norbert Neuser, Ana Gomes, Gilles Pargneaux, Ulrike Rodust, Andres Perello Rodriguez, Richard Howitt v imenu skupine S&D;
Ivo Vajgl, Kristiina Ojuland, Luigi de Magistris, Izaskun Bilbao Barandica, Carl Haglund, Ramon Tremosa i Balcells, Anneli Jäätteenmäki, Graham Watson v imenu skupine ALDE;
Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Ulrike Lunacek, Hélène Flautre, Jill Evans, Oriol Junqueras Vies, Judith Sargentini, François Alfonsi, Isabella Lövin, Barbara Lochbihler, Michèle Rivasi, Catherine Grèze, Frieda Brepoels, Martin Häusling, Jean Lambert, Bart Staes, Franziska Keller, José Bové, Indrek Tarand, Emilie Turunen, Margrete Auken, Alyn Smith, Eva Joly v imenu skupine Verts/ALE;
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Zbigniew Ziobro, Jacek Olgierd Kurski, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki v imenu skupine ECR;
Willy Meyer, João Ferreira, Sabine Lösing, Sabine Wils, Miguel Portas, Rui Tavares, Marisa Matias, Bairbre de Brún, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL;
Fiorello Provera v imenu skupine EFD.

Sprejeto (P7_TA(2010)0443)


8.12. Ukrajina (glasovanje)

Predlogi resolucij B7-0650/2010, B7-0671/2010, B7-0672/2010, B7-0673/2010, B7-0674/2010 in B7-0681/2010

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B7-0650/2010

(ki nadomešča B7-0650/2010, B7-0671/2010, B7-0672/2010, B7-0673/2010, B7-0674/2010 in B7-0681/2010)

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Ioannis Kasoulides, Gunnar Hökmark, Inese Vaidere, Paweł Zalewski, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska, Joachim Zeller, Traian Ungureanu, Jan Kozłowski, Jacek Protasiewicz, Mário David v imenu skupine PPE;
Adrian Severin, Hannes Swoboda, Marek Siwiec, Kristian Vigenin, Vilija Blinkevičiūtė v imenu skupine S&D;
Adina-Ioana Vălean, Siiri Oviir, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Marielle De Sarnez, v imenu skupine ALDE;
Rebecca Harms, Werner Schulz, Indrek Tarand v imenu skupine Verts/ALE;
Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański v imenu skupine ECR;
Jaromír Kohlíček v imenu skupine GUE/NGL.

Sprejeto (P7_TA(2010)0444)

Govorili so

Michael Gahler, ki je podal ustni predlog spremembe k odstavku 8, ki je bil upoštevan.


8.13. Mednarodna trgovinska politika v okviru zahtev glede podnebnih sprememb (glasovanje)

Poročilo o mednarodni trgovinski politiki v okviru zahtev glede podnebnih sprememb [2010/2103(INI)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Yannick Jadot (A7-0310/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2010)0445)

Govorili so

Yannick Jadot (poročevalec), ki je podal ustni predlog spremembe k odstavku 22, ki je bil upoštevan.


8.14. Družbena odgovornost gospodarskih družb v mednarodnih trgovinskih sporazumih (glasovanje)

Poročilo o družbeni odgovornosti gospodarskih družb v mednarodnih trgovinskih sporazumih [2009/2201(INI)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Harlem Désir (A7-0317/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2010)0446)

Govorili so

Harlem Désir (poročevalec) ki je podal ustni predlog spremembe k odstavku 32, ki je bil upoštevan.


8.15. Pravila o konkurenci za horizontalno sodelovanje (glasovanje)

Predlog resolucije B7-0623/2010

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2010)0447)


9. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 170 poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Proračun za leto 2011 - B7-0683/2010

Laima Liucija Andrikienė, Peter Jahr, Hannu Takkula

Poročilo: Tokia Saïfi - A7-0312/2010

Antonello Antinoro, Laima Liucija Andrikienė, Daniel Hannan

Poročilo: Ivo Belet - A7-0286/2010

Peter Jahr, Hannu Takkula, Sonia Alfano

Deseta obletnica resolucije Varnostnega sveta ZN št. 1325 o ženskah, miru in varnosti - RC-B7-0624/2010

Anneli Jäätteenmäki, Laima Liucija Andrikienė

Razmere na področju čebelarstva - B7-0622/2010

Dimitar Stoyanov

Poročilo: Lena Kolarska-Bobińska - A7-0313/2010

Jens Rohde, Jan Březina, Laima Liucija Andrikienė, Hannu Takkula, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Seán Kelly

Priprave na konferenco o podnebnih spremembah v Cancunu (29. november - 10. december) - B7-0616/2010

Jens Rohde

Razmere v Zahodni Sahari - RC-B7-0675/2010

Antonio Masip Hidalgo, Anneli Jäätteenmäki

Ukrajina - RC-B7-0650/2010

Dimitar Stoyanov, Laima Liucija Andrikienė

Poročilo: Yannick Jadot - A7-0310/2010

Jarosław Kalinowski

Poročilo: Harlem Désir - A7-0317/2010

Jarosław Kalinowski

Pravila o konkurenci za horizontalno sodelovanje - B7-0623/2010

Jarosław Kalinowski


10. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj so na spletni strani "Séance en direct" na povezavi "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Seznam popravkov in namer glasovanj bo nato zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.

°
° ° °

Potito Salatto je sporočil, da se zaradi tehničnih težav z glasovalno kartico ni mogel udeležiti glasovanja o predlogu resolucije B7-0683/2010 in poročilu Tokia Saïfi - A7-0312/2010.

Anja Weisgerber je sporočila, da njena volilna naprava med glasovanjem o poročilu Tokia Saïfi - A7-0312/2010 ni delovala.

Sonia Alfano je sporočila, da njena volilna naprava ni delovala med glasovanjem o predlogu resolucije B7-0623/2010.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 13.20, se je nadaljevala ob 15.00.)

PREDSEDSTVO: Diana WALLIS
podpredsednica

11. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


12. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)

(Za naslove in avtorje predlogov resolucij glej točko 2 zapisnika z dne 23.11.2010)


12.1. Irak - zlasti smrtna kazen (vključno s primerom Tarika Aziza) in napadi na krščanske skupnosti

Predlogi resolucij B7-0629/2010, B7-0630/2010, B7-0631/2010, B7-0632/2010, B7-0633/2010 in B7-0634/2010

Bastiaan Belder, Véronique De Keyser, Anneli Jäätteenmäki, Peter van Dalen, Frieda Brepoels, Miguel Portas in Constance Le Grip so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Mario Mauro v imenu skupine PPE, Ana Gomes v imenu skupine S&D, Marietje Schaake v imenu skupine ALDE, Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL, Franz Obermayr samostojni poslanec, Esther de Lange, Mitro Repo, Tunne Kelam, Justas Vincas Paleckis in Bernd Posselt.

Po "catch the eye" postopku so govorili Bogusław Sonik, Carl Schlyter, Konrad Szymański, Catherine Soullie in Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Govoril je Janusz Lewandowski (član Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 13.1 zapisnika z dne 25.11.2010.


12.2. Tibet - načrti, da bi kitajščina postala glavni jezik poučevanja

Predlogi resolucij B7-0637/2010, B7-0638/2010, B7-0640/2010, B7-0642/2010, B7-0643/2010 in B7-0644/2010

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietje Schaake, Ryszard Czarnecki, Heidi Hautala in Thomas Mann so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Róża Gräfin von Thun und Hohenstein v imenu skupine PPE, Kristiina Ojuland v imenu skupine ALDE, Reinhard Bütikofer v imenu skupine Verts/ALE, Joanna Katarzyna Skrzydlewska in Cristian Dan Preda, ki je z dvigom modrega kartončka postavil vprašanje Reinhardu Bütikoferju, na katerega je ta odgovoril.

Po "catch the eye" postopku so govorili Csaba Sógor, Zuzana Brzobohatá, Jaroslav Paška, Csanád Szegedi, Angelika Werthmann, Bogusław Sonik in Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Govoril je Janusz Lewandowski (član Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 13.2 zapisnika z dne 25.11.2010.


12.3. Burma - potekanje volitev in izpustitev vodje opozicije Aung San Suu Kyi

Predlogi resolucij B7-0635/2010, B7-0636/2010, B7-0639/2010, B7-0641/2010, B7-0645/2010, B7-0646/2010 in B7-0647/2010

Véronique De Keyser, Marietje Schaake, Adam Bielan, Barbara Lochbihler, Rui Tavares in Bernd Posselt so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Cristian Dan Preda v imenu skupine PPE, David Martin v imenu skupine S&D, in Ryszard Czarnecki v imenu skupine ECR.

Po "catch the eye" postopku so govorili George Sabin Cutaş, Marc Tarabella, Sergio Paolo Francesco Silvestris in Bogusław Sonik.

Govoril je Janusz Lewandowski (član Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 13.3 zapisnika z dne 25.11.2010.


13. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


13.1. Irak - zlasti smrtna kazen (vključno s primerom Tarika Aziza) in napadi na krščanske skupnosti (glasovanje)

Predlogi resolucij B7-0629/2010, B7-0630/2010, B7-0631/2010, B7-0632/2010, B7-0633/2010, B7-0634/2010 in B7-0648/2010

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 16)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B7-0629/2010

(ki nadomešča B7-0629/2010, B7-0630/2010, B7-0631/2010, B7-0632/2010, B7-0633/2010 in B7-0648/2010)

ki so ga predložili naslednji poslanci:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Constance Le Grip, Mario Mauro, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Tunne Kelam, Elisabeth Jeggle, Cristiana Muscardini, Bogusław Sonik, Thomas Mann, Sari Essayah, Csaba Sógor, Martin Kastler, Carlo Casini v imenu skupine PPE;
Véronique De Keyser, Gianni Pittella, Silvia Costa, David-Maria Sassoli v imenu skupine S&D;
Louis Michel, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Alexandra Thein, Renate Weber, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Antonyia Parvanova, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin v imenu skupine ALDE;
Frieda Brepoels, Jill Evans, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Jan Philipp Albrecht, Raül Romeva i Rueda v imenu skupine Verts/ALE;
Charles Tannock, Struan Stevenson, Peter van Dalen v imenu skupine ECR;
Fiorello Provera, Bastiaan Belder v imenu skupine EFD;
Cornelis de Jong.

Sprejeto (P7_TA(2010)0448)

(Predlog resolucije B7-0634/2010 je brezpredmeten.)

Govorili so

Véronique De Keyser, ki je pred glasovanjem o predlogu spremembe 3 Maria Maura prosila za pojasnilo v zvezi s tem predlogom spremembe.


13.2. Tibet - načrti, da bi kitajščina postala glavni jezik poučevanja (glasovanje)

Predlogi resolucij B7-0637/2010, B7-0638/2010, B7-0640/2010, B7-0642/2010, B7-0643/2010 in B7-0644/2010

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 17)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B7-0637/2010

(ki nadomešča B7-0637/2010, B7-0638/2010, B7-0640/2010, B7-0642/2010, B7-0643/2010 in B7-0644/2010)

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Thomas Mann, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė, Csaba Sógor, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Sari Essayah, Martin Kastler v imenu skupine PPE;
Véronique De Keyser, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg v imenu skupine S&D;
Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Leonidas Donskis, Renate Weber, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Antonyia Parvanova, Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Sonia Alfano v imenu skupine ALDE;
Heidi Hautala, Eva Lichtenberger, Raül Romeva i Rueda, François Alfonsi, Frieda Brepoels, Catherine Grèze v imenu skupine Verts/ALE;
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Konrad Szymański, Tomasz Piotr Poręba, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Roberts Zīle v imenu skupine ECR;
Fiorello Provera v imenu skupine EFD.

Sprejeto (P7_TA(2010)0449)


13.3. Burma - potekanje volitev in izpustitev vodje opozicije Aung San Suu Kyi (glasovanje)

Predlogi resolucij B7-0635/2010, B7-0636/2010, B7-0639/2010, B7-0641/2010, B7-0645/2010, B7-0646/2010 in B7-0647/2010

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 18)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B7-0635/2010

(ki nadomešča B7-0635/2010, B7-0636/2010, B7-0639/2010, B7-0641/2010, B7-0645/2010, B7-0646/2010 in B7-0647/2010)

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Thomas Mann, Sari Essayah in Csaba Sógor v imenu skupine PPE;
Véronique De Keyser, Marc Tarabella in Rovana Plumb v imenu skupine S&D;
Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Niccolò Rinaldi, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Frédérique Ries, Renate Weber, Marietje Schaake, Antonyia Parvanova, Adina-Ioana Vălean, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland in Anneli Jäätteenmäki v imenu skupine ALDE;
Barbara Lochbihler, Christian Engström, Emilie Turunen, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda in Gerald Häfner v imenu skupine Verts/ALE;
Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Nirj Deva, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański, Marek Henryk Migalski in Ryszard Czarnecki v imenu skupine ECR;
Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL;
Fiorello Provera v imenu skupine EFD.

Sprejeto (P7_TA(2010)0450)


14. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj so na spletni strani "Séance en direct" na povezavi "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Seznam popravkov in namer glasovanj bo nato zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.

°
° ° °

Véronique De Keyser je sporočila, da se zaradi tehničnih težav z glasovalno kartico ni mogla udeležiti glasovanja o skupnem predlogu resolucije RC-B7-0629/2010.


15. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente od Sveta in Komisije:

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Protokola k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Hašemitsko kraljevino Jordanijo na drugi strani, da se upošteva pristop Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji (06903/2010 - C7-0384/2010 - 2007/0231(NLE))

posredovano

pristojni :

AFET

mnenje :

INTA

- Predlog sklepa Sveta in predstavnikov vlad držav članic Evropske unije, ki so se sestali v okviru Sveta o sklenitvi Protokola o spremembi Sporazuma o zračnem prometu med Združenimi državami Amerike na eni strani in Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi (15381/2010 - C7-0385/2010 - 2010/0112(NLE))

posredovano

pristojni :

TRAN

- Predlog sklepa Sveta in predstavnikov vlad držav članic Evropske unije, ki so se sestali v okviru Sveta o sklenitvi Sporazuma o zračnem prometu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kanado na drugi (15380/2010 - C7-0386/2010 - 2009/0018(NLE))

posredovano

pristojni :

TRAN

- Predlog direktive Sveta o ravnanju z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki (COM(2010)0618 - C7-0387/2010 - 2010/0306(NLE))

posredovano

pristojni :

ITRE

mnenje :

ENVI, EMPL

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17.maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (vlogaEGF/2010/012 NL/Noord Holland, IKT, Nizozemska) (COM(2010)0685 - C7-0389/2010 - 2010/2279(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

mnenje :

EMPL

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC48/2010 - Oddelek III - Komisija (N7-0074/2010 - C7-0390/2010 - 2010/2280(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog sklep Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Gruzijo o poenostavitvi izdajanja vizumov (11324/2010 - C7-0391/2010 - 2010/0106(NLE))

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

AFET

- Predlog sklep Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Gruzijo o ponovnem sprejemu oseb, ki prebivajo brez dovoljenja (15507/2010 - C7-0392/2010 - 2010/0108(NLE))

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

AFET


16. Pisne izjave, zabeležene v registru (člen 123 poslovnika)

Število podpisov, ki so jih pridobile v registru zabeležene pisne izjave (člen 123(3) poslovnika):

Št. dokumenta

Vlagatelji

Podpisi

60/2010

Dieter-Lebrecht Koch, Thomas Ulmer

64

61/2010

Britta Thomsen, Elizabeth Lynne, Ilda Figueiredo, Karima Delli, Jacek Protasiewicz

268

62/2010

Joanna Senyszyn, Ivo Belet, Mary Honeyball, Seán Kelly, Hannu Takkula

307

63/2010

Filip Kaczmarek

71

64/2010

Arlene McCarthy, Hélène Flautre, Sirpa Pietikäinen, Eva-Britt Svensson

109

65/2010

Vincenzo Iovine

33

66/2010

Vincenzo Iovine

38

67/2010

Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Paul Rübig, Alejo Vidal-Quadras

124

68/2010

Pavel Poc, Frieda Brepoels, Cristian Silviu Buşoi, Jo Leinen, Alojz Peterle

411

69/2010

Catherine Grèze, Jean-Luc Bennahmias, Cornelia Ernst, Kinga Göncz, Barbara Lochbihler

97

70/2010

Paolo Bartolozzi, Leonardo Domenici, Niccolò Rinaldi, Helga Trüpel

136

71/2010

Jean-Paul Besset, Chris Davies, Sirpa Pietikäinen, Daciana Octavia Sârbu

329

72/2010

Elizabeth Lynne, Roberta Angelilli, Tanja Fajon, Raül Romeva i Rueda

105

73/2010

Oreste Rossi

41

74/2010

Aldo Patriciello, Alfredo Pallone, Gabriele Albertini, Barbara Matera, Licia Ronzulli

69

75/2010

Alejo Vidal-Quadras, Stephen Hughes, Kristiina Ojuland, Søren Bo Søndergaard, Struan Stevenson

401

76/2010

Jiří Maštálka, Vladimír Remek

20

77/2010

Silvia-Adriana Ţicău, Fiona Hall, Marisa Matias, Algirdas Saudargas, Claude Turmes

134

78/2010

László Surján, Michał Tomasz Kamiński, Carl Haglund, Salvador Garriga Polledo

63

79/2010

Oreste Rossi

38

80/2010

Marisa Matias, Jo Leinen, Michèle Rivasi, Herbert Reul, Antonyia Parvanova

182

81/2010

Fiona Hall, Inés Ayala Sender, Isabelle Durant, Dieter-Lebrecht Koch, Sabine Wils

65

82/2010

Alexander Alvaro, Carlos Coelho, Stavros Lambrinidis, Judith Sargentini, Rui Tavares

41

83/2010

Elisabetta Gardini

16

84/2010

Marc Tarabella, Regina Bastos, Pascal Canfin, Marie-Christine Vergiat, Renate Weber

49

85/2010

Françoise Castex, Jean-Luc Bennahmias, Frank Engel, Miguel Portas, Heide Rühle

59

86/2010

Giommaria Uggias, François Alfonsi, Véronique De Keyser, João Ferreira, Niccolò Rinaldi

97

87/2010

Nicole Sinclaire, Mike Nattrass

27

88/2010

Malcolm Harbour, Bendt Bendtsen, Cornelis de Jong, Edit Herczog, Olle Schmidt

87

89/2010

Zuzana Roithová, Alexander Alvaro, Stavros Lambrinidis, Miroslav Ouzký, Manfred Weber

43

90/2010

Mario Mauro, Hannes Swoboda, Konrad Szymański, Hannu Takkula

67

91/2010

Franz Obermayr

17

92/2010

Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Ivars Godmanis, Bogusław Liberadzki, Justas Vincas Paleckis

23


17. Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji

V skladu s členom 179(2) poslovnika bo zapisnik te seje predložen v sprejetje Parlamentu na začetku naslednje seje.

Sprejeta besedila bodo s privolitvijo Parlamenta nemudoma posredovana naslovnikom.


18. Datum naslednjih sej

Naslednje seje bodo potekale od 13. decembra 2010 do 16. decembra 2010.


19. Prekinitev zasedanja

Zasedanje Parlamenta je prekinjeno.

Seja se je zaključila ob 16.30.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borsellino, Borys, Bové, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cramer, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Dorfmann, Duff, Durant, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Gahler, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez , Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lamberts, Lambrinidis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Leichtfried, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Peillon, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Provera, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Ziobro, Zwiefka


Priloga 1 - Boj proti kolorektalnemu raku v Evropski uniji (pisna izjava)

Pisna izjavo št. 0068/2010 o boju proti kolorektalnemu raku v Evropski uniji, ki so jo vložili Pavel Poc, Frieda Brepoels, Cristian Silviu Buşoi, Jo Leinen in Lojze Peterle (točka 6 zapisnika z dne 25.11.2010 in P7_TA(2010)0451) in jo je podpisalo 411 poslancev:

János Áder, Gabriele Albertini, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, François Alfonsi, Alexander Alvaro, Luís Paulo Alves, Laima Liucija Andrikienė, Antonello Antinoro, Elena Oana Antonescu, Pablo Arias Echeverría, Kader Arif, Kriton Arsenis, Robert Atkins, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Georges Bach, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Raffaele Baldassarre, Burkhard Balz, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Edit Bauer, Catherine Bearder, Bastiaan Belder, Ivo Belet, Malika Benarab-Attou, Bendt Bendtsen, Jean-Luc Bennahmias, Sergio Berlato, Luigi Berlinguer, Thijs Berman, Jean-Paul Besset, Slavi Binev, Lothar Bisky, Mara Bizzotto, Sebastian Valentin Bodu, Mario Borghezio, Rita Borsellino, Piotr Borys, Emine Bozkurt, Frieda Brepoels, Jan Březina, Elmar Brok, Andrew Henry William Brons, Zuzana Brzobohatá, Cristian Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Milan Cabrnoch, Wim van de Camp, Antonio Cancian, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Françoise Castex, Jean-Marie Cavada, Nessa Childers, Ole Christensen, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Marije Cornelissen, António Fernando Correia De Campos, Silvia Costa, Michael Cramer, Corina Creţu, Jürgen Creutzmann, Rosario Crocetta, Brian Crowley, George Sabin Cutaş, Ryszard Czarnecki, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, William (The Earl of) Dartmouth, Mário David, Francesco De Angelis, Bairbre de Brún, Paolo De Castro, Véronique De Keyser, Karima Delli, Luigi de Magistris, Luigi Ciriaco De Mita, Proinsias De Rossa, Albert Deß, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Leonardo Domenici, Andrew Duff, Isabelle Durant, Robert Dušek, Christian Ehler, Saïd El Khadraoui, Ioan Enciu, Ismail Ertug, Sari Essayah, Rosa Estaràs Ferragut, Edite Estrela, Jill Evans, Tanja Fajon, Richard Falbr, João Ferreira, Carlo Fidanza, Ilda Figueiredo, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Knut Fleckenstein, Ashley Fox, Pat the Cope Gallagher, José Manuel García-Margallo y Marfil, Elisabetta Gardini, Jean-Paul Gauzès, Gerben-Jan Gerbrandy, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sven Giegold, Adam Gierek, Ana Gomes, Kinga Göncz, Nick Griffin, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Pascale Gruny, Enrique Guerrero Salom, Cristina Gutiérrez-Cortines, Sergio Gutiérrez Prieto, Takis Hadjigeorgiou, Gerald Häfner, Fiona Hall, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Rebecca Harms, Satu Hassi, Heidi Hautala, Jiří Havel, Anna Hedh, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Elie Hoarau, Monika Hohlmeier, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Salvatore Iacolino, Stanimir Ilchev, Vincenzo Iovine, Ville Itälä, Cătălin Sorin Ivan, Peter Jahr, Lívia Járóka, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Romana Jordan Cizelj, Oriol Junqueras Vies, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Karin Kadenbach, Jarosław Kalinowski, Sandra Kalniete, Othmar Karas, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Metin Kazak, Tunne Kelam, Alan Kelly, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Christa Klaß, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Lena Kolarska-Bobińska, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Edvard Kožušník, Holger Krahmer, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Werner Kuhn, Eduard Kukan, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Vytautas Landsbergis, Giovanni La Via, Stéphane Le Foll, Klaus-Heiner Lehne, Jo Leinen, Bogusław Liberadzki, Kartika Tamara Liotard, Krzysztof Lisek, Morten Løkkegaard, Isabella Lövin, Sarah Ludford, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ulrike Lunacek, Elizabeth Lynne, George Lyon, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Toine Manders, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Riikka Manner, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Jiří Maštálka, Clemente Mastella, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato Adrover, Iosif Matula, Kyriakos Mavronikolas, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Nuno Melo, Emilio Menéndez del Valle, Judith A. Merkies, Morten Messerschmidt, Alajos Mészáros, Willy Meyer, Louis Michel, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Alexander Mirsky, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Claude Moraes, Claudio Morganti, Elisabeth Morin-Chartier, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Krisztina Morvai, Jan Mulder, Cristiana Muscardini, Mike Nattrass, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, James Nicholson, Norica Nicolai, Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Ria Oomen-Ruijten, Miroslav Ouzký, Siiri Oviir, Justas Vincas Paleckis, Alfredo Pallone, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Antonyia Parvanova, Jaroslav Paška, Marit Paulsen, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Gianni Pittella, Rovana Plumb, Pavel Poc, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Fiorello Provera, Miloslav Ransdorf, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Vladimír Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Niccolò Rinaldi, Michèle Rivasi, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Zuzana Roithová, Raül Romeva i Rueda, Licia Ronzulli, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Libor Rouček, Alfreds Rubiks, Heide Rühle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Potito Salatto, Nikolaos Salavrakos, Antolín Sánchez Presedo, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Algirdas Saudargas, Vilja Savisaar-Toomast, Christel Schaldemose, Carl Schlyter, Olle Schmidt, Birgit Schnieber-Jastram, Helmut Scholz, György Schöpflin, Elisabeth Schroedter, Werner Schulz, Edward Scicluna, Giancarlo Scottà, Marco Scurria, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Peter Simon, Brian Simpson, Peter Skinner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Alyn Smith, Monika Smolková, Csaba Sógor, Bogusław Sonik, Catherine Soullie, Francesco Enrico Speroni, Bart Staes, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Dirk Sterckx, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Theodor Dumitru Stolojan, Dimitar Stoyanov, Ivo Strejček, Michèle Striffler, László Surján, Gianluca Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, József Szájer, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Charles Tannock, Marc Tarabella, Salvatore Tatarella, Keith Taylor, Zoran Thaler, Alexandra Thein, Michael Theurer, Britta Thomsen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský, Catherine Trautmann, Michail Tremopoulos, Kyriacos Triantaphyllides, Helga Trüpel, Rafał Trzaskowski, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Corneliu Vadim Tudor, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Adina-Ioana Vălean, Frank Vanhecke, Geoffrey Van Orden, Gianni Vattimo, Derek Vaughan, Bernadette Vergnaud, Sabine Verheyen, Alejo Vidal-Quadras, Oldřich Vlasák, Jarosław Leszek Wałęsa, Renate Weber, Anja Weisgerber, Angelika Werthmann, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Sabine Wils, Janusz Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Jan Zahradil, Boris Zala, Paweł Zalewski, Iva Zanicchi, Tatjana Ždanoka, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke, Roberts Zīle, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka


Priloga 2 - Tabor Ašraf (pisna izjava)

Pisna izjavo št. 0075/2010 o taboru Ašraf, ki so jo vložili poslanci Alejo Vidal-Quadras, Stephen Hughes, Kristiina Ojuland, Søren Bo Søndergaard in Struan Stevenson (točka 7 zapisnika z dne 25.11.2010 in P7_TA(2010)0452) in jo je podpisalo 401 poslancev:

Damien Abad, János Áder, Gabriele Albertini, François Alfonsi, Alexander Alvaro, Josefa Andrés Barea, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Antonello Antinoro, Elena Oana Antonescu, Pablo Arias Echeverría, Kader Arif, Richard Ashworth, Robert Atkins, Sophie Auconie, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Georges Bach, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Raffaele Baldassarre, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Regina Bastos, Edit Bauer, Catherine Bearder, Christophe Béchu, Bastiaan Belder, Ivo Belet, Adam Bielan, Izaskun Bilbao Barandica, Slavi Binev, Lothar Bisky, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Sebastian Valentin Bodu, Lajos Bokros, Vito Bonsignore, Piotr Borys, José Bové, Jan Březina, Andrew Henry William Brons, Udo Bullmann, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Milan Cabrnoch, Alain Cadec, Martin Callanan, Wim van de Camp, David Campbell Bannerman, Antonio Cancian, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Carlo Casini, Françoise Castex, Pilar del Castillo Vera, Jean-Marie Cavada, Alejandro Cercas, Andrea Češková, Nessa Childers, Nikolaos Chountis, Ole Christensen, Philip Claeys, Sergio Gaetano Cofferati, Giovanni Collino, Lara Comi, Corina Creţu, Rosario Crocetta, Brian Crowley, George Sabin Cutaş, Tadeusz Cymański, Ryszard Czarnecki, Frédéric Daerden, Peter van Dalen, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Mário David, Chris Davies, Francesco De Angelis, Bairbre de Brún, Luigi de Magistris, Marielle De Sarnez, Albert Deß, Tamás Deutsch, Nirj Deva, Leonardo Domenici, Andrew Duff, Martin Ehrenhauser, Lena Ek, Saïd El Khadraoui, James Elles, Ioan Enciu, Derk Jan Eppink, Ismail Ertug, Sari Essayah, Rosa Estaràs Ferragut, Edite Estrela, Hynek Fajmon, Tanja Fajon, Richard Falbr, Diogo Feio, Markus Ferber, José Manuel Fernandes, Carlo Fidanza, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Karl-Heinz Florenz, Lorenzo Fontana, Vicky Ford, Jacqueline Foster, Ashley Fox, Kinga Gál, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Salvador Garriga Polledo, Jean-Paul Gauzès, Jens Geier, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Adam Gierek, Julie Girling, Luis de Grandes Pascual, Nathalie Griesbeck, Nick Griffin, Marek Józef Gróbarczyk, Matthias Groote, Andrzej Grzyb, Cristina Gutiérrez-Cortines, Takis Hadjigeorgiou, Carl Haglund, Fiona Hall, Thomas Händel, Małgorzata Handzlik, Ágnes Hankiss, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Heidi Hautala, Roger Helmer, Jacky Hénin, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Elie Hoarau, Monika Hohlmeier, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Stanimir Ilchev, Carlos José Iturgaiz Angulo, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Peter Jahr, Lívia Járóka, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Elisabeth Jeggle, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Cornelis de Jong, Romana Jordan Cizelj, Dan Jørgensen, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Karin Kadenbach, Jarosław Kalinowski, Sandra Kalniete, Syed Kamall, Michał Tomasz Kamiński, Sajjad Karim, Arturs Krišjānis Kariņš, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Seán Kelly, Timothy Kirkhope, Christa Klaß, Wolf Klinz, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Jan Kozłowski, Edvard Kožušník, Eduard Kukan, Jacek Olgierd Kurski, Alain Lamassoure, Vytautas Landsbergis, Giovanni La Via, Stéphane Le Foll, Constance Le Grip, Patrick Le Hyaric, Jo Leinen, Bogusław Liberadzki, Kartika Tamara Liotard, Krzysztof Lisek, Morten Løkkegaard, Veronica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz White, Petru Constantin Luhan, Astrid Lulling, Elizabeth Lynne, George Lyon, Linda McAvan, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Thomas Mann, Riikka Manner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Clemente Mastella, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato Adrover, Iosif Matula, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Hans-Peter Mayer, Jaime Mayor Oreja, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Jean-Luc Mélenchon, Nuno Melo, Íñigo Méndez de Vigo, Morten Messerschmidt, Alajos Mészáros, Louis Michel, Marek Henryk Migalski, Miroslav Mikolášik, Gay Mitchell, Claude Moraes, Claudio Morganti, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Tiziano Motti, Jan Mulder, Cristiana Muscardini, Mike Nattrass, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, James Nicholson, Norica Nicolai, Rareş-Lucian Niculescu, Lambert van Nistelrooij, Sławomir Witold Nitras, Raimon Obiols, Kristiina Ojuland, Jan Olbrycht, Miroslav Ouzký, Siiri Oviir, Ivari Padar, Justas Vincas Paleckis, Alfredo Pallone, Vladko Todorov Panayotov, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Marit Paulsen, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Mirosław Piotrowski, Mario Pirillo, Gianni Pittella, Rovana Plumb, Pavel Poc, Tomasz Piotr Poręba, Miguel Portas, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Vittorio Prodi, Evelyn Regner, Mitro Repo, Frédérique Ries, Dominique Riquet, Crescenzio Rivellini, Zuzana Roithová, Licia Ronzulli, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Alfreds Rubiks, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Potito Salatto, Nikolaos Salavrakos, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Jacek Saryusz-Wolski, Algirdas Saudargas, Vilja Savisaar-Toomast, Olle Schmidt, György Schöpflin, Edward Scicluna, Giancarlo Scottà, Marco Scurria, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Czesław Adam Siekierski, Brian Simpson, Nicole Sinclaire, Peter Skinner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Monika Smolková, Csaba Sógor, Timo Soini, Renate Sommer, Søren Bo Søndergaard, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Catherine Soullie, Francesco Enrico Speroni, Bart Staes, Peter Šťastný, Dirk Sterckx, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Ivo Strejček, Michèle Striffler, Robert Sturdy, László Surján, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, József Szájer, Konrad Szymański, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Salvatore Tatarella, Rui Tavares, Keith Taylor, Nuno Teixeira, Eleni Theocharous, Britta Thomsen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Patrizia Toia, László Tőkés, Evžen Tošenovský, Ramon Tremosa i Balcells, Kyriacos Triantaphyllides, Rafał Trzaskowski, Ioannis A. Tsoukalas, Emilie Turunen, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Vladimir Urutchev, Corneliu Vadim Tudor, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Kathleen Van Brempt, Frank Vanhecke, Geoffrey Van Orden, Gianni Vattimo, Derek Vaughan, Marie-Christine Vergiat, Alejo Vidal-Quadras, Oldřich Vlasák, Dominique Vlasto, Axel Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Graham Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Jan Zahradil, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski, Iva Zanicchi, Artur Zasada, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke, Roberts Zīle, Zbigniew Ziobro, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov