Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 13 december 2010 - Strasbourg

9. Bortfallna skriftliga förklaringar

De skriftliga förklaringarna nr 0060/2010, 0063/2010, 0064/2010, 0065/2010, 0066/2010 och 0067/2010, som inte erhållit nödvändigt antal underskrifter, hade bortfallit i enlighet med bestämmelserna i artikel 123.5 i arbetsordningen.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy