Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/0106(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A7-0345/2010

Разисквания :

PV 13/12/2010 - 16
CRE 13/12/2010 - 16

Гласувания :

PV 14/12/2010 - 9.12
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0464

Протокол
Понеделник, 13 декември 2010 г. - Страсбург

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Libor ROUČEK
Заместник-председател

16. Споразумение между Европейския съюз и Грузия за улесняване на издаването на визи *** - Споразумение между Европейския съюз и Грузия за реадмисия на незаконно пребиваващи лица *** - Прилагане на споразумението за облекчаване на визовия режим между ЕС и Русия - Либерализация на визовия режим в Сърбия и бившата югославска република Македония (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Препоръка относно проекта за решение на Съвета относно сключването на Споразумението между Европейския съюз и Грузия за улесняване на издаването на визи [11324/2010 - C7-0391/2010- 2010/0106(NLE)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Nathalie Griesbeck (A7-0345/2010)

Препоръка относно предложението за решение на Съвета относно сключването на Споразумението между Европейския съюз и Грузия за реадмисия на незаконно пребиваващи лица [15507/2010 - C7-0392/2010- 2010/0108(NLE)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Nathalie Griesbeck (A7-0346/2010)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0140/2010) зададен от Kristiina Ojuland, от името на групата ALDE, към Комисията: Прилагане на споразумението между ЕС и Русия относно облекчаване на визовия режим (B7-0568/2010)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0172/2010) зададен от Manfred Weber, Simon Busuttil, Elmar Brok и Alojz Peterle, от името на групата PPE, към Комисията: Прилагане на споразумението между ЕС и Русия относно облекчаване на визовия режим (B7-0656/2010)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0181/2010) зададен от Simon Busuttil, Manfred Weber, Anna Maria Corazza Bildt и Monika Hohlmeier, от името на групата PPE, към Комисията: Загриженост относно правилното прилагане на схемата за либерализация на визовия режим на ЕС в Сърбия и бивша югославска република Македония (B7-0654/2010)

Nathalie Griesbeck представя своите препоръки.

Kristiina Ojuland и Manfred Weber развиха въпросите, изискващи устен отговор.

Cecilia Malmström (член на Комисията) отговори на въпросите, изискващи устен отговор.

Изказаха се: Krzysztof Lisek (докладчик по становището на комисията AFET), Monica Luisa Macovei, от името на групата PPE, Kinga Göncz, от името на групата S&D, Sarah Ludford, от името на групата ALDE, Tatjana Ždanoka, от името на групата Verts/ALE, Paweł Robert Kowal, от името на групата ECR, Alfreds Rubiks, от името на групата GUE/NGL, Nikolaos Salavrakos, от името на групата EFD, Daniël van der Stoep, независим член на ЕП, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Corina Creţu, Marije Cornelissen, Jaroslav Paška, Anna Maria Corazza Bildt, Elena Băsescu, Marek Siwiec и Simon Busuttil.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Lara Comi и Csaba Sándor Tabajdi.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Silvana KOCH-MEHRIN
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Andrew Henry William Brons, Georgios Papanikolaou, Csanád Szegedi и Lena Kolarska-Bobińska.

Изказаха се: Cecilia Malmström и Nathalie Griesbeck.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.12 от протокола от 14.12.2010 и точка 9.21 от протокола от 14.12.2010.

Правна информация - Политика за поверителност