Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/0106(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A7-0345/2010

Rozpravy :

PV 13/12/2010 - 16
CRE 13/12/2010 - 16

Hlasování :

PV 14/12/2010 - 9.12
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0464

Zápis
Pondělí, 13. prosince 2010 - Štrasburk

PŘEDSEDNICTVÍ: Libor ROUČEK
místopředseda

16. Dohoda mezi Evropskou unií a Gruzií o usnadnění udělování víz *** – Dohoda mezi Evropskou unií a Gruzií o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob *** – Provádění dohody o zjednodušení vízového styku mezi EU a Ruskem – Uvolnění vízového režimu v Srbsku a v Bývalé jugoslávské republice Makedonie (rozprava)
Doslovné záznamy

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Gruzií o usnadnění udělování víz [11324/2010 - C7-0391/2010- 2010/0106(NLE)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Nathalie Griesbeck (A7-0345/2010)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Gruzií o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob [15507/2010 - C7-0392/2010- 2010/0108(NLE)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Nathalie Griesbeck (A7-0346/2010)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-0140/2010), kterou pokládá Kristiina Ojuland za skupinu ALDE Komisi: Provádění dohody o zjednodušení vízového styku mezi EU a Ruskem (B7-0568/2010)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-0172/2010), kterou pokládají Manfred Weber, Simon Busuttil, Elmar Brok a Alojz Peterle za skupinu PPE Komisi: Provádění dohody o zjednodušení vízového styku mezi EU a Ruskem (B7-0656/2010)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-0181/2010), kterou pokládají Simon Busuttil, Manfred Weber, Anna Maria Corazza Bildt a Monika Hohlmeier za skupinu PPE, Komisi: Znepokojení ohledně správného uplatňování systému uvolnění vízového režimu EU v Srbsku a v Bývalé jugoslávské republice Makedonie (B7-0654/2010)

Nathalie Griesbeck uvedla doporučení.

Kristiina Ojuland a Manfred Weber rozvinuli otázky k ústnímu zodpovězení.

Cecilia Malmström (členka Komise) odpověděla na otázky k ústnímu zodpovězení.

Vystoupili: Krzysztof Lisek (navrhovatel výboru AFET), Monica Luisa Macovei za skupinu PPE, Kinga Göncz za skupinu S&D, Sarah Ludford za skupinu ALDE, Tatjana Ždanoka za skupinu Verts/ALE, Paweł Robert Kowal za skupinu ECR, Alfreds Rubiks za skupinu GUE/NGL, Nikolaos Salavrakos za skupinu EFD, Daniël van der Stoep nezařazený, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Corina Creţu, Marije Cornelissen, Jaroslav Paška, Anna Maria Corazza Bildt, Elena Băsescu, Marek Siwiec a Simon Busuttil.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Lara Comi a Csaba Sándor Tabajdi.

PŘEDSEDNICTVÍ: Silvana KOCH-MEHRIN
místopředsedkyně

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Andrew Henry William Brons, Georgios Papanikolaou, Csanád Szegedi a Lena Kolarska-Bobińska.

Vystoupily: Cecilia Malmström a Nathalie Griesbeck.

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 9.12 zápisu ze dne 14.12.2010 a bod 9.21 zápisu ze dne 14.12.2010.

Právní upozornění - Ochrana soukromí