Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2010/0106(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A7-0345/2010

Arutelud :

PV 13/12/2010 - 16
CRE 13/12/2010 - 16

Hääletused :

PV 14/12/2010 - 9.12
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2010)0464

Protokoll
Esmaspäev, 13. detsember 2010 - Strasbourg

ISTUNGI JUHATAJA: Libor ROUČEK
asepresident

16. ELi ja Gruusia vaheline viisade väljastamise lihtsustamise leping *** – ELi ja Gruusia vaheline riigis ebaseaduslikult elavate isikute tagasivõtuleping *** – ELi ja Venemaa vahelise viisalihtsustuslepingu rakendamine û Serbia ning endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi viisarežiimi lihtsustamise kava (arutelu)
Istungi stenogramm

Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb Euroopa Liidu ja Gruusia vahelise viisade väljastamise lihtsustamise lepingu sõlmimist [11324/2010 - C7-0391/2010- 2010/0106(NLE)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Nathalie Griesbeck (A7-0345/2010)

Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta Euroopa Liidu ja Gruusia vahelise riigis ebaseaduslikult elavate isikute tagasivõtulepingu sõlmimise kohta [15507/2010 - C7-0392/2010- 2010/0108(NLE)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Nathalie Griesbeck (A7-0346/2010)

Suuliselt vastatav küsimus (O-0140/2010), mille esitas(id) Kristiina Ojuland fraktsiooni ALDE nimel komisjonile: ELi ja Venemaa vahelise viisalihtsustuslepingu rakendamine (B7-0568/2010).

Suuliselt vastatav küsimus (O-0172/2010), mille esitas(id) Manfred Weber, Simon Busuttil, Elmar Brok ja Alojz Peterle fraktsiooni PPE nimel komisjonile: ELi ja Venemaa vahelise viisalihtsustuslepingu rakendamine (B7-0656/2010).

Suuliselt vastatav küsimus (O-0181/2010), mille esitas(id) Simon Busuttil, Manfred Weber, Anna Maria Corazza Bildt ja Monika Hohlmeier fraktsiooni PPE nimel komisjonile: Mure selle üle, kas ELi ja Serbia ning endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi viisarežiimi lihtsustamise kava kohaldatakse õigesti (B7-0654/2010).

Nathalie Griesbeck esitas soovitused.

Kristiina Ojuland ja Manfred Weber esitasid suuliselt vastatavad küsimused.

Cecilia Malmström (komisjoni liige) vastas suuliselt vastatavatele küsimustele.

Sõna võtsid Krzysztof Lisek (AFET komisjoni arvamuse koostaja), Monica Luisa Macovei fraktsiooni PPE nimel, Kinga Göncz fraktsiooni S&D nimel, Sarah Ludford fraktsiooni ALDE nimel, Tatjana Ždanoka fraktsiooni Verts/ALE nimel, Paweł Robert Kowal fraktsiooni ECR nimel, Alfreds Rubiks fraktsiooni GUE/NGL nimel, Nikolaos Salavrakos fraktsiooni EFD nimel, Daniël van der Stoep (fraktsioonilise kuuluvuseta), Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Corina Creţu, Marije Cornelissen, Jaroslav Paška, Anna Maria Corazza Bildt, Elena Băsescu, Marek Siwiec ja Simon Busuttil.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Lara Comi ja Csaba Sándor Tabajdi.

ISTUNGI JUHATAJA: Silvana KOCH-MEHRIN
asepresident

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Andrew Henry William Brons, Georgios Papanikolaou, Csanád Szegedi ja Lena Kolarska-Bobińska.

Sõna võtsid Cecilia Malmström ja Nathalie Griesbeck.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.12.2010protokoll punkt 9.12 ja 14.12.2010protokoll punkt 9.21.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika