Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/0106(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A7-0345/2010

Debatten :

PV 13/12/2010 - 16
CRE 13/12/2010 - 16

Stemmingen :

PV 14/12/2010 - 9.12
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0464

Notulen
Maandag 13 december 2010 - Straatsburg

VOORZITTER: Libor ROUČEK
Ondervoorzitter

16. Overeenkomst EU/Georgië inzake de versoepeling van de afgifte van visa *** - Overeenkomst EU/Georgië inzake de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven *** - Tenuitvoerlegging van de overeenkomst EU/Rusland inzake de versoepeling van de afgifte van visa - Vrijstelling van visumplicht in Servië en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (debat)
Volledige verslagen

Aanbeveling inzake het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Unie en Georgië inzake de versoepeling van de afgifte van visa [11324/2010 - C7-0391/2010- 2010/0106(NLE)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Nathalie Griesbeck (A7-0345/2010)

Aanbeveling inzake het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Unie en Georgië inzake de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven [15507/2010 - C7-0392/2010- 2010/0108(NLE)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Nathalie Griesbeck (A7-0346/2010)

Mondelinge vraag (O-0140/2010) van Kristiina Ojuland, namens de ALDE-Fractie, aan de Commissie: Tenuitvoerlegging van de overeenkomst inzake de versoepeling van de visumplicht tussen de EU en Rusland (B7-0568/2010)

Mondelinge vraag (O-0172/2010) van Manfred Weber, Simon Busuttil, Elmar Brok en Alojz Peterle, namens de PPE-Fractie, aan de Commissie: Tenuitvoerlegging van de overeenkomst tussen de EU en Rusland inzake de versoepeling van de afgifte van visa (B7-0656/2010)

Mondelinge vraag (O-0181/2010) van Simon Busuttil, Manfred Weber, Anna Maria Corazza Bildt en Monika Hohlmeier, namens de PPE-Fractie, aan de Commissie: Zorgen over juiste toepassing van EU-regeling voor vrijstelling van visumplicht in Servië en Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (B7-0654/2010)

Nathalie Griesbeck licht de aanbevelingen toe.

Kristiina Ojuland en Manfred Weber lichten de mondelinge vragen toe.

Cecilia Malmström (lid van de Commissie) beantwoordt de mondelinge vragen.

Het woord wordt gevoerd door Krzysztof Lisek (rapporteur voor advies van de Commissie AFET), Monica Luisa Macovei, namens de PPE-Fractie, Kinga Göncz, namens de S&D-Fractie, Sarah Ludford, namens de ALDE-Fractie, Tatjana Ždanoka, namens de Verts/ALE-Fractie, Paweł Robert Kowal, namens de ECR-Fractie, Alfreds Rubiks, namens de GUE/NGL-Fractie, Nikolaos Salavrakos, namens de EFD-Fractie, Daniël van der Stoep, niet-ingeschrevene, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Corina Creţu, Marije Cornelissen, Jaroslav Paška, Anna Maria Corazza Bildt, Elena Băsescu, Marek Siwiec en Simon Busuttil.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Lara Comi en Csaba Sándor Tabajdi.

VOORZITTER: Silvana KOCH-MEHRIN
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Andrew Henry William Brons, Georgios Papanikolaou, Csanád Szegedi en Lena Kolarska-Bobińska.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström en Nathalie Griesbeck.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.12 van de notulen van 14.12.2010 en punt 9.21 van de notulen van 14.12.2010.

Juridische mededeling - Privacybeleid