Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2010/0106(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A7-0345/2010

Debaty :

PV 13/12/2010 - 16
CRE 13/12/2010 - 16

Głosowanie :

PV 14/12/2010 - 9.12
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0464

Protokół
Poniedziałek, 13 grudnia 2010 r. - Strasburg

PRZEWODNICTWO: Libor ROUČEK
Wiceprzewodniczący

16. Umowa między UE a Gruzją o ułatwieniach w wydawaniu wiz *** - Umowa między UE a Gruzją o readmisji osób przebywających nielegalnie *** - Stosowanie zawartej pomiędzy UE i Rosją umowy o ułatwieniach wizowych - Liberalizacja systemu wizowego w Serbii i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii (debata)
Pełne sprawozdanie

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia umowy między Unią Europejską a Gruzją o ułatwieniach w wydawaniu wiz [11324/2010 - C7-0391/2010- 2010/0106(NLE)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Nathalie Griesbeck (A7-0345/2010)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia umowy między Unią Europejską a Gruzją o readmisji osób przebywających nielegalnie [15507/2010 - C7-0392/2010- 2010/0108(NLE)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Nathalie Griesbeck (A7-0346/2010)

Pytanie ustne (O-0140/2010), które skierowała do Komisji Kristiina Ojuland w imieniu grupy ALDE: Stosowanie umowy zawartej pomiędzy UE i Rosją o ułatwieniach w wizowych (B7-0568/2010)

Pytanie ustne (O-0172/2010), które skierowali do Komisji Manfred Weber, Simon Busuttil, Elmar Brok i Alojz Peterle w imieniu grupy PPE: Stosowanie umowy o ułatwieniach wizowych zawartej pomiędzy UE i Rosją (B7-0656/2010)

Pytanie ustne (O-0181/2010), które skierowali do Komisji Simon Busuttil, Manfred Weber, Anna Maria Corazza Bildt i Monika Hohlmeier w imieniu grupy PPE: Obawy dotyczące właściwego stosowania systemu ułatwień wizowych wobec Serbii i Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii (B7-0654/2010)

Nathalie Griesbeck przedstawiła zalecenia.

Kristiina Ojuland i Manfred Weber zadali pytania ustne.

Cecilia Malmström (członkini Komisji) odpowiedziała na pytania ustne.

Głos zabrali: Krzysztof Lisek (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFET), Monica Luisa Macovei w imieniu grupy PPE, Kinga Göncz w imieniu grupy S&D, Sarah Ludford w imieniu grupy ALDE, Tatjana Ždanoka w imieniu grupy Verts/ALE, Paweł Robert Kowal w imieniu grupy ECR, Alfreds Rubiks w imieniu grupy GUE/NGL, Nikolaos Salavrakos w imieniu grupy EFD, Daniël van der Stoep niezrzeszony, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Corina Creţu, Marije Cornelissen, Jaroslav Paška, Anna Maria Corazza Bildt, Elena Băsescu, Marek Siwiec i Simon Busuttil.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Lara Comi i Csaba Sándor Tabajdi.

PRZEWODNICTWO: Silvana KOCH-MEHRIN
Wiceprzewodnicząca

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Andrew Henry William Brons, Georgios Papanikolaou, Csanád Szegedi i Lena Kolarska-Bobińska.

Głos zabrały Cecilia Malmström i Nathalie Griesbeck.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.12 protokołu z dnia 14.12.2010 i pkt 9.21 protokołu z dnia 14.12.2010.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności