Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/0106(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A7-0345/2010

Rozpravy :

PV 13/12/2010 - 16
CRE 13/12/2010 - 16

Hlasovanie :

PV 14/12/2010 - 9.12
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0464

Zápisnica
Pondelok, 13. decembra 2010 - Štrasburg

PREDSEDNÍCTVO: Libor ROUČEK
podpredseda

16. Dohoda medzi Európskou úniou a Gruzínskom o zjednodušení udeľovania víz *** - Dohoda medzi Európskou úniou a Gruzínskom o readmisii osôb bez povolenia na pobyt *** - Vykonávanie dohody medzi EÚ a Ruskom o zjednodušení vízového režimu - Systém vízovej liberalizácie v Srbsku a v Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko (rozprava)
Doslovný zápis

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dohody medzi Európskou úniou a Gruzínskom o zjednodušení udeľovania víz [11324/2010 - C7-0391/2010- 2010/0106(NLE)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa Nathalie Griesbeck (A7-0345/2010)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení dohody medzi Európskou úniou a Gruzínskom o readmisii osôb bez povolenia na pobyt [15507/2010 - C7-0392/2010- 2010/0108(NLE)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa Nathalie Griesbeck (A7-0346/2010)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0140/2010), ktorú položila Kristiina Ojuland v mene skupiny ALDE, pre Komisiu: Implementácia dohody EÚ - Rusko o zjednodušení vízového režimu (B7-0568/2010)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0172/2010), ktorú položili Manfred Weber, Simon Busuttil, Elmar Brok a Alojz Peterle v mene skupiny PPE, pre Komisiu: Implementácia dohody EÚ - Rusko o zjednodušení vízového režimu (B7-0656/2010)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0181/2010), ktorú položili Simon Busuttil, Manfred Weber, Anna Maria Corazza Bildt a Monika Hohlmeier v mene skupiny PPE, pre Komisiu: Obavy týkajúce sa správneho uplatňovania systému vízovej liberalizácie EÚ v Srbsku a v Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko (B7-0654/2010)

Nathalie Griesbeck uviedla svoje odporúčania.

Kristiina Ojuland a Manfred Weber rozvinuli otázky na ústne zodpovedanie.

Cecilia Malmström (členka Komisie) odpovedala na otázky na ústne zodpovedanie.

Vystúpili títo poslanci: Krzysztof Lisek (spravodajca výboru AFET požiadaného o stanovisko), Monica Luisa Macovei v mene skupiny PPE, Kinga Göncz v mene skupiny S&D, Sarah Ludford v mene skupiny ALDE, Tatjana Ždanoka v mene skupiny Verts/ALE, Paweł Robert Kowal v mene skupiny ECR, Alfreds Rubiks v mene skupiny GUE/NGL, Nikolaos Salavrakos v mene skupiny EFD, Daniël van der Stoep nezaradený poslanec, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Corina Creţu, Marije Cornelissen, Jaroslav Paška, Anna Maria Corazza Bildt, Elena Băsescu, Marek Siwiec a Simon Busuttil.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Lara Comi a Csaba Sándor Tabajdi.

PREDSEDNÍCTVO: Silvana KOCH-MEHRIN
podpredsedníčka

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Andrew Henry William Brons, Georgios Papanikolaou, Csanád Szegedi a Lena Kolarska-Bobińska.

V rozprave vystúpili: Cecilia Malmström a Nathalie Griesbeck.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.12 zápisnice zo dňa 14.12.2010 a bod 9.21 zápisnice zo dňa 14.12.2010.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia