Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/0098(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0342/2010

Внесени текстове :

A7-0342/2010

Разисквания :

PV 13/12/2010 - 17
CRE 13/12/2010 - 17

Гласувания :

PV 14/12/2010 - 9.17
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0469

Протокол
Понеделник, 13 декември 2010 г. - Страсбург

17. Създаване на мрежа от служители за връзка по въпросите на имиграцията ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) №377/2004 на Съвета за създаване на мрежа от служители за връзка по въпросите на имиграцията [COM(2009)0322 - C7-0055/2009- 2009/0098(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0342/2010)

Agustín Díaz de Mera García Consuegra представи доклада.

Изказа се Cecilia Malmström (член на Комисията).

Изказаха се: Carlos Coelho, от името на групата PPE, Claude Moraes, от името на групата S&D, Станимир Илчев, от името на групата ALDE, Franziska Keller, от името на групата Verts/ALE, Rui Tavares, от името на групата GUE/NGL, Paul Nuttall, от името на групата EFD, който отговори също на един въпрос „синя карта“ от Krisztina Morvai, Philip Claeys, независим член на ЕП, Georgios Papanikolaou, Andreas Mölzer.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Simon Busuttil, Oreste Rossi, Franz Obermayr, Csanád Szegedi, Andrew Henry William Brons и Krisztina Morvai.

Изказаха се: Cecilia Malmström и Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.17 от протокола от 14.12.2010.

Правна информация - Политика за поверителност