Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/0098(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0342/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0342/2010

Συζήτηση :

PV 13/12/2010 - 17
CRE 13/12/2010 - 17

Ψηφοφορία :

PV 14/12/2010 - 9.17
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0469

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2010 - Στρασβούργο

17. Δημιουργία δικτύου αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 377/2004 του Συμβουλίου για τη δημιουργία δικτύου αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης [COM(2009)0322 - C7-0055/2009- 2009/0098(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0342/2010)

Η Agustín Díaz de Mera García Consuegra παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Carlos Coelho, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Claude Moraes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Stanimir Ilchev, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Franziska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Rui Tavares, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Paul Nuttall, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, ο απαντά επίσης σε ερώτηση που υποβλήθηκε με γαλάζια κάρτα από την Krisztina Morvai, Philip Claeys, μη εγγεγραμμένος, Γεώργιος Παπανικολάου, Andreas Mölzer.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Simon Busuttil, Oreste Rossi, Franz Obermayr, Csanád Szegedi, Andrew Henry William Brons και Krisztina Morvai.

Παρεμβαίνουν οι Cecilia Malmström και Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.12.2010.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου