Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2007/0229(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0265/2010

Předložené texty :

A7-0265/2010

Rozpravy :

PV 13/12/2010 - 18
CRE 13/12/2010 - 18

Hlasování :

PV 14/12/2010 - 9.18
CRE 14/12/2010 - 9.18
Vysvětlení hlasování
PV 24/03/2011 - 6.12
CRE 24/03/2011 - 6.12

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0115

Zápis
Pondělí, 13. prosince 2010 - Štrasburk

18. Sjednocený postup vyřizování žádostí o povolení k pobytu a výkonu práce ***I (rozprava)
Doslovné záznamy

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o sjednoceném postupu vyřizování žádostí státních příslušníků třetích zemí o jediné povolení k pobytu a výkonu práce na území členského státu a o společném souboru práv pro pracovníky z třetích zemí, kteří oprávněně pobývají v členském státě [KOM(2007)0638 - C6-0470/2007- 2007/0229(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Véronique Mathieu (A7-0265/2010)

Véronique Mathieu uvedla zprávu.

Vystoupila Cecilia Malmström (členka Komise).

Vystoupili: Alejandro Cercas (navrhovatel výboru EMPL), Ria Oomen-Ruijten za skupinu PPE, Vilija Blinkevičiūtė za skupinu S&D, Sophia in 't Veld za skupinu ALDE, nejdříve aby vyjádřila politování nad tím, že se Rada neúčastní rozpravy, Jean Lambert za skupinu Verts/ALE, Patrick Le Hyaric za skupinu GUE/NGL, Mara Bizzotto za skupinu EFD, Daniël van der Stoep nezařazený, Simon Busuttil, Claude Moraes, Gesine Meissner, Hélène Flautre, Csaba Sógor, Sergio Gaetano Cofferati, Carlos Coelho a Debora Serracchiani.

PŘEDSEDNICTVÍ: László TŐKÉS
místopředseda

Vystoupily: Liisa Jaakonsaari a Evelyn Regner.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Ria Oomen-Ruijten, Marian-Jean Marinescu, Marita Ulvskog, Sonia Alfano, Ilda Figueiredo, Jaroslav Paška, Seán Kelly a Alejandro Cercas.

Vystoupily: Cecilia Malmström a Véronique Mathieu.

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 9.18 zápisu ze dne 14.12.2010.

Právní upozornění - Ochrana soukromí