Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2007/0229(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0265/2010

Esitatud tekstid :

A7-0265/2010

Arutelud :

PV 13/12/2010 - 18
CRE 13/12/2010 - 18

Hääletused :

PV 14/12/2010 - 9.18
CRE 14/12/2010 - 9.18
Selgitused hääletuse kohta
PV 24/03/2011 - 6.12
CRE 24/03/2011 - 6.12

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2011)0115

Protokoll
Esmaspäev, 13. detsember 2010 - Strasbourg

18. Ühtne elamis- ja tööloa taotlemise kord ***I (arutelu)
Istungi stenogramm

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kolmandate riikide kodanikele liikmesriigis elamist ja töötamist võimaldava ühtse loa taotlemise ühtse menetluse ning liikmesriigis seaduslikult elavate kolmandatest riikidest pärit töötajate ühiste õiguste kohta [KOM(2007)0638 - C6-0470/2007- 2007/0229(COD)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Véronique Mathieu (A7-0265/2010)

Véronique Mathieu tutvustas raportit.

Sõna võttis Cecilia Malmström (komisjoni liige).

Sõna võtsid Alejandro Cercas (EMPL komisjoni arvamuse koostaja), Ria Oomen-Ruijten fraktsiooni PPE nimel, Vilija Blinkevičiūtė fraktsiooni S&D nimel, Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel, kes avaldas kahetsust nõukogu esindaja puudumise üle, Jean Lambert fraktsiooni Verts/ALE nimel, Patrick Le Hyaric fraktsiooni GUE/NGL nimel, Mara Bizzotto fraktsiooni EFD nimel, Daniël van der Stoep (fraktsioonilise kuuluvuseta), Simon Busuttil, Claude Moraes, Gesine Meissner, Hélène Flautre, Csaba Sógor, Sergio Gaetano Cofferati, Carlos Coelho ja Debora Serracchiani.

ISTUNGI JUHATAJA: László TŐKÉS
asepresident

Sõna võtsid Liisa Jaakonsaari ja Evelyn Regner.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Ria Oomen-Ruijten, Marian-Jean Marinescu, Marita Ulvskog, Sonia Alfano, Ilda Figueiredo, Jaroslav Paška, Seán Kelly ja Alejandro Cercas.

Sõna võtsid Cecilia Malmström ja Véronique Mathieu.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.12.2010protokoll punkt 9.18.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika