Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2007/0229(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0265/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0265/2010

Keskustelut :

PV 13/12/2010 - 18
CRE 13/12/2010 - 18

Äänestykset :

PV 14/12/2010 - 9.18
CRE 14/12/2010 - 9.18
Äänestysselitykset
PV 24/03/2011 - 6.12
CRE 24/03/2011 - 6.12

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0115

Pöytäkirja
Maanantai 13. joulukuuta 2010 - Strasbourg

18. Menettely oleskelu- ja työluvan saamiseksi yhden hakemuksen perusteella ***I (keskustelu)
CRE

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kolmansien maiden kansalaisille jäsenvaltion alueella oleskelua ja työskentelyä varten myönnettävää yhdistelmälupaa koskevasta yhden hakemuksen menettelystä sekä jäsenvaltiossa laillisesti oleskelevien kolmansista maista tulleiden työntekijöiden yhtäläisistä oikeuksista [KOM(2007)0638 - C6-0470/2007- 2007/0229(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Véronique Mathieu (A7-0265/2010)

Véronique Mathieu esitteli laatimansa mietinnön.

Cecilia Malmström (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Alejandro Cercas (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Ria Oomen-Ruijten PPE-ryhmän puolesta, Vilija Blinkevičiūtė S&D-ryhmän puolesta, Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta pahoitellakseen neuvoston poissaoloa, Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta, Patrick Le Hyaric GUE/NGL-ryhmän puolesta, Mara Bizzotto EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Daniël van der Stoep, Simon Busuttil, Claude Moraes, Gesine Meissner, Hélène Flautre, Csaba Sógor, Sergio Gaetano Cofferati, Carlos Coelho ja Debora Serracchiani.

Puhetta johti
varapuhemies László TŐKÉS

Puheenvuorot: Liisa Jaakonsaari ja Evelyn Regner.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ria Oomen-Ruijten, Marian-Jean Marinescu, Marita Ulvskog, Sonia Alfano, Ilda Figueiredo, Jaroslav Paška, Seán Kelly ja Alejandro Cercas.

Puheenvuorot: Cecilia Malmström ja Véronique Mathieu.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.12.2010, kohta 9.18.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö