Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2007/0229(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0265/2010

Ingediende teksten :

A7-0265/2010

Debatten :

PV 13/12/2010 - 18
CRE 13/12/2010 - 18

Stemmingen :

PV 14/12/2010 - 9.18
CRE 14/12/2010 - 9.18
Stemverklaringen
PV 24/03/2011 - 6.12
CRE 24/03/2011 - 6.12

Aangenomen teksten :

P7_TA(2011)0115

Notulen
Maandag 13 december 2010 - Straatsburg

18. Één enkele aanvraagprocedure voor een verblijfs- en werkvergunning ***I (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende één enkele aanvraagprocedure voor een gecombineerde vergunning voor onderdanen van derde landen om op het grondgebied van een lidstaat te verblijven en te werken en betreffende een gemeenschappelijk pakket rechten voor werknemers uit derde landen die legaal in een lidstaat verblijven [COM(2007)0638 - C6-0470/2007- 2007/0229(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Véronique Mathieu (A7-0265/2010)

Véronique Mathieu leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Alejandro Cercas (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Ria Oomen-Ruijten, namens de PPE-Fractie, Vilija Blinkevičiūtė, namens de S&D-Fractie, Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, die allereerst betreurt dat de Raad niet aanwezig is, Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie, Patrick Le Hyaric, namens de GUE/NGL-Fractie, Mara Bizzotto, namens de EFD-Fractie, Daniël van der Stoep, niet-ingeschrevene, Simon Busuttil, Claude Moraes, Gesine Meissner, Hélène Flautre, Csaba Sógor, Sergio Gaetano Cofferati, Carlos Coelho en Debora Serracchiani.

VOORZITTER: László TŐKÉS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Liisa Jaakonsaari en Evelyn Regner.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ria Oomen-Ruijten, Marian-Jean Marinescu, Marita Ulvskog, Sonia Alfano, Ilda Figueiredo, Jaroslav Paška, Seán Kelly en Alejandro Cercas.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström en Véronique Mathieu.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.18 van de notulen van 14.12.2010.

Juridische mededeling - Privacybeleid