Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2007/0229(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0265/2010

Teksty złożone :

A7-0265/2010

Debaty :

PV 13/12/2010 - 18
CRE 13/12/2010 - 18

Głosowanie :

PV 14/12/2010 - 9.18
CRE 14/12/2010 - 9.18
Wyjaśnienia do głosowania
PV 24/03/2011 - 6.12
CRE 24/03/2011 - 6.12

Teksty przyjęte :

P7_TA(2011)0115

Protokół
Poniedziałek, 13 grudnia 2010 r. - Strasburg

18. Procedura dotycząca łącznego wniosku o pozwolenie na pobyt i pracę ***I (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie procedury jednego wniosku o jedno zezwolenie dla obywateli krajów trzecich na pobyt i pracę na terytorium państwa członkowskiego oraz w sprawie wspólnego zbioru praw dla pracowników z krajów trzecich przebywających legalnie w państwie członkowskim [COM(2007)0638 - C6-0470/2007- 2007/0229(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Véronique Mathieu (A7-0265/2010)

Véronique Mathieu przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Cecilia Malmström (członkini Komisji).

Głos zabrali: Alejandro Cercas (sprawozdawca komisji opiniodawczej EMPL), Ria Oomen-Ruijten w imieniu grupy PPE, Vilija Blinkevičiūtė w imieniu grupy S&D, Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, na początku aby wyrazić ubolewanie z powodu nieobecności przedstawicieli Rady Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE, Patrick Le Hyaric w imieniu grupy GUE/NGL, Mara Bizzotto w imieniu grupy EFD, Daniël van der Stoep niezrzeszony, Simon Busuttil, Claude Moraes, Gesine Meissner, Hélène Flautre, Csaba Sógor, Sergio Gaetano Cofferati, Carlos Coelho i Debora Serracchiani.

PRZEWODNICTWO: László TŐKÉS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Liisa Jaakonsaari i Evelyn Regner.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Ria Oomen-Ruijten, Marian-Jean Marinescu, Marita Ulvskog, Sonia Alfano, Ilda Figueiredo, Jaroslav Paška, Seán Kelly i Alejandro Cercas.

Głos zabrali: Cecilia Malmström i Véronique Mathieu.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.18 protokołu z dnia 14.12.2010.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności