Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2007/0229(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0265/2010

Texte depuse :

A7-0265/2010

Dezbateri :

PV 13/12/2010 - 18
CRE 13/12/2010 - 18

Voturi :

PV 14/12/2010 - 9.18
CRE 14/12/2010 - 9.18
Explicaţii privind voturile
PV 24/03/2011 - 6.12
CRE 24/03/2011 - 6.12

Texte adoptate :

P7_TA(2011)0115

Proces-verbal
Luni, 13 decembrie 2010 - Strasbourg

18. Procedura unică pentru solicitarea permisului de şedere şi de muncă ***I (dezbatere)
Stenograma

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind o procedură unică de solicitare a unui permis unic pentru resortisanții din țările terțe în vederea șederii și ocupării unui loc de muncă pe teritoriul statelor membre și un set comun de drepturi pentru lucrătorii din țările terțe cu ședere legală pe teritoriul unui stat membru [COM(2007)0638 - C6-0470/2007- 2007/0229(COD)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportoare: Véronique Mathieu (A7-0265/2010)

Véronique Mathieu şi-a prezentat raportul.

A intervenit Cecilia Malmström (membră a Comisiei).

Au intervenit: Alejandro Cercas (raportorul pentru aviz al Comisiei EMPL), Ria Oomen-Ruijten, în numele Grupului PPE, Vilija Blinkevičiūtė, în numele Grupului S&D, Sophia in 't Veld, în numele Grupului ALDE, în primul rând pentru a deplânge absenţa Consiliului, Jean Lambert, în numele Grupului Verts/ALE, Patrick Le Hyaric, în numele Grupului GUE/NGL, Mara Bizzotto, în numele Grupului EFD, Daniël van der Stoep, neafiliat, Simon Busuttil, Claude Moraes, Gesine Meissner, Hélène Flautre, Csaba Sógor, Sergio Gaetano Cofferati, Carlos Coelho şi Debora Serracchiani.

A PREZIDAT: László TŐKÉS
Vicepreşedinte

Au intervenit: Liisa Jaakonsaari şi Evelyn Regner.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ria Oomen-Ruijten, Marian-Jean Marinescu, Marita Ulvskog, Sonia Alfano, Ilda Figueiredo, Jaroslav Paška, Seán Kelly şi Alejandro Cercas.

Au intervenit: Cecilia Malmström şi Véronique Mathieu.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.18 al PV din 14.12.2010.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate