Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/0229(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0265/2010

Predkladané texty :

A7-0265/2010

Rozpravy :

PV 13/12/2010 - 18
CRE 13/12/2010 - 18

Hlasovanie :

PV 14/12/2010 - 9.18
CRE 14/12/2010 - 9.18
Vysvetlenie hlasovaní
PV 24/03/2011 - 6.12
CRE 24/03/2011 - 6.12

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0115

Zápisnica
Pondelok, 13. decembra 2010 - Štrasburg

18. Zjednotený postup vybavovania žiadostí o povolenie na pobyt a prácu ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o zjednotenom postupe vybavovania žiadostí o jednotné povolenie na pobyt a na prácu na území členského štátu vydávané pre štátnych príslušníkov tretích krajín a o spoločnom súbore práv pre pracovníkov z tretích krajín s oprávneným pobytom v členskom štáte [COM(2007)0638 - C6-0470/2007- 2007/0229(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa Véronique Mathieu (A7-0265/2010)

Véronique Mathieu uviedla správu.

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Alejandro Cercas (spravodajca výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Ria Oomen-Ruijten v mene skupiny PPE, Vilija Blinkevičiūtė v mene skupiny S&D, Sophia in 't Veld v mene skupiny ALDE, najprv aby odsúdila neprítomnosť Rady, Jean Lambert v mene skupiny Verts/ALE, Patrick Le Hyaric v mene skupiny GUE/NGL, Mara Bizzotto v mene skupiny EFD, Daniël van der Stoep nezaradený poslanec, Simon Busuttil, Claude Moraes, Gesine Meissner, Hélène Flautre, Csaba Sógor, Sergio Gaetano Cofferati, Carlos Coelho a Debora Serracchiani.

PREDSEDNÍCTVO: László TŐKÉS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Liisa Jaakonsaari a Evelyn Regner.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Ria Oomen-Ruijten, Marian-Jean Marinescu, Marita Ulvskog, Sonia Alfano, Ilda Figueiredo, Jaroslav Paška, Seán Kelly a Alejandro Cercas.

V rozprave vystúpili: Cecilia Malmström a Véronique Mathieu.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.18 zápisnice zo dňa 14.12.2010.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia