Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Esmaspäev, 13. detsember 2010 - Strasbourg
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 3.Presidentuuri avaldused
 4.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine
 5.Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 6.Parlamendi koosseis
 7.Parlamentidevaheliste delegatsioonide koosseis
 8.Suuliselt vastatavad küsimused ja kirjalikud deklaratsioonid (esitamine)
 9.Kehtetud kirjalikud deklaratsioonid
 10.Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid
 11.Petitsioonid
 12.Assigneeringute ümberpaigutamine
 13.Esitatud dokumendid
 14.Tööplaan
 15.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 16.ELi ja Gruusia vaheline viisade väljastamise lihtsustamise leping *** – ELi ja Gruusia vaheline riigis ebaseaduslikult elavate isikute tagasivõtuleping *** – ELi ja Venemaa vahelise viisalihtsustuslepingu rakendamine û Serbia ning endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi viisarežiimi lihtsustamise kava (arutelu)
 17.Sisserände kontaktametnike võrgustiku loomine ***I (arutelu)
 18.Ühtne elamis- ja tööloa taotlemise kord ***I (arutelu)
 19.Direktiivi 2003/109/EÜ reguleerimisala laiendamine rahvusvahelise kaitse saajatele ***I (arutelu)
 20.Territoriaalne, sotsiaalne ja majanduslik ühtekuuluvus – Hea valitsemistava ja ELi regionaalpoliitika (arutelu)
 21.Reklaami mõju tarbija käitumisele (lühiettekanne)
 22.Finantsinstrumentidega kauplemise reguleerimine - anonüümsed kauplemisplatvormid jne (lühiettekanne)
 23.Järgmise istungi päevakord
 24.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (183 kb) Kohalolijate nimekiri (57 kb) 
 
Protokoll (191 kb) Kohalolijate nimekiri (51 kb) 
 
Protokoll (229 kb) Kohalolijate nimekiri (63 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika