Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Maanantai 13. joulukuuta 2010 - Strasbourg
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 3.Puhemiehen julkilausumat
 4.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen
 5.Parlamentin päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 6.Parlamentin kokoonpano
 7.Parlamenttien välisistä suhteista vastaavien valtuuskuntien kokoonpano
 8.Suulliset kysymykset ja kirjalliset kannanotot (vastaanotetut asiakirjat)
 9.Rauenneet kirjalliset kannanotot
 10.Neuvoston toimittamat sopimustekstit
 11.Vetoomukset
 12.Määrärahojen siirrot
 13.Vastaanotetut asiakirjat
 14.Käsittelyjärjestys
 15.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 16.Viisumien myöntämisen helpottamista koskeva sopimus Euroopan unionin ja Georgian välillä *** - Euroopan unionin ja Georgian välinen sopimus luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamisesta *** - Viisumin myöntämisen helpottamista koskevan EU:n ja Venäjän sopimuksen täytäntöönpano - Viisumivapaus Serbiassa ja entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa (keskustelu)
 17.Maahanmuuttoalan yhteyshenkilöverkoston perustaminen ***I (keskustelu)
 18.Menettely oleskelu- ja työluvan saamiseksi yhden hakemuksen perusteella ***I (keskustelu)
 19.Direktiivin 2003/109/EY soveltamisalan laajentaminen koskemaan kansainvälistä suojelua saavia henkilöitä ***I (keskustelu)
 20.Alueellinen, sosiaalinen ja taloudellinen yhteenkuuluvuus - Hyvä hallintotapa ja EU:n aluepolitiikka (keskustelu)
 21.Mainonnan vaikutus kuluttajien käyttäytymiseen (lyhyt esittely)
 22.Rahoitusvälineillä käytävän kaupan sääntely - "dark pools" jne. (lyhyt esittely)
 23.Seuraavan istunnon esityslista
 24.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (187 kb) Läsnäololista (57 kb) 
 
Pöytäkirja (194 kb) Läsnäololista (51 kb) 
 
Pöytäkirja (230 kb) Läsnäololista (62 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö