Előző 
 Következő 
JegyzőkönyvSzavazásokNév szerinti szavazásElfogadott szövegekSzó szerinti jegyzőkönyv
Jegyzőkönyv
2010. december 13., Hétfő - Strasbourg
 1.Az ülésszak folytatása
 2.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 3.Az elnök nyilatkozatai
 4.A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása
 5.A Parlament állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések
 6.A Parlament tagjai
 7.A parlamentközi küldöttségek tagjai
 8.Szóbeli választ igénylő kérdések és írásbeli nyilatkozatok (benyújtás)
 9.Tárgytalan írásbeli nyilatkozatok
 10.Megállapodások szövegeinek a Tanács általi továbbítása
 11.Petíciók
 12.Előirányzatok átcsoportosítása
 13.Dokumentumok benyújtása
 14.Ügyrend
 15.Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben
 16.Az EU és Grúzia közötti, a vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló megállapodás *** - Az EU és Grúzia közötti, az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló megállapodás *** - Az EU és Oroszország közötti, vízumkönnyítésről szóló megállapodás végrehajtása - Vízumliberalizációs rendszer Szerbiában és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban (vita)
 17.A bevándorlási összekötő tisztviselők hálózatának létrehozása ***I (vita)
 18.A tartózkodási és munkavállalási engedélyre irányuló egységes kérelmekkel kapcsolatos eljárás ***I (vita)
 19.A 2003/109/EK irányelv hatályának a nemzetközi védelmet élvező személyekre történő kiterjesztése ***I (vita)
 20.Területi, társadalmi és gazdasági kohézió - Helyes kormányzás és az EU regionális politikája (vita)
 21.A reklámok fogyasztói magatartásra gyakorolt hatása (rövid ismertetés)
 22.A pénzügyi eszközök kereskedelmének szabályozása – „dark pools” stb. (rövid ismertetés)
 23.A következő ülésnap napirendje
 24.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV
Jegyzőkönyv (194 kb) Jelenléti ív (57 kb) 
 
Jegyzőkönyv (233 kb) Jelenléti ív (51 kb) 
 
Jegyzőkönyv (261 kb) Jelenléti ív (62 kb) 
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat