Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Protokols
Pirmdiena, 2010. gada 13. decembris - Strasbūra
 1.Sesijas atsākšana
 2.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 3.Priekšsēdētāja paziņojumi
 4.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana
 5.Saistībā ar Parlamenta rezolūcijām veiktie pasākumi
 6.Parlamenta sastāvs
 7.Parlamentu sadarbības delegāciju sastāvs
 8.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski, un rakstiskas deklarācijas (iesniegšana)
 9.Spēku zaudējušas rakstiskas deklarācijas
 10.Padomes nosūtītie nolīgumu teksti
 11.Lūgumraksti
 12.Apropriāciju pārvietojumi
 13.Dokumentu iesniegšana
 14.Darba kārtība
 15.Vienas minūtes uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem
 16.ES un Gruzijas nolīgums par vīzu izsniegšanas atvieglojumiem *** - ES un Gruzijas nolīgums par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kuras attiecīgajā valstī uzturas neatļauti *** - ES un Krievijas nolīgums par vīzu režīma atvieglojumiem - Vīzu režīma liberalizācijas sistēmas piemērošana Serbijā un Bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikā (debates)
 17.Sadarbības koordinatoru tīkla izveide imigrācijas jomā ***I (debates)
 18.Vienota pieteikšanās procedūra uzturēšanās un darba atļauju izsniegšanai ***I (debates)
 19.Direktīvas 2003/109/EK darbības jomas paplašināšana, iekļaujot tajā starptautiski aizsargātas personas ***I (debates)
 20.Teritoriālā, sociālā un ekonomiskā kohēzija - Laba pārvaldība un ES reģionālā politika (debates)
 21.Reklāmas ietekme uz patērētāju uzvedību (īss izklāsts)
 22.Finanšu instrumentu tirdzniecības regulējums — „dark pools” u. c. (īss izklāsts)
 23.Nākamās sēdes darba kārtība
 24.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
Protokols (185 kb) Apmeklējumu reģistrs (57 kb) 
 
Protokols (231 kb) Apmeklējumu reģistrs (51 kb) 
 
Protokols (253 kb) Apmeklējumu reģistrs (64 kb) 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika