Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Pondelok, 13. decembra 2010 - Štrasburg
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 3.Vyhlásenia predsedníctva
 4.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom
 5.Kroky podniknuté na základe uznesení Parlamentu
 6.Zloženie Parlamentu
 7.Zloženie medziparlamentných delegácií
 8.Otázky na ústne zodpovedanie a písomné vyhlásenia (predložené dokumenty)
 9.Prepadnuté písomné vyhlásenia
 10.Texty zmlúv poskytnutých Radou
 11.Petície
 12.Presun rozpočtových prostriedkov
 13.Predložené dokumenty
 14.Program práce
 15.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 16.Dohoda medzi Európskou úniou a Gruzínskom o zjednodušení udeľovania víz *** - Dohoda medzi Európskou úniou a Gruzínskom o readmisii osôb bez povolenia na pobyt *** - Vykonávanie dohody medzi EÚ a Ruskom o zjednodušení vízového režimu - Systém vízovej liberalizácie v Srbsku a v Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko (rozprava)
 17.Vytvorenie siete imigračných styčných dôstojníkov ***I (rozprava)
 18.Zjednotený postup vybavovania žiadostí o povolenie na pobyt a prácu ***I (rozprava)
 19.Rozšírenie pôsobnosti smernice 2003/109/ES na osoby požívajúce medzinárodnú ochranu ***I (rozprava)
 20.Územná, sociálna a hospodárska súdržnosť - Dobrá správa vecí verejných a regionálna politika EÚ (rozprava)
 21.Vplyv reklamy na správanie spotrebiteľov (stručná prezentácia)
 22.Regulácia obchodovania s finančnými nástrojmi – tzv. dark pools atď. (stručná prezentácia)
 23.Program rokovania na nasledujúci deň
 24.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (186 kb) Prezenčná listina (57 kb) 
 
Zápisnica (228 kb) Prezenčná listina (51 kb) 
 
Zápisnica (257 kb) Prezenčná listina (63 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia