Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Måndagen den 13 december 2010 - Strasbourg
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 3.Uttalanden av talmannen
 4.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet
 5.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner
 6.Parlamentets sammansättning
 7.De interparlamentariska delegationernas sammansättning
 8.Muntliga frågor och skriftliga förklaringar (ingivande)
 9.Bortfallna skriftliga förklaringar
 10.Avtalstexter översända av rådet
 11.Framställningar
 12.Anslagsöverföringar
 13.Inkomna dokument
 14.Arbetsplan
 15.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 16.Avtal EU/Georgien om förenklat utfärdande av viseringar *** - Avtal EU/Georgien om återtagande av personer utan uppehållstillstånd *** - Genomförande av avtalet mellan EU och Ryssland om förenklade viseringsförfaranden - System för visumliberalisering i Serbien och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (debatt)
 17.Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I (debatt)
 18.Förfarande för samlad ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd ***I (debatt)
 19.Utökning av räckvidden för direktiv 2003/109/EG till att omfatta även personer som beviljats internationellt skydd ***I (debatt)
 20.Territoriell, social och ekonomisk sammanhållning - Goda styrelseformer och EU:s regionalpolitik (debatt)
 21.Effekten av reklam på konsumenters beteende (kortfattad redogörelse)
 22.Reglering av handeln med finansiella instrument - "dark pools" etc. (kortfattad redogörelse)
 23.Föredragningslista för nästa sammanträde
 24.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (186 kb) Närvarolista (57 kb) 
 
Protokoll (192 kb) Närvarolista (51 kb) 
 
Protokoll (247 kb) Närvarolista (63 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy