Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 14 grudnia 2010 r. - Strasburg

4. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

Zgodnie z art. 122 Regulaminu następujący posłowie lub grupy polityczne złożyli wniosek o przeprowadzenie takiej debaty nad następującymi projektami rezolucji:

I.   Malezja: praktykowanie chłosty

- Véronique De Keyser, Marc Tarabella i Barbara Weiler w imieniu grupy S&D, w sprawie praktykowania chłosty w Malezji (B7-0708/2010);

- Marietje Schaake, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland i Frédérique Ries w imieniu grupy ALDE, w sprawie Malezji: praktyka chłosty (B7-0713/2010);

- Barbara Lochbihler, Emilie Turunen, Christian Engström, Gerald Häfner, Raül Romeva i Rueda i Heidi Hautala w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie praktykowania chłosty w Malezji (B7-0717/2010);

- Charles Tannock, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba i Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji w Malezji: praktyka chłosty (B7-0725/2010);

- Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola i Dominique Baudis w imieniu grupy PPE, w sprawie Malezji: praktyka chłosty (B7-0726/2010);

- Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares i Ilda Figueiredo w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie Malezji: praktyka chłosty (B7-0730/2010).

II.   Uganda: Bahati Bill i dyskryminacja wobec osób LGBT

- Véronique De Keyser, Michael Cashman i Corina Creţu w imieniu grupy S&D, w sprawie Ugandy: ustawa Bahati i dyskryminacja wobec osób LGBT (B7-0709/2010);

- Charles Tannock w imieniu grupy ECR, w sprawie Ugandy: ustawa Bahati i dyskryminacja wobec osób LGBT (B7-0710/2010);

- Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Alexandra Thein, Kristiina Ojuland, Sophia in 't Veld, Renate Weber i Louis Michel w imieniu grupy ALDE, w sprawie Ugandy: ustawa Bahati i dyskryminacja wobec osób LGBT (B7-0711/2010);

- Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda i Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie Ugandy: ustawa Bahati i dyskryminacja wobec osób LGBT (B7-0718/2010);

- Alf Svensson, Monica Luisa Macovei, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek i Dominique Baudis w imieniu grupy PPE, w sprawie Ugandy: ustawa Bahati i dyskryminacja wobec osób LGBT (B7-0727/2010);

- Marie-Christine Vergiat, Eva-Britt Svensson, Cornelia Ernst, Rui Tavares, Marisa Matias, Ilda Figueiredo i João Ferreira w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie Ugandy: ustawa Bahati i dyskryminacja wobec osób LGBT (B7-0729/2010).

III.   Uchodźcy erytrejscy przetrzymywani jako zakładnicy w Synaju

- Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez, Charles Goerens, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Marietje Schaake i Kristiina Ojuland w imieniu grupy ALDE, w sprawie uchodźców erytrejskich przetrzymywanych jako zakładnicy w Synaju (B7-0712/2010);

- Véronique De Keyser, Richard Howitt, David-Maria Sassoli i Gianni Pittella w imieniu grupy S&D, w sprawie uchodźców erytrejskich przetrzymywanych jako zakładnicy w Synaju (B7-0715/2010);

- Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki i Adam Bielan w imieniu grupy ECR, w sprawie uchodźców erytrejskich przetrzymywanych jako zakładnicy w Synaju (B7-0719/2010);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Jarosław Leszek Wałęsa, Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bogusław Sonik, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah i Eija-Riitta Korhola w imieniu grupy PPE, w sprawie uchodźców erytrejskich przetrzymywanych jako zakładnicy w Synaju (B7-0728/2010);

- Rui Tavares, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer i Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie uchodźców erytrejskich przetrzymywanych jako zakładnicy w Synaju (B7-0731/2010);

- Hélène Flautre, Barbara Lochbihler i Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie uchodźców erytrejskich przetrzymywanych jako zakładnicy w Synaju (B7-0732/2010).

Czas wystąpień przyznany zostanie zgodnie z art. 149 Regulaminu.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności