Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/2161(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0344/2010

Внесени текстове :

A7-0344/2010

Разисквания :

PV 14/12/2010 - 5
CRE 14/12/2010 - 5

Гласувания :

Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0483

Протокол
Вторник, 14 декември 2010 г. - Страсбург

5. Основните права в Европейския съюз (2009 г.) - Ефективно изпълнение след влизането в сила на Договора от Лисабон (разискване)
CRE

Доклад относно състоянието на основните права в Европейския съюз (2009 г.) - Ефективно изпълнение след влизането в сила на Договора от Лисабон [2009/2161(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Kinga Gál (A7-0344/2010)

Kinga Gál представи доклада.

Изказа се Viviane Reding (заместник-председател на Комисията).

Изказаха се: Simon Busuttil, от името на групата PPE, Monika Flašíková Beňová, от името на групата S&D, Renate Weber, от името на групата ALDE, Hélène Flautre, от името на групата Verts/ALE, Konrad Szymański, от името на групата ECR, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, Krisztina Morvai, независим член на ЕП, Salvatore Iacolino, Michael Cashman, Daniël van der Stoep, Milan Zver, Kinga Göncz, Monica Luisa Macovei, Joanna Senyszyn и Ádám Kósa.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Anna Záborská, Csaba Sándor Tabajdi, Sonia Alfano, Ilda Figueiredo, Franz Obermayr, Alajos Mészáros и Vilija Blinkevičiūtė.

Изказаха се: Viviane Reding и Kinga Gál.

Изказа се Michael Cashman.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.8 от протокола от 15.12.2010.

Правна информация - Политика за поверителност