Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2009/2161(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0344/2010

Ingediende teksten :

A7-0344/2010

Debatten :

PV 14/12/2010 - 5
CRE 14/12/2010 - 5

Stemmingen :

Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0483

Notulen
Dinsdag 14 december 2010 - Straatsburg

5. Grondrechten in de Europese Unie (2009) - Effectieve tenuitvoerlegging na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon (debat)
CRE

Verslag over de situatie van de grondrechten in de Europese Unie (2009) - Effectieve tenuitvoerlegging na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon [2009/2161(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Kinga Gál (A7-0344/2010)

Kinga Gál leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Viviane Reding (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Simon Busuttil, namens de PPE-Fractie, Monika Flašíková Beňová, namens de S&D-Fractie, Renate Weber, namens de ALDE-Fractie, Hélène Flautre, namens de Verts/ALE-Fractie, Konrad Szymański, namens de ECR-Fractie, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, Krisztina Morvai, niet-ingeschrevene, Salvatore Iacolino, Michael Cashman, Daniël van der Stoep, Milan Zver, Kinga Göncz, Monica Luisa Macovei, Joanna Senyszyn en Ádám Kósa.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Anna Záborská, Csaba Sándor Tabajdi, Sonia Alfano, Ilda Figueiredo, Franz Obermayr, Alajos Mészáros en Vilija Blinkevičiūtė.

Het woord wordt gevoerd door Viviane Reding en Kinga Gál.

Het woord wordt gevoerd door Michael Cashman.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.8 van de notulen van 15.12.2010.

Juridische mededeling - Privacybeleid