Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2009/2161(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0344/2010

Teksty złożone :

A7-0344/2010

Debaty :

PV 14/12/2010 - 5
CRE 14/12/2010 - 5

Głosowanie :

Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0483

Protokół
Wtorek, 14 grudnia 2010 r. - Strasburg

5. Prawa podstawowe w Unii Europejskiej (2009) - skuteczne wdrażanie po wejściu w życie Traktatu z Lizbony (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie sytuacji w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej (2009) - skuteczne wdrażanie po wejściu w życie Traktatu z Lizbony [2009/2161(INI)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Kinga Gál (A7-0344/2010)

Kinga Gál przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrała Viviane Reding (wiceprzewodnicząca Komisji).

Głos zabrali: Simon Busuttil w imieniu grupy PPE, Monika Flašíková Beňová w imieniu grupy S&D, Renate Weber w imieniu grupy ALDE, Hélène Flautre w imieniu grupy Verts/ALE, Konrad Szymański w imieniu grupy ECR, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, Krisztina Morvai niezrzeszona, Salvatore Iacolino, Michael Cashman, Daniël van der Stoep, Milan Zver, Kinga Göncz, Monica Luisa Macovei, Joanna Senyszyn i Ádám Kósa.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Anna Záborská, Csaba Sándor Tabajdi, Sonia Alfano, Ilda Figueiredo, Franz Obermayr, Alajos Mészáros i Vilija Blinkevičiūtė.

Głos zabrały: Viviane Reding i Kinga Gál.

Głos zabrał Michael Cashman.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.8 protokołu z dnia 15.12.2010.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności