Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/2161(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0344/2010

Predkladané texty :

A7-0344/2010

Rozpravy :

PV 14/12/2010 - 5
CRE 14/12/2010 - 5

Hlasovanie :

Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0483

Zápisnica
Utorok, 14. decembra 2010 - Štrasburg

5. Základné práva v Európskej únii (2009) – účinné uplatňovanie po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o situácii v oblasti základných práv v Európskej únii (2009) – účinné uplatňovanie po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy [2009/2161(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa Kinga Gál (A7-0344/2010)

Kinga Gál uviedla správu.

V rozprave vystúpila Viviane Reding (podpredsedníčka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Simon Busuttil v mene skupiny PPE, Monika Flašíková Beňová v mene skupiny S&D, Renate Weber v mene skupiny ALDE, Hélène Flautre v mene skupiny Verts/ALE, Konrad Szymański v mene skupiny ECR, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, Krisztina Morvai, nezaradená poslankyňa, Salvatore Iacolino, Michael Cashman, Daniël van der Stoep, Milan Zver, Kinga Göncz, Monica Luisa Macovei, Joanna Senyszyn a Ádám Kósa.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Anna Záborská, Csaba Sándor Tabajdi, Sonia Alfano, Ilda Figueiredo, Franz Obermayr, Alajos Mészáros a Vilija Blinkevičiūtė.

V rozprave vystúpili: Viviane Reding a Kinga Gál.

V rozprave vystúpil Michael Cashman.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.8 zápisnice zo dňa 15.12.2010.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia