Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/2161(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0344/2010

Ingivna texter :

A7-0344/2010

Debatter :

PV 14/12/2010 - 5
CRE 14/12/2010 - 5

Omröstningar :

Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0483

Protokoll
Tisdagen den 14 december 2010 - Strasbourg

5. De grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen (2009) – institutionella aspekter efter Lissabonfördragets ikraftträdande (debatt)
CRE

Betänkande om situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen (2009–2010) – institutionella aspekter efter Lissabonfördragets ikraftträdande [2009/2161(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Kinga Gál (A7-0344/2010)

Kinga Gál redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Viviane Reding (kommissionens vice ordförande).

Talare: Simon Busuttil för PPE-gruppen, Monika Flašíková Beňová för S&D-gruppen, Renate Weber för ALDE-gruppen, Hélène Flautre för Verts/ALE-gruppen, Konrad Szymański för ECR-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, Krisztina Morvai, grupplös, Salvatore Iacolino, Michael Cashman, Daniël van der Stoep, Milan Zver, Kinga Göncz, Monica Luisa Macovei, Joanna Senyszyn och Ádám Kósa.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Anna Záborská, Csaba Sándor Tabajdi, Sonia Alfano, Ilda Figueiredo, Franz Obermayr, Alajos Mészáros och Vilija Blinkevičiūtė.

Talare: Viviane Reding och Kinga Gál.

Talare: Michael Cashman.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.8 i protokollet av den 15.12.2010.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy