Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/0802(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0354/2010

Внесени текстове :

A7-0354/2010

Разисквания :

PV 14/12/2010 - 6
CRE 14/12/2010 - 6

Гласувания :

PV 14/12/2010 - 9.19
CRE 14/12/2010 - 9.19
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0470

Протокол
Вторник, 14 декември 2010 г. - Страсбург

6. Европейска заповед за осигуряване на защита ***I (разискване)
CRE

Доклад относно проекта на директива на Европейския Парламент и на Съвета относно Европейската заповед за осигуряване на защита [00002/2010 - C7-0006/2010- 2010/0802(COD)] - комисия по правата на жените и равенството между половете и комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи Съдокладчици: Teresa Jiménez-Becerril Barrio и Carmen Romero López (A7-0354/2010)

Teresa Jiménez-Becerril Barrio и Carmen Romero López представят доклада.

Изказа се Viviane Reding (заместник-председател на Комисията).

Изказаха се: Monica Luisa Macovei, от името на групата PPE, Silvia Costa, от името на групата S&D, Izaskun Bilbao Barandica, от името на групата ALDE, Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE, Timothy Kirkhope, от името на групата ECR, Paul Nuttall, от името на групата EFD, Jarosław Leszek Wałęsa, Emine Bozkurt и Nathalie Griesbeck.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Roberta ANGELILLI
Заместник-председател

Изказаха се: Véronique Mathieu, Antigoni Papadopoulou, Salvatore Iacolino и Heidi Hautala.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Monika Flašíková Beňová, Sonia Alfano, Cornelia Ernst, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Krisztina Morvai, Angelika Werthmann и Антония Първанова.

Изказаха се: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carmen Romero López и Viviane Reding.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.19 от протокола от 14.12.2010.

Правна информация - Политика за поверителност