Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/0802(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0354/2010

Indgivne tekster :

A7-0354/2010

Forhandlinger :

PV 14/12/2010 - 6
CRE 14/12/2010 - 6

Afstemninger :

PV 14/12/2010 - 9.19
CRE 14/12/2010 - 9.19
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0470

Protokol
Tirsdag den 14. december 2010 - Strasbourg

6. Europæisk beskyttelsesordre ***I (forhandling)
CRE

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om den europæiske beskyttelsesordre [00002/2010 - C7-0006/2010- 2010/0802(COD)] - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling og Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Medordførere: Teresa Jiménez-Becerril Barrio og Carmen Romero López (A7-0354/2010)

Teresa Jiménez-Becerril Barrio og Carmen Romero López forelagde deres betænkning.

Viviane Reding (næstformand i Kommissionen) tog ordet.

Talere: Monica Luisa Macovei for PPE-Gruppen, Silvia Costa for S&D-Gruppen, Izaskun Bilbao Barandica for ALDE-Gruppen, Raül Romeva i Rueda for Verts/ALE-Gruppen, Timothy Kirkhope for ECR-Gruppen, Paul Nuttall for EFD-Gruppen, Jarosław Leszek Wałęsa, Emine Bozkurt og Nathalie Griesbeck.

FORSÆDE: Roberta ANGELILLI
næstformand

Talere: Véronique Mathieu, Antigoni Papadopoulou, Salvatore Iacolino og Heidi Hautala.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Monika Flašíková Beňová, Sonia Alfano, Cornelia Ernst, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Krisztina Morvai, Angelika Werthmann og Antonyia Parvanova.

Talere: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carmen Romero López og Viviane Reding.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.19 i protokollen af 14.12.2010.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik