Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2010/0802(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0354/2010

Esitatud tekstid :

A7-0354/2010

Arutelud :

PV 14/12/2010 - 6
CRE 14/12/2010 - 6

Hääletused :

PV 14/12/2010 - 9.19
CRE 14/12/2010 - 9.19
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2010)0470

Protokoll
Teisipäev, 14. detsember 2010 - Strasbourg

6. Euroopa lähenemiskeeld ***I (arutelu)
Istungi stenogramm

Raport Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu kohta, mis käsitleb Euroopa lähenemiskeeldu [00002/2010 - C7-0006/2010- 2010/0802(COD)] - naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon ja kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Kaasraportöörid: Teresa Jiménez-Becerril Barrio ja Carmen Romero López (A7-0354/2010)

Teresa Jiménez-Becerril Barrio ja Carmen Romero López tutvustasid raportit.

Sõna võttis Viviane Reding (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Monica Luisa Macovei fraktsiooni PPE nimel, Silvia Costa fraktsiooni S&D nimel, Izaskun Bilbao Barandica fraktsiooni ALDE nimel, Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel, Timothy Kirkhope fraktsiooni ECR nimel, Paul Nuttall fraktsiooni EFD nimel, Jarosław Leszek Wałęsa, Emine Bozkurt ja Nathalie Griesbeck.

ISTUNGI JUHATAJA: Roberta ANGELILLI
asepresident

Sõna võtsid Véronique Mathieu, Antigoni Papadopoulou, Salvatore Iacolino ja Heidi Hautala.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Monika Flašíková Beňová, Sonia Alfano, Cornelia Ernst, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Krisztina Morvai, Angelika Werthmann ja Antonyia Parvanova.

Sõna võtsid Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carmen Romero López ja Viviane Reding.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.12.2010protokoll punkt 9.19.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika