Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/0802(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0354/2010

Ingediende teksten :

A7-0354/2010

Debatten :

PV 14/12/2010 - 6
CRE 14/12/2010 - 6

Stemmingen :

PV 14/12/2010 - 9.19
CRE 14/12/2010 - 9.19
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0470

Notulen
Dinsdag 14 december 2010 - Straatsburg

6. Europees beschermingsbevel ***I (debat)
CRE

Verslag over de ontwerprichtlijn van het Europees Parlement en de Raad over het Europees beschermingsbevel [00002/2010 - C7-0006/2010- 2010/0802(COD)] - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid en Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Corapporteurs: Teresa Jiménez-Becerril Barrio en Carmen Romero López (A7-0354/2010)

Teresa Jiménez-Becerril Barrio en Carmen Romero López leiden hun verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Viviane Reding (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Monica Luisa Macovei, namens de PPE-Fractie, Silvia Costa, namens de S&D-Fractie, Izaskun Bilbao Barandica, namens de ALDE-Fractie, Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie, Timothy Kirkhope, namens de ECR-Fractie, Paul Nuttall, namens de EFD-Fractie, Jarosław Leszek Wałęsa, Emine Bozkurt en Nathalie Griesbeck.

VOORZITTER: Roberta ANGELILLI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Véronique Mathieu, Antigoni Papadopoulou, Salvatore Iacolino en Heidi Hautala.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Monika Flašíková Beňová, Sonia Alfano, Cornelia Ernst, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Krisztina Morvai, Angelika Werthmann en Antonyia Parvanova.

Het woord wordt gevoerd door Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carmen Romero López en Viviane Reding.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.19 van de notulen van 14.12.2010.

Juridische mededeling - Privacybeleid