Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2010/0802(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0354/2010

Teksty złożone :

A7-0354/2010

Debaty :

PV 14/12/2010 - 6
CRE 14/12/2010 - 6

Głosowanie :

PV 14/12/2010 - 9.19
CRE 14/12/2010 - 9.19
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0470

Protokół
Wtorek, 14 grudnia 2010 r. - Strasburg

6. Europejski nakaz ochrony ***I (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiego nakazu ochrony [00002/2010 - C7-0006/2010- 2010/0802(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Współsprawozdawczynie: Teresa Jiménez-Becerril Barrio i Carmen Romero López (A7-0354/2010)

Teresa Jiménez-Becerril Barrio i Carmen Romero López przedstawiły sprawozdanie.

Głos zabrała Viviane Reding (wiceprzewodnicząca Komisji).

Głos zabrali: Monica Luisa Macovei w imieniu grupy PPE, Silvia Costa w imieniu grupy S&D, Izaskun Bilbao Barandica w imieniu grupy ALDE, Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE, Timothy Kirkhope w imieniu grupy ECR, Paul Nuttall w imieniu grupy EFD, Jarosław Leszek Wałęsa, Emine Bozkurt i Nathalie Griesbeck.

PRZEWODNICTWO: Roberta ANGELILLI
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Véronique Mathieu, Antigoni Papadopoulou, Salvatore Iacolino i Heidi Hautala.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Monika Flašíková Beňová, Sonia Alfano, Cornelia Ernst, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Krisztina Morvai, Angelika Werthmann i Antonyia Parvanova.

Głos zabrali: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carmen Romero López i Viviane Reding.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.19 protokołu z dnia 14.12.2010.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności