Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/0802(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0354/2010

Predkladané texty :

A7-0354/2010

Rozpravy :

PV 14/12/2010 - 6
CRE 14/12/2010 - 6

Hlasovanie :

PV 14/12/2010 - 9.19
CRE 14/12/2010 - 9.19
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0470

Zápisnica
Utorok, 14. decembra 2010 - Štrasburg

6. Európsky ochranný príkaz ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o európskom ochrannom príkaze [00002/2010 - C7-0006/2010- 2010/0802(COD)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť a Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spoluspravodajkyne: Teresa Jiménez-Becerril Barrio a Carmen Romero López (A7-0354/2010)

Teresa Jiménez-Becerril Barrio a Carmen Romero López uviedli správu.

V rozprave vystúpila Viviane Reding (podpredsedníčka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Monica Luisa Macovei v mene skupiny PPE, Silvia Costa v mene skupiny S&D, Izaskun Bilbao Barandica v mene skupiny ALDE, Raül Romeva i Rueda v mene skupiny Verts/ALE, Timothy Kirkhope v mene skupiny ECR, Paul Nuttall v mene skupiny EFD, Jarosław Leszek Wałęsa, Emine Bozkurt a Nathalie Griesbeck.

PREDSEDNÍCTVO: Roberta ANGELILLI
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Véronique Mathieu, Antigoni Papadopoulou, Salvatore Iacolino a Heidi Hautala.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Monika Flašíková Beňová, Sonia Alfano, Cornelia Ernst, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Krisztina Morvai, Angelika Werthmann a Antonyia Parvanova.

V rozprave vystúpili: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carmen Romero López a Viviane Reding.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.19 zápisnice zo dňa 14.12.2010.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia