Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/0802(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0354/2010

Ingivna texter :

A7-0354/2010

Debatter :

PV 14/12/2010 - 6
CRE 14/12/2010 - 6

Omröstningar :

PV 14/12/2010 - 9.19
CRE 14/12/2010 - 9.19
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0470

Protokoll
Tisdagen den 14 december 2010 - Strasbourg

6. Den europeiska skyddsordern ***I (debatt)
CRE

Betänkande om utkastet till Europaparlamentets och rådets direktiv om den europeiska skyddsordern [00002/2010 - C7-0006/2010- 2010/0802(COD)] - utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män och utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Medföredragande: Teresa Jiménez-Becerril Barrio och Carmen Romero López (A7-0354/2010)

Teresa Jiménez-Becerril Barrio och Carmen Romero López redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Viviane Reding (kommissionens vice ordförande).

Talare: Monica Luisa Macovei för PPE-gruppen, Silvia Costa för S&D-gruppen, Izaskun Bilbao Barandica för ALDE-gruppen, Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen, Timothy Kirkhope för ECR-gruppen, Paul Nuttall för EFD-gruppen, Jarosław Leszek Wałęsa, Emine Bozkurt och Nathalie Griesbeck.

ORDFÖRANDESKAP: Roberta ANGELILLI
Vice talman

Talare: Véronique Mathieu, Antigoni Papadopoulou, Salvatore Iacolino och Heidi Hautala.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Monika Flašíková Beňová, Sonia Alfano, Cornelia Ernst, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Krisztina Morvai, Angelika Werthmann och Antonyia Parvanova.

Talare: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carmen Romero López och Viviane Reding.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.19 i protokollet av den 14.12.2010.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy