Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/0065(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0348/2010

Внесени текстове :

A7-0348/2010

Разисквания :

PV 14/12/2010 - 7
CRE 14/12/2010 - 7

Гласувания :

PV 14/12/2010 - 9.20
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0471

Протокол
Вторник, 14 декември 2010 г. - Страсбург

7. Трафик на хора ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите и за отмяна на Рамково решение 2002/629/ПВР [COM(2010)0095 - C7-0087/2010- 2010/0065(COD)] - комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и комисия по правата на жените и равенството между половете Съдокладчици: Edit Bauer и Anna Hedh (A7-0348/2010)

Edit Bauer и Anna Hedh представят доклада.

Изказа се Cecilia Malmström (член на Комисията).

Изказаха се: Agustín Díaz de Mera García Consuegra, от името на групата PPE, Monika Flašíková Beňová, от името на групата S&D, Антония Първанова, от името на групата ALDE, Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE, Andrea Češková, от името на групата ECR, Cornelia Ernst, от името на групата GUE/NGL, Mara Bizzotto, от името на групата EFD, Andrew Henry William Brons, независим член на ЕП, Barbara Matera, Silvia Costa, Nadja Hirsch, Peter van Dalen, Ilda Figueiredo, Niki Tzavela, Regina Bastos, Claude Moraes, Axel Voss и Britta Thomsen.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Miroslav Mikolášik, Olga Sehnalová, Sonia Alfano, Elie Hoarau, Oreste Rossi и Krisztina Morvai.

Изказаха се: Cecilia Malmström, Edit Bauer и Anna Hedh.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.20 от протокола от 14.12.2010.

Правна информация - Политика за поверителност