Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/0065(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0348/2010

Předložené texty :

A7-0348/2010

Rozpravy :

PV 14/12/2010 - 7
CRE 14/12/2010 - 7

Hlasování :

PV 14/12/2010 - 9.20
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0471

Zápis
Úterý, 14. prosince 2010 - Štrasburk

7. Obchodování s lidmi ***I (rozprava)
Doslovné záznamy

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí, kterou se zrušuje rámcové rozhodnutí 2002/629/SVV [KOM(2010)0095 - C7-0087/2010- 2010/0065(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Spoluzpravodajky: Edit Bauer a Anna Hedh (A7-0348/2010)

Edit Bauer a Anna Hedh uvedly zprávu.

Vystoupila Cecilia Malmström (členka Komise).

Vystoupili: Agustín Díaz de Mera García Consuegra za skupinu PPE, Monika Flašíková Beňová za skupinu S&D, Antonyia Parvanova za skupinu ALDE, Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE, Andrea Češková za skupinu ECR, Cornelia Ernst za skupinu GUE/NGL, Mara Bizzotto za skupinu EFD, Andrew Henry William Brons nezařazený, Barbara Matera, Silvia Costa, Nadja Hirsch, Peter van Dalen, Ilda Figueiredo, Niki Tzavela, Regina Bastos, Claude Moraes, Axel Voss a Britta Thomsen.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Miroslav Mikolášik, Olga Sehnalová, Sonia Alfano, Elie Hoarau, Oreste Rossi a Krisztina Morvai.

Vystoupily: Cecilia Malmström, Edit Bauer a Anna Hedh.

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 9.20 zápisu ze dne 14.12.2010.

Právní upozornění - Ochrana soukromí