Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2010/0065(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0348/2010

Esitatud tekstid :

A7-0348/2010

Arutelud :

PV 14/12/2010 - 7
CRE 14/12/2010 - 7

Hääletused :

PV 14/12/2010 - 9.20
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2010)0471

Protokoll
Teisipäev, 14. detsember 2010 - Strasbourg

7. Inimkaubandus ***I (arutelu)
CRE

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse inimkaubanduse tõkestamist ja selle vastast võitlust ning ohvrite kaitset ja millega tunnistatakse kehtetuks raamotsus 2002/629/JSK [COM(2010)0095 - C7-0087/2010- 2010/0065(COD)] - kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon ning naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Kaasraportöörid: Edit Bauer ja Anna Hedh (A7-0348/2010)

Edit Bauer ja Anna Hedh tutvustasid raportit.

Sõna võttis Cecilia Malmström (komisjoni liige).

Sõna võtsid Agustín Díaz de Mera García Consuegra fraktsiooni PPE nimel, Monika Flašíková Beňová fraktsiooni S&D nimel, Antonyia Parvanova fraktsiooni ALDE nimel, Judith Sargentini fraktsiooni Verts/ALE nimel, Andrea Češková fraktsiooni ECR nimel, Cornelia Ernst fraktsiooni GUE/NGL nimel, Mara Bizzotto fraktsiooni EFD nimel, Andrew Henry William Brons (fraktsioonilise kuuluvuseta), Barbara Matera, Silvia Costa, Nadja Hirsch, Peter van Dalen, Ilda Figueiredo, Niki Tzavela, Regina Bastos, Claude Moraes, Axel Voss ja Britta Thomsen.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Miroslav Mikolášik, Olga Sehnalová, Sonia Alfano, Elie Hoarau, Oreste Rossi ja Krisztina Morvai.

Sõna võtsid Cecilia Malmström, Edit Bauer ja Anna Hedh.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.12.2010protokoll punkt 9.20.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika