Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/0065(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0348/2010

Ingediende teksten :

A7-0348/2010

Debatten :

PV 14/12/2010 - 7
CRE 14/12/2010 - 7

Stemmingen :

PV 14/12/2010 - 9.20
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0471

Notulen
Dinsdag 14 december 2010 - Straatsburg

7. Mensenhandel ***I (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers, en tot intrekking van Kaderbesluit 2002/629/JBZ [COM(2010)0095 - C7-0087/2010- 2010/0065(COD)] Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken en Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Corapporteurs: Edit Bauer en Anna Hedh (A7-0348/2010)

Edit Bauer en Anna Hedh leiden hun verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Agustín Díaz de Mera García Consuegra, namens de PPE-Fractie, Monika Flašíková Beňová, namens de S&D-Fractie, Antonyia Parvanova, namens de ALDE-Fractie, Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie, Andrea Češková, namens de ECR-Fractie, Cornelia Ernst, namens de GUE/NGL-Fractie, Mara Bizzotto, namens de EFD-Fractie, Andrew Henry William Brons, niet-ingeschrevene, Barbara Matera, Silvia Costa, Nadja Hirsch, Peter van Dalen, Ilda Figueiredo, Niki Tzavela, Regina Bastos, Claude Moraes, Axel Voss en Britta Thomsen.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Miroslav Mikolášik, Olga Sehnalová, Sonia Alfano, Elie Hoarau, Oreste Rossi en Krisztina Morvai.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström, Edit Bauer en Anna Hedh.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.20 van de notulen van 14.12.2010.

Juridische mededeling - Privacybeleid