Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2010/0065(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0348/2010

Teksty złożone :

A7-0348/2010

Debaty :

PV 14/12/2010 - 7
CRE 14/12/2010 - 7

Głosowanie :

PV 14/12/2010 - 9.20
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0471

Protokół
Wtorek, 14 grudnia 2010 r. - Strasburg

7. Handel ludźmi ***I (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, uchylającej decyzję ramową 2002/629/WSiSW [COM(2010)0095 - C7-0087/2010- 2010/0065(COD)] -Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz Komisja Praw Kobiet i RównouprawnieniaKomisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Współsprawozdawczynie: Edit Bauer i Anna Hedh (A7-0348/2010)

Edit Bauer i Anna Hedh przedstawiły swoje sprawozdanie.

Głos zabrała Cecilia Malmström (członkini Komisji).

Głos zabrali: Agustín Díaz de Mera García Consuegra w imieniu grupy PPE, Monika Flašíková Beňová w imieniu grupy S&D, Antonyia Parvanova w imieniu grupy ALDE, Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE, Andrea Češková w imieniu grupy ECR, Cornelia Ernst w imieniu grupy GUE/NGL, Mara Bizzotto w imieniu grupy EFD, Andrew Henry William Brons niezrzeszony, Barbara Matera, Silvia Costa, Nadja Hirsch, Peter van Dalen, Ilda Figueiredo, Niki Tzavela, Regina Bastos, Claude Moraes, Axel Voss i Britta Thomsen.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Miroslav Mikolášik, Olga Sehnalová, Sonia Alfano, Elie Hoarau, Oreste Rossi i Krisztina Morvai.

Głos zabrały: Cecilia Malmström, Edit Bauer i Anna Hedh.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.20 protokołu z dnia 14.12.2010.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności