Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/0065(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0348/2010

Predkladané texty :

A7-0348/2010

Rozpravy :

PV 14/12/2010 - 7
CRE 14/12/2010 - 7

Hlasovanie :

PV 14/12/2010 - 9.20
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0471

Zápisnica
Utorok, 14. decembra 2010 - Štrasburg

7. Obchodovanie s ľuďmi ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o predchádzaní obchodovaniu s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí, ktorou sa zrušuje rámcové rozhodnutie 2002/629/SVV [COM(2010)0095 - C7-0087/2010- 2010/0065(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spoluspravodajkyne: Edit Bauer a Anna Hedh (A7-0348/2010)

Edit Bauer a Anna Hedh uviedli správu.

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Agustín Díaz de Mera García Consuegra v mene skupiny PPE, Monika Flašíková Beňová v mene skupiny S&D, Antonyia Parvanova v mene skupiny ALDE, Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE, Andrea Češková v mene skupiny ECR, Cornelia Ernst v mene skupiny GUE/NGL, Mara Bizzotto v mene skupiny EFD, Andrew Henry William Brons nezaradený poslanec, Barbara Matera, Silvia Costa, Nadja Hirsch, Peter van Dalen, Ilda Figueiredo, Niki Tzavela, Regina Bastos, Claude Moraes, Axel Voss a Britta Thomsen.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Miroslav Mikolášik, Olga Sehnalová, Sonia Alfano, Elie Hoarau, Oreste Rossi a Krisztina Morvai.

V rozprave vystúpili: Cecilia Malmström, Edit Bauer a Anna Hedh.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.20 zápisnice zo dňa 14.12.2010.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia