Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/2243(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0336/2010

Predkladané texty :

A7-0336/2010

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 14/12/2010 - 9.3
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0455

Zápisnica
Utorok, 14. decembra 2010 - Štrasburg

9.3. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: SI/Mura, Slovinsko (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení [COM(2010)0582 - C7-0334/2010- 2010/2243(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajkyňa: Barbara Matera (A7-0336/2010)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina a 3/5 odovzdaných hlasov)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH UZNESENIA a NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P7_TA(2010)0455)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia