Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/0229(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0265/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0265/2010

Συζήτηση :

PV 13/12/2010 - 18
CRE 13/12/2010 - 18

Ψηφοφορία :

PV 14/12/2010 - 9.18
CRE 14/12/2010 - 9.18
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 24/03/2011 - 6.12
CRE 24/03/2011 - 6.12

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0115

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2010 - Στρασβούργο

9.18. Διαδικασία ενιαίας αίτησης για άδεια παραμονής και εργασίας ***I (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά


Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους υπηκόους τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους μέλους και σχετικά με κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζομένους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα σε κράτος μέλος [COM(2007)0638 - C6-0470/2007- 2007/0229(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Véronique Mathieu (A7-0265/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 18)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Απορρίπτεται

Παρεμβαίνει , κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, ο Francesco Enrico Speroni επί του τρόπου εμφάνισης των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας.

Παρεμβαίνουν , πριν από την ψηφοφορία, οι Neelie Kroes (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) για να παρουσιάσει τη θέση της Επιτροπής, Alejandro Cercas, για να ζητήσει αποσαφήνιση αυτής της θέσης, Véronique Mathieu (εισηγήτρια) επί του αποτελέσματος των ψηφοφοριών και Neelie Kroes.

Έχοντας διαπιστώσει ότι η Επιτροπή δεν αποσύρει την πρότασή της, Ο Πρόεδρος επιβεβαιώνει ότι, με βάση το άρθρο 56, παράγραφος 3, του Κανονισμού, το ζήτημα αναπέμπεται στην αρμόδια επιτροπή.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου